Pereiti į pagrindinį turinį

  • Pasiūlymas dėl atliekų surinkimo

Lietuvos regioninių atliekų tvarkymo centrų asociacijos prezidentas Algirdas Reipas skaito pranešimą 2021 m. rugsėjo 15 d. vykusios Apskritojo stalo diskusijos dalyviams Šiauliuose

 

 

jpg

Sveiki,

 

siunčiu Lietuvos Respublikos aplinkos ministrui Simonui Gentvilui įteiktą 2021 m. spalio 6 d. pasiūlymą dėl pakeitimų Minimaliuose komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimuose, patvirtintuose Aplinkos ministro 2012 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. D1-857, kurie padėtų užtikrinti švarą ir tvarką aikštelėse (vietose), kuriose pastatyti komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo bendrojo naudojimo konteineriai.

Apie pasiūlymų priėmimą ir užregistravimą Aplinkos ministerija informavo 2021 m. spalio 7 d. elektroniniu laišku (dokumento registracijos numeris D7-11743).

Pasiūlymą parengė ir pasirašė trys Šiaulių miesto nevyriausybinės organizacijos - Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacija „Visuomeninės iniciatyvos“, asociacija „Lieporių bendruomenės centras“ ir viešoji įstaiga „Šiaurės Lietuvos kolegija“.

Pasiūlymu siekiama teigiamų teisinio reglamentavimo pokyčių Minimaliuose komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimuose, patvirtintuose Aplinkos ministro 2012 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. D1-857, kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose tvarką ir švarą aikštelėse (vietose), kuriose pastatyti komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo bendrojo naudojimo konteineriai.

Rengiant pasiūlymą pirmiausia buvo išsiaiškinta, kas, kokios problemos sukuria netvarką atliekų rūšiavimo aikštelėse prie bendrojo naudojimo konteinerių. Paaiškėjo, kad ne atliekų turėtojai yra šios netvarkos pagrindinė ir vienintelė priežastis. Pabendravus su daugiabučių gyventojais, su jaunimu, moksleiviais, aiškėja, kad jie beveik nieko nežino apie tai, kas ir už ką yra atsakingas atliekų rūšiavimo aikštelėse, kad jiems dažnai trūksta einamosios informacijos, bet jie gerai žino kaip reikia rūšiuoti atliekas, kaip šiose aikštelėse negalima elgtis, kad jie labai norėtų, bet nežino kaip daugiau galėtų prisidėti prie to, jog šiose aikštelėse būtų švaru ir tvarkinga.

O netvarkos tikrosios priežastys glūdi painiuose teisės aktuose, viešųjų pirkimų absurdiškume, savivaldybių, atliekų tvarkytojų (administratorių), vežėjų ir kitų rangovų susitarimuose, kurie yra labai ydingi, tačiau atliekų turėtojams yra nežinomi ir neprieinami. Panašu, kad, kartą atvirai įvardijus bei efektyviai išsprendus neišsprendžiamas problemas atliekų rūšiavimo aikštelėse, tokiu pat keliu einant, galima būtų įvardyti ir efektyviai spręsti labai panašias problemas, susikaupusias vietos savivaldoje, valstybėje.

Gal būtent tai tarp eilučių 2021 m. rugsėjo 15 d. vykusios Apskritojo stalo diskusijos metu ir norėjo pasakyti Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro direktorius Žilvinas Šilgalis, sakydamas, kad kilo mintis pabandyti sistemą pakeisti iš apačios. Juk, įvedus tvarią tvarką kad ir viename mieste, kad ir vienoje rūšiavimo aikštelėje, tai būtų puikus ir užkrečiantis pavyzdys visoms ūkio sritims, visai sistemai, visai valstybei.

Kartu su pasiūlymo rengimo grupės nariais ir savanoriais buvo išanalizuoti Europos Sąjungos teisės aktai, įstatymai, poįstatyminiai aktai, susiję su atliekų rūšiavimo aikštelėmis, jų priežiūra ir eksploatacija, iš Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro ir Šiaulių miesto savivaldybės administracijos gauta informacija į pateiktus paklausimus, 2021 m. rugsėjo 15 d. vykusios Apskritojo stalo diskusijos medžiaga, bendrauta su atliekų tvarkymo specialistais, daugiabučių namų bendrijų pirmininkais, atliekų turėtojais.

Ačiū pasiūlymą rengusios darbo grupės nariams: grupės vadovei Dainorai Samčenkienei (Šiaurės Lietuvos kolegija), Audronei Rimkevičienei (Šiaurės Lietuvos kolegija), Elvyrai Užkuraitienei (Lieporių bendruomenės centras), savanoriams Jonui Šidlauskui ir Danutei Genienei (asociacija „Visuomeninės iniciatyvos“), pasiūlymą rengusios darbo grupės konsultantui ir ekspertui Mantui Tamošiūnui.

Ačiū Lietuvos regioninių atliekų tvarkymo centrų asociacijos prezidentui Algirdui Reipui, viešosios įstaigos Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras direktoriui Žilvinui Šilgaliui, šios įstaigos darbuotojoms Ernestai Ručinskienei, Viktorijai Balčiūnienei, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui Eduardui Bivainiui, buvusiam Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Aplinkos skyriaus vedėjui Romaldui Šemetai.

Ačiū buvusiam Šiaulių miesto savivaldybės administracijos vyr. specialistui Algirdui Drevinskui, kurio nemaža dalis minčių bei siūlymų dėl Minimalių komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimų tikslinimo papildė aplinkos ministrui įteiktą 2021 m. spalio 6 d. pasiūlymą.

 

Apskritojo stalo diskusija apie atliekų rūšiavimo aikšteles, vykusi 2021 m. rugsėjo 15 d., pateikiama:                                                       https://youtu.be/R_6p7_82DzU

 

Pasiūlymas parengtas pagal projektą „NVO sinergija: skaidrus viešasis valdymas“ (kodas 10.1.2-ESFA-K-917-03-0015), finansuojamą finansuojamą Europos socialinio fondo ir Lietuvos Vyriausybės lėšomis. Projekto įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2019-07-26 iki 2022-07-26. Plačiau apie projektą galite rasti: https://www.slk.lt/nvo-sinergija

Viena iš projekto veiklų – pasiūlymų iš viešojo valdymo srities, apimančios demokratiją ir gerą valdymą, rengimas ir pateikimas kompetentingoms valstybės ar savivaldybės institucijoms.

Šią veiklą kartu su viešąja įstaiga Šiaurės Lietuvos kolegija, kaip projekto partneriai, vykdo Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacija „Visuomeninės iniciatyvos“ ir asociacija „Lieporių bendruomenės centras“. Tai jau trečiasis šių trijų nevyriausybinių organizacijų parengtas pasiūlymas.

 

PRIDEDAMA:

1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministrui Simonui Gentvilui įteiktas 2021 m. spalio 6 d. pasiūlymas dėl tvarkos ir švaros užtikrinimo komunalinių atliekų bendrojo naudojimo konteinerių aikštelėse, 16 lapų.

2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai skirtas 2021 m. spalio 6 d. lydraštis, 2 lapai.

3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2021 m. spalio 7 d. elektroninis laiškas, patvirtinantis 2021 m. spalio 6 d. pasiūlymo gavimą ir jo užregistravimą (dokumento registracijos numeris D7-11743), 2 lapai.

4. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo, pavaduojančio administracijos direktorių, Eduardo Bivainio 2021 m. rugpjūčio 27 d. raštas „Dėl informacijos apie tvarkos bendro naudojimo komunalinių atliekų konteinerių aikštelėse užtikrinimą pateikimo“, 4 lapai.

5. Viešosios įstaigos Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras direktoriaus Žilvino Šilgalio 2021 m. liepos 19 d. raštas Nr. SD-491 „Dėl informacijos pateikimo“, 2 lapai.

6. Viešosios įstaigos Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras atliekų tvarkymo specialistės Viktorijos Balčiūnienės 2021 m. rugpjūčio 9 d. elektroninis laiškas „Atsakymai“, 5 lapai.

7. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Antano Bartulio 2021 m. spalio 28 d. raštas Nr. S-3845 „Dėl tvarkos ir švaros užtikrinimo bendro naudojimo komunalinių atliekų konteinerių aikštelėse“, 3 lapai.

8. Kauno rajono savivaldybės mero pavaduotojo Antano Nesteckio 2021 m. lapkričio 18 d. elektroninis laiškas „Daugiabučių bendrijos neturi mokėti už neleistinai paliktų atliekų surinkimą ir išvežimą“, 2 lapai.

 

Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacijos

„Visuomeninės iniciatyvos“ parengta informacija

Parašykite komentarą

CAPTCHA