Pereiti į pagrindinį turinį

Susirinkimai, asociacijos nariai ir susirinkimų dalyviai
2019-07-15

Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacijos „Visuomeninės iniciatyvos“ veikloje dalyvauja virš 30 aktyvių ir pilietiškai nusiteikusių miestiečių, gyvenančių Lieporių, Dainų, Gytarių, Centro, Šimšės, Medelyno, kituose miesto rajonuose ir mikrorajonuose. 
Tai inžinieriai mechanikai, šilumininkai, energetikai, ekonomistai, buhalteriai, medikai, technologai, daugiabučių namų bendrijų pirmininkai, žemės ūkio, įmonių valdymo, kitų sričių specialistai, neabejingi tam , kas vyksta jų gyvenamosiose vietovėse, bendruomenėse, seniūnaitijose, mikrorajonuose, mieste, valstybėje.

 Asociacijos narių susirinkimai įprastai rengiami kartą per savaitę, per metus įvyksta apie 50 susirinkimų. 

Savaitės laiko reikia tinkamai pasirengti susirinkimams – temų paieškai, informacijos surinkimui, naujiems įvykiams įvykti, paklausimų ir pasiūlymų projektų parengimui, susipažinimui su atsakymais, gautais iš savivaldybės bei valstybės kompetentingų institucijų ir kt. 
Asociacijos rengiamuose susirinkimuose dalyvauja jos nariai, visi dalyvauti pageidaujantys savivaldybės gyventojai, jeigu jiems yra įdomu ir aktualu kartu bendrauti, diskutuoti, dirbti, spręsti problemas, kartu siekti bendrų veiklos rezultatų. 

Susirinkimų metu pirmiausia aptariami svarbiausi miesto savivaldybės ir visuomeninio gyvenimo, šalies ir tarptautiniai įvykiai, einamieji klausimai, svarstomi parengtų prašymų, pasiūlymų, skirtų kompetentingoms savivaldybės ir valstybės institucijoms projektai, kurie, jeigu jiems pritariama, pasirašomi. 

Jei dar lieka laiko, vyksta laisvos diskusijos, pasitarimai bendraminčių grupelėse, linksmai vadinami „darbais sekcijose“. 

Susirinkimuose keliamos, svarstomos ir sprendžiamos pačios įvairiausios šilumos ūkio, energetikos, aplinkos apsaugos, viešojo transporto, verslo, konkurencijos, socialinės apsaugos, valstybės ir savivaldybių valdymo, nevyriausybinių organizacijų veiklos, privatizacijos, investicijų pritraukimo, vartotojų interesų gynimo, teisės aktų leidybos, gyvenimo ir aplinkos kokybės, kitos savivaldybės gyventojams aktualiausios problemos. 

Nors tarp susirinkimų dalyvių kartais vyksta ir labai aštrios diskusijos socialinėmis, ekonominėmis, politinėmis temomis, tačiau po susirinkimų visi jo dalyviai, pamiršę nuomonių skirtumus, tarpusavio ginčus, netgi kandokas replikas, draugiškai vyksta į namus, kitus mieste vykstančius renginius, neišspręstus klausimus palikdami kitoms diskusijoms.