Pereiti į pagrindinį turinį

Kaip dirba asociacija
2019-07-15
 

Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacija „Visuomeninės iniciatyvos“ aktyviai dirba viešojo transporto, šilumos ūkio, energetikos, aplinkos apsaugos, socialinės apsaugos, sąžiningos konkurencijos rinkoje, vietos savivaldos srityse. 

Siekiame mažesnių šilumos kainų vartotojams, skaidresnio šilumos ūkio ir energetikos valdymo, biokuro platesnio panaudojimo šilumos gamybai, skaidresnės įstatymų, kitų teisės aktų leidybos, politikų ir valstybės tarnautojų didesnės atsakomybės už priimamus sprendimus, mažinti stambiosios korupcijos įtaką įstatymų, kitų teisės aktų leidybai, valstybės ūkio valdymui, skatinti visus institutus, kurie yra skirti demokratijai ir geram valdymui įtvirtinti, veikti pagal jų tiesioginę paskirtį. 

Mes mylime savo darbą, miestą ir valstybę, dirbame tiek, kiek mums dirbti leidžia laikas, kurį galime skirti visuomeninei veiklai, finansinės galimybės, kompetencija.
Trūksta mums laiko ir lėšų, netrūksta - smalsumo, noro tobulėti ir entuziazmo. 

Mes giname šilumos, viešojo transporto, kitų viešųjų paslaugų vartotojų interesus, mums rūpi skaidrus ir efektyvus viešąsias paslaugas teikiančių valstybės ir savivaldybės įmonių valdymas, sąžininga, efektyvi ir pirmiausia į vartotojų poreikius ir interesus orientuota viešųjų paslaugų teikėjų konkurencija, skaidri, valstybės ir vartotojų interesus atitinkanti teisės aktų leidyba. 

Mums rūpi, kad visi institutai, kurie yra skirti demokratijai ir geram valdymui įtvirtinti, veiktų pagal jų tiesioginę paskirtį. 

Paklausimų, prašymų, siūlymų, kitų dokumentų rengimo procesuose nuolat dalyvauja virš 20 asociacijos narių. Parengti dokumentų projektai elektroniniu paštu derinami daugiau nei su 100 Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų, kurie yra išreiškę pageidavimą dalyvauti projektų svarstymuose, teikti pastabas ir pasiūlymus. 

Asociacijos nariai aktyviai dalyvauja Šiaulių miesto savivaldybės tarybos ir komitetų posėdžiuose, Seimo komitetų posėdžiuose, poveikio aplinkai vertinimo ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitų svarstymuose, valstybės ir savivaldybės institucijų kuriamų darbo grupių veikloje, noriai teikia siūlymus rengiant nacionalinės ir municipalinės reikšmės studijas bei programas, aktyviai dalyvauja jų svarstymuose ir pristatymuose visuomenei. 

Bendradarbiaujame su Šiaulių miesto savivaldybe, jos įmonėmis, teikiančiomis viešąsias paslaugas, kitų miestų bei rajonų savivaldybėmis, Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija, Konkurencijos taryba, Energetikos, Susisiekimo, Finansų, Socialinės apsaugos ir darbo, Aplinkos ir kitomis ministerijomis, kitomis valstybės institucijomis, verslo konfederacijomis ir asociacijomis, vietos bendruomenėmis, kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis. 

Mūsų rengiamų dokumentų projektais, valstybės ir savivaldybės institucijoms siunčiamais raštais, teikiamais siūlymais bei gaunamais atsakymais domisi daugiabučių gyventojai, bendrijų pirmininkai, Seimo nariai, savivaldybių ir nevyriausybinių organizacijų vadovai, energetikos ir kitų sričių specialistai, mokslininkai, žiniasklaida. 

Už aktualios informacijos rengimą, dalinimąsi šia informacija asociacija yra gavusi Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos padėką.