Pereiti į pagrindinį turinį

 

Pirmieji žingsniai: iniciatyvinės grupės, asociacijos įsteigimas ir steigėjai
2021-06-16
 

Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacijos „Visuomeninės iniciatyvos“ nariai, kaip bendraminčių grupelė, bendrą veiklą pradėjo 2009 metų rudenį dalyvaudami Kęstučio Čilinsko vadovaujamo Jungtinio demokratinio judėjimo veikloje. 

2010 metais judėjimui skilus ir nebevykdant aktyvios veiklos, dalis jam priklausiusių šiauliečių nutarė nesiskirstyti ir savarankiškai tęsti veiklą laikinai pasivadinę šiauliečių visuomenininkų iniciatyvine grupe. Ši grupė tuo metu vienijo 12 savivaldybės gyventojų, bet greitai jie pasikvietė draugus, kaimynus, pažįstamus ir jų skaičius išaugo iki 25. 

Atsižvelgiant į aplinkybes, kurios suskaldė Jungtinį demokratinį judėjimą ir paralyžiavo jo veiklą, buvo priimtas nutarimas, kad iniciatyvinės grupės nariais negali būti politinių partijų ir joms priklausančių organizacijų nariai. 

Tai užtikrino iniciatyvinės grupės veiksmų ir priimamų sprendimų laisvę, gerus tarpusavio santykius, stabilumą ir tvarumą. Užsimezgę geri tarpusavio santykiai su Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmais, jauki salė su apskrituoju stalu leido sukurti puikią darbinę aplinką, sudarė sąlygas visuomenininkams rinktis kiekvieną savaitę, pradėti vykdyti aktyvią ir rezultatyvią pilietinę veiklą. 

Tarpusavio susitarimas, kad pažiūrų skirtumai nebus kliūtis bendrai veiklai, leido iniciatyvinės grupės nariams laisvai išsakyti savo nuomones visais svarstomais klausimais, priimti visapusiškai apsvarstytus sprendimus, tuo niekaip nepabloginant tarpusavio santykių. 

Buvo susitarta, jog iniciatyvinė grupė nenagrinės ir nespręs savo narių asmeninių problemų, jeigu jos nebus viešojo pobūdžio, jeigu jos nebus savivaldybės gyventojams aktualių problemų sudėtinė dalis. 

Iniciatyvinės grupės nariai pradėjo gilintis į tas temas, į tas problemas, kurios tuo metu buvo aktualiausios savivaldybės gyventojams, kurios skaudžiausiai lietė visų ar atskirų socialinių grupių interesus. 

Pirmosios temos, kurias nagrinėti ėmėsi naujai susikūrusi visuomenininkų grupė buvo susijusios su daugiabučių gyvenamųjų namų valdymu, priežiūra ir eksploatavimu, savivaldybės tarybos ir komitetų posėdžių protokolų rengimu, daugiabučių namų modernizavimo problemų sprendimu, viešosiomis paslaugomis, kurias teikia savivaldybės kontroliuojamos įmonės ir kt. 

Pirmieji pasiūlymai kompetentingoms savivaldybės ir valstybės institucijoms buvo susiję su naktinės prekybos alkoholiu ir pardavinėjimu alkoholio asmenims iki 19 metų uždraudimu, sumažintų valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijų atkūrimu nuo 2012 m. sausio 1 d. ir pan. 

2010 m. gruodžio 13 d. Lietuvos Respublikos Prezidentei Daliai Grybauskaitei buvo pateikta „Teisingos visuomenės bei teisinės, suverenios ir nepriklausomos valstybės, kokią turėjome 1990 m. kovo 11 d., atkūrimo programa“. 

Šiaulių miesto savivaldybės meras Genadijus Mikšys 2011 m. vasario 19 d. potvarkiu Nr. M-25 iš 24 suinteresuotųjų šilumos vartotojų atstovų sudarė darbo grupę, kuriai buvo pavesta iki 2011 m. rugpjūčio 1 d. išnagrinėti šilumos kainų mažinimo galimybes, parengti ir pateikti savivaldybei išvadas bei pasiūlymus. Dėl tokios darbo grupės sudarymo buvo susitarta merui 2011 m. vasario 12 d. dalyvaujant „Rasos“ progimnazijoje vykusiame susitikime su Lieporių mikrorajono gyventojų bendruomene. 

Kadangi į šios darbo grupės sudėtį buvo įtraukti 23 šiauliečių visuomenininkų iniciatyvinės grupės nariai, tai ir pati iniciatyvinė grupė nuo 2011 m. vasario 19 d. pakeitė pavadinimą ir pasivadino darbo grupe šilumos kainų mažinimo galimybėms nagrinėti. Darbo grupę konsultavo lieporietis šilumos ūkio specialistas Algirdas Drevinskas. 

Darbo grupė, savivaldybės merui Justinui Sartauskui pateikusi išvadas ir pasiūlymus, savo darbą baigė ir nuo 2012 m. vasario 19 d. pasivadino Šiaulių miesto centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojų iniciatyvine grupe, kadangi didžiausią dėmesį ir toliau skyrė šilumos kainų mažinimui, platesniam atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimui šilumos gamybai, skaidriam ir efektyviam miesto šilumos ūkio valdymui. 

Šiaulių miesto centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojų iniciatyvinė grupė veiklą vykdė iki 2014 m. vasario 24 d., t. y. iki tol, kol, pasitarus su kitais šiauliečiais, buvo priimtas sprendimas steigti oficialiai veikiančią visuomeninę organizaciją - asociaciją. 

Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacija „Visuomeninės iniciatyvos“ (toliau – asociacija „Visuomeninės iniciatyvos“, asociacija) buvo įsteigta ir valstybės įmonės Registrų centras Šiaulių filiale įregistruota 2014 m. vasario 24 d. Asociaciją įsteigė 34 šiauliečiai. 

Asociacijos steigimą inicijavo Lieporių mikrorajono gyventojai, su jais asociaciją kartu steigė kaimyninių Aukštabalio, Dainų, Gytarių mikrorajonų, kitų Šiaulių miesto savivaldybės gyvenamųjų vietovių gyventojai. 

Kadangi asociacijos steigimo pagrindiniai iniciatoriai buvo lieporiečiai, tai asociacija įregistruota buvo Krymo g. 8-22 (Lieporių mikrorajonas, Šiauliai). Čia įsikūrusi asociacijos buveinė, vykdoma pagrindinė veikla.