Pereiti į pagrindinį turinį

LIEPORIŲ BENDRUOMENĖS CENTRAS
 

Lietuvos universitetų moterų asociacija 2001 m. įgyvendino projektą „Šiaulių mikrorajonų gyventojų demokratijos mokykla“, į kurį įsijungė ir Lieporių gyventojai. Žmonės mokėsi pastebėti, išsiaiškinti, suvokti ir spręsti savo gyvenamųjų vietų problemas. 
Lieporiškių iniciatyvinė grupė 2002 m. sausio 29 d. steigiamajame susirinkime įkūrė nevyriausybinę organizaciją – Lieporių bendruomenės centrą, kurio tikslas – skatinti gyventojų pilietiškumą, suburti juos bendrai visuomeninei veiklai, padėti geriau įsilieti į demokratijos plėtojimosi procesus, vykstančius Lietuvoje. 
Bendrai veiklai susibūrę visuomenininkai pradėjo rūpintis savo gyvenamąja aplinka, švenčių ir kitų renginių organizavimu, teikti pasiūlymus savivaldybei. Pradžia buvo nelengva, trūko patirties, tačiau rankų nenuleido, lankėsi kitose, jau anksčiau įsteigtose bendruomenėse, padėjo Šiaulių universiteto, mokyklų, bibliotekų specialistai, kiti darbuotojai. Pirmieji entuziastai mokėsi, brendo, įgijo patirties, kuria dalydavosi su naujais bendruomenės nariais. 
Pirmaisiais metais ne taip paprasta buvo sudominti žmones visuomeniniu darbu, juos suburti veikti kartu. Teko prašyti, kad lieporiškiai ateitų į šventes ir kitus renginius, aiškinome, kad reikia ne tik kartu linksmintis, bet ir problemas kartu spręsti, drauge veikti, puošti aplinką, saugoti istorinę atmintį. Pasisekė žmones įtikinti, todėl pradėjome nuoširdžiai darbuotis. 
Bendruomenėje rengiami įvairūs susitikimai, teminės popietės, švenčiamos kalendorinės šventės, organizuojami seminarai, mokymai, kompiuterinio raštingumo kursai, plenerai, sportinė mankšta. Visi gerai nusiteikę susirenka, siūlo, svarsto, pasako savo nuomonę, diskutuoja. Esame veiklių žmonių bendruomenė. Visuomeninėje veikloje dalyvauja įvairių profesijų žmonės: pedagogai, literatai, inžinieriai, finansininkai, bibliotekininkai, medikai ir kt. Užsimezgė nuoširdus ir abipusiai naudingas bendradarbiavimas su Lieporių biblioteka, Gegužių progimnazija, klubu „Dainoriai“, kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis. 
2005 m. bendruomenė atkreipė dėmesį į kraštotyros veiklą, kuri padėtų mums geriau pažinti Lieporių istoriją, paskatintų saugoti ir puoselėti gyvenamąją aplinką. Į tą veiklą įsitraukė ne tik bendruomenės nariai, aktyviai prie jos prisidėjo ir visų keturių Lieporių mokyklų (tada dar vidurinių) jaunieji kraštotyrininkai, jų būrelių vadovai, kiti pedagogai. Per ketverius metus surinktos ir užrašytos Lieporių, Verdulių, Verduliukų kaimų ir Lieporių istorijos, suorganizuota nemažai parodų, jų aptarimų. Parengti ir išleisti kraštotyriniai aplankai „Atmintinos vietos Lieporiuose“, „Lieporiams – 410 metų“, „Dabar čia Lieporių mikrorajonas“. Išleisti keli lankstinukai apie gamtosaugą, sveiką gyvenseną. 
2006 m. šventėme Lieporių vardo pirmojo paminėjimo Šiaulių ekonomijos dokumentuose 410 metų sukaktį: surengtos sueigos, surinktos medžiagos parodos, koncertavo meno kolektyvai. 2009 metais prisiminėme, jog praėjo 40 metų, kai Šiaulių miesto naujasis mikrorajonas, žmonių iki tol vadintas Taškentu, Sachalinu, Kamčiatka, oficialiai pavadintas Lieporių vardu. 

Bendruomenės narių ir kitų talkininkų surinkta kraštotyrinė medžiaga apibendrinta: 2012 m. išleista knyga „Lieporių praeitis ir dabartis“ (autorius – Vytautas Mažeika). 
Nuo 2002 metų kasmet puošiama ir įžiebiama tradicinė Lieporių kalėdinė eglutė. Jau daugelį metų kalėdinės eglutės nuolatinė vieta yra aikštė prie Šiaurės Lietuvos kolegijos. 
Įsimintinos, nuotaikingos mums visiems ir svečiams yra Oninių šventės, rengiamos Šiaurės Lietuvos kolegijos aikštėje. Pasveikiname susirinkusias Onas ir Onutes. Varduvininkės kiekvienais metais sveikinamos vis kitaip – išradingiau, originaliau. 
Prasminga, daug paslapties, grožio, sakralumo kupina būna kasmet rengiama advento popietė. Moterys toms popietėms pasiruošia nepaprastai kruopščiai ir išradingai. Jau vien pavadinimai daug ką pasako: „Šokančios saulės penkiadienis“, „Kai žemę gaubia ramuma advento“ ir kt. 
Pieš šventąsias Kalėdas surengiame gerumo akciją: bendruomenės nariai aplanko sunkiai vaikštančius vienišus asmenis, nuneša jiems dovanėlių, šviežių vaisių, o svarbiausia – dovanoja gerą šventinę Kalėdų nuotaiką. 
Kasmet prieš Vėlines mes aplankome žmonių laidojimo vietas ir kapinaites, kurių jau nebelanko mirusiųjų artimieji. Sutvarkome aplinką, uždegame žvakučių, pasakojame istorijas, prisimename į amžinybę jau seniai iškeliavusius Lieporių kaimo gyventojus, čia žuvusius rusų, vokiečių ir latvių kareivius. 
Viena svarbiausių užduočių, tenkančių bendruomenei, - rūpintis parku, dar vadinamu žaliąja Lieporių oaze. Prižiūrima informacinė lenta, renkamos šiukšlės, grėbiami lapai, tvarkomos poilsio zonos ir tvenkinio pakrantės. Tačiau neužtenka pavasarį ir rudenį organizuojamų talkų, kartais reikia ir vieną kitą raštą savivaldybei parašyti, priminti, kad parke reikia žolę nupjauti, išvežti sugrėbtus lapus, išvalyti tvenkinį, padaryti kitus darbus. 
2016 m. rugsėjo 9 d. – Šiaulių miesto 780-ojo gimtadienio išvakarėse – Lieporių parko centrinis takas buvo pavadintas Signatarų alėja, pasodinti ąžuolai, kurie primins šešis šiauliškių išrinktus signatarus, pasirašiusius Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo Aktą. 
Jau antrus metus Lieporių parke vasarą savaitgaliais vyksta sportinė mankšta, kuriai vadovauja profesionalūs treneriai. Mankštintis mėgsta ir jaunimas, ir senjorai. 
Mums patinka keliauti ir pažinti savo kraštą: aplankėme Druskininkus, Nidą, Kuršių neriją, žiūrėjome spektaklius Kauno muzikiniame teatre, Klaipėdos dramos teatre, Vilniaus operos ir baleto teatre, Rygos rusų dramos teatre. Daug įspūdžių palieka ne tik pamatyti spektakliai, miuziklai, operos ir operetės, bet ir miestų, kuriuose lankėmės, architektūra, įžymios vietos, įdomūs gidų pasakojimai, šiltas tarpusavio bendravimas. 
Šiaulių nevyriausybinių organizacijų konfederacija Lieporių bendruomenei už aktyvią veiklą įteikė apdovanojimą „Gerumo angelas 2015“. Mes tęsiame pradėtus darbus, nes mus visus vienija bendrystė. 
Nuoširdžiai dėkoju visiems bendruomenės nariams už aktyvų visuomeninį darbą, draugiškumą ir supratingumą. 

Lieporių bendruomenės centro pirmininkė 
Elvyra Užkuraitienė

(„Mes – iš Lieporių“, 2016-12-01, redaktorė Aldona Sireikienė)

 

Lieporių bendruomenės centras