Pereiti į pagrindinį turinį

  • Konteineriai

Diskusijos dalyviai

 

jpg

Siunčiu Apskritojo stalo diskusijos „Kaip užtikrinti tvarką prie bendrojo naudojimo komunalinių atliekų konteinerių“, vykusios 2021 m. rugsėjo 15 d., aprašymą. Diskusija vyko mišriuoju būdu - gyvai (Tilžės g. 22, Šiauliai), per zoom platformą buvo transliuojama nuotoliniu būdu. Diskusijos organizatorius – viešoji įstaiga „Šiaurės Lietuvos kolegija“.

Diskusijos metu išgirstas aktualiausias mintis panaudojome nevyriausybinių organizacijų „Visuomeninės iniciatyvos“, „Lieporių bendruomenės centras“ ir „Šiaurės Lietuvos kolegija“ bendrai rengiamo pasiūlymo, kuris buvo įteiktas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai, išsamumui ir kokybei sustiprinti.

Pasiūlymu siekėme teigiamų teisinio reglamentavimo pokyčių Minimaliuose komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimuose, patvirtintuose Aplinkos ministro 2012 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. D1-857, kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose tvarką ir švarą aikštelėse (vietose), kuriose pastatyti komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo bendrojo naudojimo konteineriai.

Daugiau nei keturias valandas trukusiame renginyje, į kurį įsijungė per 80 dalyvių (28 renginyje dalyvavo gyvai ir 58 buvo prisijungę nuotoliniu būdu), siekta teigiamų pokyčių atliekų tvarkyme, ypač atliekų rūšiavimo, surinkimo ir išvežimo procesuose. Taip pat siekta kaip galima plačiau Šiaulių miesto savivaldybės gyventojus, kitų miestų ir rajonų gyventojus įtraukti į viešąjį valdymą, viešojo valdymo sprendimų priėmimo procesus, paskatinti juos aktyviau dalyvauti gyvenamosios aplinkos tvarkymo procesuose. Renginį vedė pasiūlymą Aplinkos ministerijai rengiančios darbo grupės narys Vytautas Kabaila.

Įžanginį žodį renginio dalyviams tarė, juos su atliekų surinkimo problemomis Šiauliuose trumpai supažindino miesto meras Artūras Visockas, sėkmingo ir naudingo darbo reginio dalyviams palinkėjo mero pavaduotoja Simona Potelienė.

Renginio pranešėjas - Lietuvos regioninių atliekų tvarkymo centrų asociacijos prezidentas, Alytaus regioninio atliekų tvarkymo centro direktorius Algirdas Reipas – perskaitė pranešimą „Rūšiavimo aikštelės – rūšiavimas, estetika, aplinkos kokybė“. Prelegentas diskusijos dalyvius supažindino su atliekų tvarkymo problemomis ir perspektyvomis, problemomis, kylančiomis atliekų rūšiavimo aikštelėse, taikomais šių problemų sprendimais.

Renginyje kalbėjo Šiaulių regiono plėtros tarybos direktorius Valerijus Simulik, Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro direktorius Žilvinas Šilgalis, uždarosios akcinės bendrovės „Ecoservice“ direktorė Daiva Skrupskelienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Civilinės saugos ir teisėtvarkos skyriaus atstovas Rimantas Musejukas, Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro Rinkliavos administravimo ir paslaugų kontrolės tarnybos vadovas Mantas Tamošiūnas.

Apie problemas prie bendrojo naudojimo konteinerių, kurias geriausiai mato atliekų turėtojai, kalbėjo buvęs Šiaulių miesto savivaldybės administracijos vyr. specialistas Algirdas Drevinskas.

Aktualius klausimus pranešėjui ir kalbėtojams teikė šiauliečiai Liudas Ramanauskas, DNSB Tilžės g. 169 ir Putinų g. 10 pirmininkas, Aldona Lengvinienė (Šimšės seniūnaitija), Tomas Bersėnas (Šiaurės Lietuvos kolegija), Juozas Poškevičius (Aukštabalio seniūnaitija), Jonas Šidlauskas (Bokšto seniūnaitija), Irena Grigaliūnienė, DNSB Tilžės g. 38 pirmininkė, kiti aktyvūs atliekų turėtojai.

Galima būtų išskirti trumpą, bet labai išsamią ir informatyvią Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Civilinės saugos ir teisėtvarkos skyriaus vyr. specialisto Rimanto Musejuko nuotoliniu būdu pateiktą informaciją apie Administracinių nusižengimų kodekso 367 straipsnyje numatytą atsakomybę už savivaldybių tarybų patvirtintų atliekų tvarkymo taisyklių pažeidimus.

Renginyje dalyvavo ir diskutavo komunalinių atliekų tvarkymo specialistai iš Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Telšių. Papildomą vertingą informaciją renginio organizatoriams suteikė vilnietis, uždarosios akcinės bendrovės "Atliekų tvarkymo konsultantai" direktorius Alfonsas Brazas.

Renginyje (nuotoliniu būdu ir gyvai) dalyvavo 19 savivaldybių atstovai: vadovai, administracijos darbuotojai, specialistai, bendruomenių atstovai, gyventojai.

Antrojoje Apskritojo stalo diskusijos dalyje buvo pristatytas darbo grupės, suformuotos nevyriausybinių organizacijų - asociacijos „Visuomeninės iniciatyvos“, asociacijos „Lieporių bendruomenės centras“ ir viešosios įstaigos „Šiaurės Lietuvos kolegija“ - atstovų, rengiamas pasiūlymas dėl galimų pataisų Minimaliuose komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimuose, kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose tvarką ir švarą aikštelėse (vietose), kuriose pastatyti komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo bendrojo naudojimo konteineriai.

Baigiantis renginiui buvo padėkota gyvai ir nuotoliniu būdu dalyvavusiems jo dalyviams, svečiams, pasiūlymą rengiančios darbo grupės nariams – Audronei Rimkevičienei, Dainorai Samčenkienei, Elvyrai Užkuraitienei, savanoriams Danutei Genienei, Jonui Šidlauskui, darbo grupės konsultantui ekspertui Mantui Tamošiūnui.

Renginys, vykęs pagal projektą „NVO sinergija: skaidrus viešasis valdymas“ (kodas 10.1.2-ESFA-K-917-03-0015), finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Vyriausybės lėšomis. Išsamesnė informacija apie projektą:                       https://www.slk.lt/nvo-sinergija

 

Apskritojo stalo diskusija apie atliekų rūšiavimo aikšteles, vykusi 2021 m. rugsėjo 15 d., pateikiama:                                                      https://youtu.be/R_6p7_82DzU

 

Diskusijos aprašymas, įskaitant dalyvių pranešimus ir kalbas, pateiktas 1-ajame priede. Diskusijos dalyvių, atvykusių dalyvauti gyvai ir dalyvavusių nuotoliniu būdu per zoom platformą, sąrašai pateikti 2-ajame ir 3-ajame prieduose. Išsamias ir aktualias skaidres pateikė uždaroji akcinė bendrovė „Ecoservice projektai“ (4 priedas).

Informacija apie įvykusį reginį pateikta naujienų portale snaujienos.lt 2021 m. rugsėjo 20 d. paskelbtame korespondentės Dianos Janušaitės straipsnyje „Netvarka prie konteinerių šiauliečiams pabodo: nusprendė ieškoti išeičių“:

 

https://visuomeninesiniciatyvos.lt/naujienos/netvarka-prie-konteineriu-siaulieciams-pabodo-nusprende-ieskoti-iseiciu

 

PRIDEDAMA:

1. Apskritojo stalo diskusijos „Kaip užtikrinti tvarką prie bendrojo naudojimo komunalinių atliekų konteinerių“, vykusios 2021 m. rugsėjo 15 d., aprašymas, 12 lapų.

2. Apskritojo stalo diskusijos „Kaip užtikrinti tvarką prie bendrojo naudojimo komunalinių atliekų konteinerių“, vykusios 2021 m. rugsėjo 15 d., užsiregistravusių dalyvauti gyvai dalyvių sąrašas, 2 lapai.

3. Apskritojo stalo diskusijos „Kaip užtikrinti tvarką prie bendrojo naudojimo komunalinių atliekų konteinerių“, vykusios 2021 m. rugsėjo 15 d., užsiregistravusių dalyvauti nuotoliniu būdu per zoom platformą, dalyvių sąrašas, 4 lapai.

4. Uždarosios akcinės bendrovės „Ecoservice projektai“ parengtos skaidrės, 13 skaidrių.

5. Kvietimas į 2021 m. rugsėjo 15 d. vyksiantį renginį, 1 lapas.

6. Renginio, vyksiančio 2021 m. rugsėjo 15 d., darbotvarkė, 2 lapai.

 

Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacijos

„Visuomeninės iniciatyvos“ parengta informacija

Parašykite komentarą

CAPTCHA