Pereiti į pagrindinį turinį

Pasiūlymai ir jų rengimas
2019-07-15

Siekdami išsiaiškinti aktualių problemų esmę ir būsimiems siūlymams surinkti kaip galima išsamesnę informaciją, 2014-02-24 – 2018-04-25 laikotarpiu dėl viešojo valdymo sprendimų savivaldybės, valstybės, kitoms kompetentingoms institucijoms teikėme nemažai ekonominio, techninio, teisinio, aplinkosauginio, socialinio ir panašaus pobūdžio paklausimų, daugiau nei 50 pasiūlymų. 

Pasirenkama einamuoju metu visuomenei aktuali problema. Pasirinkta problema aptariama, išsiaiškinama, kokios trūksta informacijos, kas galėtų tokią informaciją pateikti. 
Parengiami ir atitinkamoms institucijoms išsiunčiami prašymai pateikti informaciją, paaiškinimus, dokumentus. 

Pasirinkta problema aptariama įvertinant gautą informaciją, jei to reikia, išsiaiškinamas sprendžiamų klausimų esamas teisinis reglamentavimas. 

Teikiami ir svarstomi siūlymai kaip reikėtų spręsti pasirinktą problemą, iš vieno ar kelių pasiūlymų pasirenkamas sprendimo variantas, formuluojami siūlymai kompetentingoms institucijoms dėl galimo problemos sprendimo. 

Jei to reikia, aptariamas rengiamų pasiūlymų naujas teisinis reglamentavimas. Parengti pasiūlymai, įskaitant pasiūlymus dėl įstatymų, kitų teisės aktų pataisų, pateikiami kompetentingoms valstybės ir/arba savivaldybės institucijoms. 

30 dienų laikotarpyje iš kompetentingų valstybės ir/arba savivaldybės institucijų gaunami atsakymai dėl pateiktų pasiūlymų. 

Šie atsakymai, prie jų pridedant darbo eigoje surinktą svarbiausią informaciją, įskaitant įvairių institucijų tarpinius atsakymus, talpinami asociacijos svetainėje, elektriniu paštu siunčiami daugiabučių namų savininkų bendrijų pirmininkams, bendruomeninių ir kitų nevyriausybinių organizacijų vadovams, kitiems aktyvesniems šiauliečiams, savivaldybių vadovams, specialistams, mokslininkams. 

Kai kurie asociacijos teikiami pasiūlymai pasiekia svarbiausią tikslą – jais remiantis priimamos įstatymų, kitų teisės aktų pataisos, formuluojamos nacionalinių programų nuostatos.