Pereiti į pagrindinį turinį

ĮVYKDYTOS IR VYKDOMOS PROJEKTINĖS VEIKLOS

2023-02-24

 

1

Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacija „Visuomeninės iniciatyvos“ 2016 m. gegužės 17 d. – gruodžio 16 d. laikotarpiu pagal 2016 m. gegužės 17 d. sutartį Nr. SŽ-686, pasirašytą su Šiaulių miesto savivaldybės administracija, įgyvendino projektą „Šilumos kainų mažinimas“.

Veikla buvo vykdoma 2016 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d. laikotarpiu. Asociacija „Visuomeninės iniciatyvos“, įgyvendindama projektą, kiek leido galimybės, prisidėjo prie to, kad 2016 metais akcinės bendrovės “Šiaulių energija” gaminamos ir tiekiamos šilumos kainos vartotojams būtų mažiausios tarp didžiųjų šalies miestų ir vienos mažiausių Lietuvoje.

Projekto vertė – 200 Eur. Projektą finansavo Šiaulių miesto savivaldybės administracija.

 

2

Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. A1-259 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo patvirtinimo“ buvo patvirtintas Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašas, kurio įgyvendinimui 2017 m. skirta 2 mln. 630 tūkst. eurų, Šiaulių miestui – 102 244 eurų.

Asociacija „Lieporių bendruomenės centras“, kaip pareiškėjas, 2017 m. rugpjūčio 1 d. su dar penkiomis nevyriausybinėmis organizacijomis, kaip partneriais, pasirašiusi Jungtinės veiklos sutartį, 2017 m. spalio 1 d. – gruodžio 20 d. laikotarpiu pagal minėtą priemonę įgyvendino 46 600 Eur vertės projektą „Šiaulių miesto pietinio rajono nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimas“.

Projektą finansavo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Projekto stebėseną ir kontrolę vykdė Šiaulių miesto savivaldybė.

Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacija „Visuomeninės iniciatyvos“, kaip vienas iš projekto partnerių, vykdė projektinę veiklą „Pilietinė iniciatyva teikiant pasiūlymus Šiaulių miesto viešojo transporto pertvarkai“.

Projektinės veiklos vertė - 2695,30 Eur.

Veiklos vykdymo metu buvo surinkta pradinė informacija, reikalinga rengiantis Šiaulių miesto viešojo transporto pertvarkai, viešajam konkursui dėl keleivių pervežimo miesto maršrutiniais autobusais.

Šiaulių miesto savivaldybės merui Artūrui Visockui 2017 m. gruodžio 20 d. raštu Nr. 148 S buvo pateikti preliminarūs pasiūlymai dėl Šiaulių miesto viešojo transporto pertvarkos.

Asociacija „Visuomeninės iniciatyvos“ gavo Šiaulių miesto savivaldybės mero pavaduotojo, pavaduojančio savivaldybės merą, Domo Griškevičiaus 2018-01-19 raštą Nr. S-231, kuriuo asociacija buvo informuota, jog jos pateiktas raštas persiųstas uždarosios akcinės bendrovės „Busturas“ valdybai įvertinti pateiktus pasiūlymus.

Pateikdama pasiūlymus, asociacija „Visuomeninės iniciatyvos“ siekė šių tikslų: Šiaulių miesto viešojo transporto paslaugų infrastruktūros plėtojimo ir modernizavimo, efektyvios ir konkurencingos šias paslaugas teikiančios uždarosios akcinės bendrovės „Busturas“ veiklos, kokybiškesnių ir ekologiškai saugesnių viešojo transporto paslaugų savivaldybės gyventojams.

Asociacijos „Visuomeninės iniciatyvos“, kaip vienos iš Jungtinės veiklos sutarties partnerių, pilietine iniciatyva buvo suinteresuoti Lieporių, kitų Pietinio rajono mikrorajonų gyventojai, ši pilietinė iniciatyva ir jos vykdymo metu pateikti pasiūlymai atitiko Jungtinės veiklos sutartyje įvardytą bendrą veiklos tikslą – stiprinti Šiaulių miesto pietinio rajono nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninę veiklą, remti nevyriausybinių organizacijų iniciatyvas vietos bendruomenių socialinėms, sveikatos, švietimo, kultūrinėms, ekonominėms ir kitoms problemoms spręsti.

Projektą finansavo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Projekto stebėseną ir kontrolę vykdė Šiaulių miesto savivaldybė.

 

3

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. liepos 5 d. sprendimu „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T-255 „Dėl nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo įgyvendinant Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Šiaulių miesto savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. A1-278 Šiaulių miesto savivaldybei buvo skirta 72 763 Eur 2.3 priemonei remti.

Viešoji įstaiga Šiaurės Lietuvos kolegija (pareiškėjas) 2018 m. spalio 22 d. – gruodžio 31 d. laikotarpiu pagal 2.3 priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendino 36 696 Eur vertės Šiaulių miesto pietinės teritorijos bendruomenių ir NVO projektą „Jungtinės NVO ir bendruomenių iniciatyvos klestinčios visuomenės link“.

Šį projektą, kaip partneriai, veikdami pagal 2018 m. spalio 22 d. pasirašytą Jungtinės veiklos sutartį, kartu su viešąja įstaiga Šiaurės Lietuvos kolegija įgyvendino dar penkios Šiaulių miesto Pietinio rajono nevyriausybinės organizacijos.

Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacija „Visuomeninės iniciatyvos“, kaip vienas iš partnerių, prisidėdama prie šio projekto įgyvendinimo, vykdė pilietinę iniciatyvą ir rengė pasiūlymus dėl Šiaulių miesto viešojo transporto pertvarkos.

Projektinės veiklos vertė - 4122 Eur.

Vyko šeši renginiai, kuriuose apsilankė daugiau nei 60 Šiaulių miesto pietinės teritorijos gyventojų (vidutiniškai po 35 – 40 gyventojų kiekviename renginyje), neabejingų savo miesto viešojo transporto įmonės – uždarosios akcinės bendrovės „Busturas“ – likimui.

Pilietinės iniciatyvos vykdymo metu buvo surinkta informacija apie nuostatas, kurios galėtų būti aktualios savivaldybės gyventojams, t. y. miesto viešojo transporto keleiviams, ir kurias būtina įtraukti į miesto viešojo transporto paslaugų konkurso sąlygas.

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir aplinkos skyriui kartu su 2018 m. gruodžio 13 d. raštu Nr. 51 SA buvo pateikti pasiūlymai dėl keleivių vežimo miesto reguliaraus susisiekimo maršrutais paslaugų konkurso sąlygų, aktualių Šiaulių miesto savivaldybės gyventojams.

Buvo gautas l. e. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas Gintauto Sitniko 2019 m. sausio 11 d. atsakymas Nr. S-145.

Atsakymas nors ir lakoniškas, tačiau savivaldybės gyventojams teikiantis vilties, jog keleivių vežimo miesto reguliaraus susisiekimo maršrutais paslaugų konkurso sąlygos bus parengtos pirmiausia atsižvelgiant į savivaldybės gyventojų – miesto viešojo transporto keleivių – interesus.

Projektą finansavo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Projekto stebėseną ir kontrolę vykdė Šiaulių miesto savivaldybė.

Išsamesnė informacija apie vykdytą projektinę veiklą:

 

https://visuomeninesiniciatyvos.lt/naujienos/vandeniliu-prisodrintomis-gamtinemis-dujomis-varomo-testinio-autobuso-demonstracija

 

https://visuomeninesiniciatyvos.lt/naujienos/pilietine-iniciatyva-rengiant-pasiulymus-del-siauliu-miesto-viesojo-transporto-pertvarkos

 

https://visuomeninesiniciatyvos.lt/naujienos/pilietine-iniciatyva-rengiant-pasiulymus-del-siauliu-miesto-viesojo-transporto-0

 

https://visuomeninesiniciatyvos.lt/naujienos/pilietine-iniciatyva-rengiant-pasiulymus-del-siauliu-miesto-viesojo-transporto-1

 

https://visuomeninesiniciatyvos.lt/naujienos/vkabaila-apie-siauliu-miesto-viesojo-transporto-pertvarka

 

 

4

Šiaulių miesto savivaldybės administracija, siekdama įgyvendinti nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano 2.3 priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“, 2019 m. birželio 12 d. paskelbė projektų atrankos finansavimo konkursą.

Projektų paraiškos buvo finansuojamos vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Šiaulių miesto savivaldybėje tvarkos aprašu, patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. birželio11 d. įsakymu Nr. A-846, kitais teisės aktais.

Asociacija Lieporių bendruomenės centras, kaip pareiškėjas, veikdama kartu su dar trimis Jungtinės veiklos sutarties, pasirašytos 2019 m. birželio 28 d., partneriais, 2019 m. rugsėjo 2 d. – gruodžio 15 d. laikotarpiu pagal minėtą priemonę įgyvendino 18 080 Eur vertės Šiaulių miesto pietinės teritorijos bendruomenių ir NVO projektą „Bendruomeninės veiklos plėtojimas Šiaulių miesto pietinėje teritorijoje“.

Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacija „Visuomeninės iniciatyvos“, kaip vienas iš projekto partnerių, vykdė pilietinę iniciatyvą ir rengė pasiūlymus dėl šaligatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų atsakingesnės priežiūros, kuri pagerintų Šiaulių miesto Pietinio rajono aplinkos ir gyventojų gyvenimo kokybę.

Projektinės veiklos vertė - 1270 Eur

Tikslinė projektinės veiklos grupė buvo Šiaulių miesto Pietinio rajono, įskaitant Lieporių mikrorajoną, gyventojai, projektinės veiklos dalyviai buvo Pietinio rajono gyventojai, suinteresuoti šaligatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų saugumu, geresne kokybe ir priežiūra, dalyvavę renginiuose, teikę pasiūlymus, kitaip asmeniškai prisidėję prie vykdytos veiklos.

Buvo planuojama, kad į projektinę veiklą bus įtraukta 30 - 40 dalyvių, realiai buvo įtraukta virš 70 dalyvių.

Veikloje dalyvavo 19 savanorių, kurie Lieporių mikrorajone atliko dvi šaligatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų dalines inventorizacijas. Vieną atliko Aukštabalio seniūnaitijoje, o kitą – Lieporių-Šventupio seniūnaitijoje.

Projektinėje veikloje, kaip savo mikrorajonų atstovai, dalyvavo 6 iš 9 Pietinio rajono išplėstinės seniūnaičių sueigos narių.

Nors buvo planuota parengti ir savivaldybės administracijai pateikti pasiūlymus dėl geresnės ir atsakingesnės šaligatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų priežiūros, tačiau veiklos vykdymo eigoje paaiškėjo, jog daug svarbiau įtikinti savivaldybės administraciją, kad būtinas skubus šaligatvių remontas gatvėse, kuriuose išlūžinėjusios ir į žemę susmegusios plytelės, išlupinėtos plytelės, atsiradusios įdubos ir duobės, išsikišę kanalizacijos šuliniai, kitos aiškiai matomos avarinės situacijos.

Savivaldybės administraciją taip pat svarbu buvo įtikinti, kad būtinas skubus šaligatvių įrengimas gatvėse, kuriose kartu su važiuojančiomis mašinomis į mokyklą eina vaikai.

Abu šie tikslai buvo susiję su akivaizdžiais pavojais žmonių, įskaitant vaikus ir, pirmiausia, pradinukus, neįgalių žmonių, vyresnio amžiaus žmonių sveikatai ir gyvybei.

Parengta projektinės veiklos informacija su visa reikalinga medžiaga skubiai buvo perduota Šiaulių miesto savivaldybės administracijai.

Projektą finansavo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Projekto stebėseną ir kontrolę vykdė Šiaulių miesto savivaldybė.

Išsamesnė informacija apie vykdytą projektinę veiklą:

 

https://visuomeninesiniciatyvos.lt/naujienos/visuomenininkai-problemas-mato-o-miesto-valdzia-ne

 

https://visuomeninesiniciatyvos.lt/naujienos/kokiais-saligatviais-vaikscios-siauliu-miesto-pietinio-rajono-gyventojai-1

 

https://visuomeninesiniciatyvos.lt/naujienos/kokiais-saligatviais-vaikscios-siauliu-miesto-pietinio-rajono-gyventojai-2

 

 

5.

Asociacija „Gytarių bendruomenė“ (Pareiškėjas) 2020 m. rugsėjo 1 d. – gruodžio 15 d. laikotarpiu įgyvendino projektą „Bendrystės svarba kuriant gyventojų gerovę“, skirtą stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse. Projekto vertė – 2788,59 eurų.

Projektas buvo finansuojamas vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Šiaulių miesto savivaldybėje aprašu, patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. A-319, kitais teisės aktais.

Projektą finansavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Projektą rėmė ir jo vykdymą prižiūrėjo Šiaulių miesto savivaldybės administracija.

Asociacija „Visuomeninės iniciatyvos“, kaip projekto partneris, buvo numačiusi vykdyti dvi veiklas: Gegužių progimnazijoje surengti advento popietę „Metas pabūti kartu“, parengti skaitmeninį metraštį „Lieporiečių pirmieji žingsniai miesto viešojo valdymo procesuose“.

Dėl prasidėjusios koronaviruso pandemijos advento popietės surengti nepavyko, o skaitmeninis metraštis buvo parengtas ir patalpintas interneto svetainėje https://visuomeninesiniciatyvos.lt/. Asociacijos vykdytos veiklos išlaidos sudarė 1295 Eur.

Vykdant veiklą “Lieporiečiai miesto viešojo valdymo procesuose“ skaitmenizuotas šiauliečių visuomenininkų iniciatyvinės grupės, kurią sudarė arti 20 aktyvių ir pilietiškai nusiteikusių Lieporių, Dainų, Gytarių, kitų miesto mikrorajonų ir gyvenamųjų vietovių gyventojų, 2010 metais atliktas darbas inicijuojant problemų, susijusių su daugiabučių gyvenamųjų namų valdymu, priežiūra ir eksploatavimu, savivaldybės tarybos ir komitetų posėdžių protokolų rengimu, daugiabučių namų modernizavimu, saugia gyvenamąja aplinka, viešosiomis paslaugomis, kurias teikia savivaldybės kontroliuojamos įmonės, sprendimus.

Veikloje dalyvavo 5 savanoriai, vykdytos veiklos tikslinė grupė buvo Lieporių mikrorajono, kitų Šiaulių miesto savivaldybės rajonų, mikrorajonų ir gyvenamųjų vietovių gyventojai.

Skaitmeninis metraštis „Lieporiečių pirmieji žingsniai miesto viešojo valdymo procesuose“ buvo patalpintas svetainėje (2010 m. kovo 27 d. – 2013 m. lapkričio 23 d. laikotarpis):

https://visuomeninesiniciatyvos.lt/

 

 

6

Asociacija „Lieporių bendruomenės centras“ 2021 m. rugsėjo 1 d. – gruodžio 15 d. laikotarpiu vykdė 5445 Eur vertės Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamą projektą „Lieporių bendruomenės sutelktumas sprendžiant socialinius ir viešuosius poreikius“.

Projektas buvo finansuojamas vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Šiaulių miesto savivaldybėje aprašu, patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. A-857, kitais teisės aktais.

Projektą finansavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Projektą rėmė ir jo vykdymą prižiūrėjo Šiaulių miesto savivaldybės administracija.

Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacija „Visuomeninės iniciatyvos“, kaip projekto partneris, vykdė dvi veiklas: “Lieporiečiai miesto viešojo valdymo procesuose“ ir „Metas pabūti kartu“.

Vykdant veiklą “Lieporiečiai miesto viešojo valdymo procesuose“ skaitmenizuotas Šiaulių miesto savivaldybės mero Genadijaus Mikšio 2011 m. vasario 19 d. potvarkiu Nr. M-25 sudarytos darbo grupės šilumos kainų mažinimo galimybėms nagrinėti 2011 m. vasario 19 d. – 2012 m. vasario 18 d. laikotarpio darbas, jo eiga ir surinkta medžiaga, panaudota savivaldybės merui pateikiant išvadas bei pasiūlymus.

Vykdant veiklą „Metas pabūti kartu“ 2021 m. gruodžio 2 d. Gegužių progimnazijoje (Dariaus ir Girėno g. 22, Šiauliai) Lieporių mikrorajono gyventojams buvo surengta advento popietė.

Abiejose veiklose dalyvavo 14 savanorių, veiklų vertė buvo 1601 Eur. Tikslinė grupė - Lieporių gyventojų bendruomenės nariai.

Asociacijos „Visuomeninės iniciatyvos“ nariai dalyvavo ir asociacijos „Lieporių bendruomenės centras“ (Pareiškėjo) vykdytose veiklose: „Misija - Pilietis“, Sporto ir sveikatinimo renginių ciklas „Sportuojantis žmogus - dvasios, proto ir sveikatos vienybė“, Pilietinė iniciatyva „ Signatarų alėjai- 5“.

Išsamesnė informacija apie projektą ir vykdytas veiklas:

 

https://visuomeninesiniciatyvos.lt/naujienos/lieporieciu-susitikimas-su-lyduvenu-kaimo-bendruomene

 

https://visuomeninesiniciatyvos.lt/naujienos/apdovanotos-siaures-lietuvos-zvaigzdes

 

https://visuomeninesiniciatyvos.lt/naujienos/atmintinu-palaidojimo-vietu-aplink-lieporius-lankymas-ir-tvarkymas

 

https://visuomeninesiniciatyvos.lt/naujienos/edukacine-programa-ilges-jie-gyvi-musu-atmintyje

 

https://visuomeninesiniciatyvos.lt/naujienos/lieporietiska-advento-popiete-metas-pabuti-kartu

 

https://visuomeninesiniciatyvos.lt/naujienos/skaitmeninis-metrastis-lieporieciai-miesto-viesojo-valdymo-procesuose

 

 

7

Viešoji įstaiga „Šiaurės Lietuvos kolegija“, kaip pareiškėjas, įgyvendina Europos socialinio fondo agentūros finansuojamą projektą „NVO sinergija: skaidrus viešasis valdymas“ (Nr. 10.1.2.-ESFA-K-917-03-0015). Projekto vertė – 167 601 Eur.

Projekto tikslas – didinti Šiaulių apskrities NVO dalyvavimo viešajame valdyme aktyvumą ir kokybę stiprinant institucinius gebėjimus sprendimų priėmimo procesuose. Projekto įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2019 m. liepos 26 d. iki 2022 m. liepos 26 d. 

Projekto ir Jungtinės veiklos sutarties partneriai: Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacija „Visuomeninės iniciatyvos“ (toliau – asociacija „Visuomeninės iniciatyvos“), Šiaulių jaunimo organizacijų asociacija „Apskritasis stalas“, asociacija "Lieporių bendruomenės centras".

Projekte dalyvaujančios nevyriausybinės organizacijos rengia ir teikia pasiūlymus iš viešojo valdymo politikos sričių „Mokslas ir švietimas“, „Jaunimas“, „Gero valdymo principų taikymas ir demokratijos plėtra“, kuriose veikdamos jos turi didžiausią patirtį.

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu jame dalyvaujančių NVO instituciniai gebėjimai stiprinami:

-atliekant kokybinį tyrimą (interviu ir focus grupės su NVO atstovais, ekspertais), kuris leis nustatyti NVO dalyvavimo viešajame valdyme (ne) aktyvumo veiksnius, viešojo valdymo institucijų ekspertų patirtis dalyvaujant sprendimų priėmimo procese, įvertinti projekto metu įgyvendintų priemonių veiksmingumą;

-vykdant projektinėse veiklose dalyvaujančių nevyriausybinių organizacijų atstovų mokymus, tarptautines stažuotes Ispanijoje ir Nyderlanduose (tai leis sustiprinti NVO narių pasiūlymų viešojo valdymo klausimais rengimo ir teikimo, naudojant advokacijos metodą, gebėjimus);

-rengiant ir kompetentingoms institucijoms teikiant pasiūlymus dėl viešojo valdymo sprendimų.

Priemonės įgyvendinimą finansuoja Europos socialinio fondo agentūra ir Lietuvos Respublikos Vyriausybė, priemonės įgyvendinimą administruoja Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija ir Europos socialinio fondo agentūra (įgyvendinančioji institucija).

Viena iš projekto veiklų – pasiūlymo iš viešojo valdymo srities, apimančios demokratiją ir gerą valdymą, rengimas ir pateikimas kompetentingai valstybės ar savivaldybės institucijai. Šią veiklą kartu su viešąja įstaiga Šiaurės Lietuvos kolegija, kaip projekto partneriai, vykdo asociacija „Visuomeninės iniciatyvos“ ir asociacija „Lieporių bendruomenės centras“.

 

Trys asociacijos „Visuomeninės iniciatyvos“ nariai – Vytautas Kabaila, Jonas Šidlauskas, Danutė Genienė – 2019 m. lapkričio mėn. – 2020 m. vasario mėn. laikotarpiu dalyvavo projekto „NVO sinergija: skaidrus viešasis valdymas“ (kodas 10.1.2-ESFA-K-917-03-0015) 4 temų 64 val. mokymuose, skirtuose NVO institucinių gebėjimų stiprinimui: NVO įsitraukimas į viešojo valdymo sprendimų priėmimą (16 val.), pasiūlymo viešojo valdymo klausimais argumentacija: įtikinimas, samprotavimas ir logika (16 val.), efektyvus viešųjų konsultacijų organizavimas ir vykdymas (16 val.), viešasis dialogas (16 val.). Visi trys asociacijos „Visuomeninės iniciatyvos“ nariai gavo pažymėjimus, patvirtinančius, kad jie dalyvavo minėto projekto mokymuose, skirtuose NVO institucinių gebėjimų stiprinimui.

 

Pirmasis trijų nevyriausybinių organizacijų – asociacijos „Visuomeninės iniciatyvos“, asociacijos "Lieporių bendruomenės centras" ir viešosios įstaigos „Šiaurės Lietuvos kolegija“ - parengtas ir 2020 m. gruodžio 11 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai pateiktas pasiūlymas yra susijęs su teigiamais teisinio reglamentavimo pokyčiais, kurie būtų įtvirtinti Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų apraše ir Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme, kaip teisės aktuose, reglamentuojančiuose nuotekų išleidimą ir tvarkymą, sutartinius santykius tarp nuotekų tvarkytojo ir nuotekas į centralizuotąsias nuotekų surinkimo sistemas išleidžiančio abonento:

 

https://visuomeninesiniciatyvos.lt/naujienos/pasiulymas-teises-aktuose-atkurti-teisiu-ir-pareigu-pusiausvyra-tarp-nuoteku-tvarkytojo

 

Antrasis trijų nevyriausybinių organizacijų – asociacijos „Visuomeninės iniciatyvos“, asociacijos "Lieporių bendruomenės centras" ir viešosios įstaigos „Šiaurės Lietuvos kolegija“ - parengtas ir 2021 m. gegužės 4 d. Vidaus reikalų ministerijai pateiktas pasiūlymas yra susijęs su teigiamais teisinio reglamentavimo pokyčiais, kurie būtų įtvirtinti Vietos savivaldos įstatyme, kaip teisės akte, skatinančiame ir plėtojančiame vietos savivaldą kaip demokratinės valstybės raidos pagrindą, nustatančiame ne tik savivaldybių institucijų sudarymo ir veiklos tvarką, kompetenciją, vietos savivaldos principus, savarankiškąsias ir valstybines savivaldybių funkcijas, ūkinės ir finansinės veiklos pagrindus, bet ir savivaldybių santykius su gyvenamųjų vietovių bendruomenėmis, jų renkamais atstovais – seniūnaičiais:

 

https://visuomeninesiniciatyvos.lt/naujienos/pasiulymai-del-vietos-savivaldos-istatymo-33-ir-34-straipsniu-pakeitimu

 

Trečiasis trijų nevyriausybinių organizacijų – asociacijos „Visuomeninės iniciatyvos“, asociacijos "Lieporių bendruomenės centras" ir viešosios įstaigos „Šiaurės Lietuvos kolegija“ - parengtas ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministrui Simonui Gentvilui 2021 m. spalio 6 d. pateiktas pasiūlymas dėl pakeitimų Minimaliuose komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimuose, patvirtintuose Aplinkos ministro 2012 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. D1-857, kurie padėtų užtikrinti švarą ir tvarką aikštelėse (vietose), kuriose pastatyti komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo bendrojo naudojimo konteineriai:

 

https://visuomeninesiniciatyvos.lt/naujienos/pasiulymas-del-tvarkos-uztikrinimo-komunaliniu-atlieku-bendrojo-naudojimo-konteineriu

 

Ketvirtasis trijų nevyriausybinių organizacijų – asociacijos „Visuomeninės iniciatyvos“, asociacijos "Lieporių bendruomenės centras" ir viešosios įstaigos „Šiaurės Lietuvos kolegija“ - parengtas ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrui Mariui Skuodžiui 2021 m. gruodžio 30 d. pateiktas pasiūlymas dėl mokinių nemokamo vežimo vietinio reguliaraus susisiekimo autobusais bei troleibusais:

 

https://visuomeninesiniciatyvos.lt/naujienos/pasiulymas-del-mokiniu-nemokamo-vezimo-miesto-ir-priemiestiniu-viesuoju-transportu

 

 

8.

Asociacija „Lieporių bendruomenės centras“ (Pareiškėjas) 2022 m. rugsėjo 1 d. – gruodžio 31 d. laikotarpiu įgyvendino 5781,00 Eur vertės projektą „Per stiprią bendruomenę į pilietinę visuomenę“.

Projektas buvo finansuojamas vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo, įgyvendinant bandomąjį modelį, aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. A1-290, kitais teisės aktais.

Projektą finansavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Projekto stebėseną ir kontrolę vykdė Šiaulių miesto savivaldybės administracija.

Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacija „Visuomeninės iniciatyvos“ (toliau – asociacija „Visuomeninės iniciatyvos“, asociacija), kaip projekto partneris, vykdė dvi veiklas: parengė skaitmeninį metraštį „Šilumos vartotojų pilietinės iniciatyvos“ ir organizavo išvyką į Klaipėdos rajoną, aplankant Klaipėdos rajono amatų centrą, artimiau susipažįstant su šio rajono bendruomenių veikla.

Asociacijos „Visuomeninės iniciatyvos“ vykdytų projektinių veiklų išlaidos sudarė 1500,50 Eur:

 

Vykdant veiklą “Skaitmeninis metraštis. „Šilumos vartotojų pilietinės iniciatyvos“ buvo skaitmenizuota Lieporių mikrorajono gyventojų 2012 - 2013 metų iniciatyva, kuri paskatino grupę šiauliečių (virš 20 asmenų) aktyviai vykdyti akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ ir viso miesto šilumos ūkio darbo stebėseną (monitoringą), teikti aktualius pasiūlymus savivaldybės ir valstybės kompetentingoms institucijoms. Paminėtos visuomeninės veiklos tikslas buvo pilietinėmis iniciatyvomis prisidėti prie efektyvesnio savivaldybės darbo, inovacijų miesto šilumos ūkyje, mažesnių šilumos kainų vartotojams.

Veikla „Skaitmeninis metraštis. Šilumos vartotojų pilietinės iniciatyvos“ sustiprino asociacijų „Visuomeninės iniciatyvos“ ir „Lieporių bendruomenės centras“ narių skaitmeninius, techninius ir advokacinius gebėjimus, įgūdžius bendradarbiaujant su vietos valdžios institucijomis, bendruomenės interesų atstovavimo įsitraukiant į vietos lygmens sprendimų priėmimo procesus įgūdžius.

Šioje projektinėje veikloje dalyvavo virš 20 savanorių, vyko 4 (keturi) savanorių susitikimai surinktai medžiagai aptarti, ją suderinti, aprašyti ir skaitmenizuoti.

Veiklos vykdymo metu buvo surinkti Šiaulių miesto centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojų iniciatyvinės grupės parengti raštai, pasiūlymai, skirti akcinei bendrovei „Šiaulių energija“, Šiaulių miesto savivaldybės administracijai, Šiaulių miesto savivaldybės tarybai, Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai, Konkurencijos tarybai, Energetikos ministerijai, kitoms kompetentingoms institucijoms, šių institucijų pateikti atsakymai, šilumos vartotojų, šilumos ūkio specialistų, mokslininkų komentarai.

Surinkta medžiaga buvo išanalizuota, aprašyta, skaitmenizuota ir patalpinta internetinėje svetainėje visuomeninesiniciatyvos.lt. Veikla buvo viešinama asociacijų „Visuomeninės iniciatyvos“, „Lieporių bendruomenės centras“ ir Socialinės integracijos centras interneto svetainėse, facebook paskyrose, susitikimuose su gyventojais ir kt.

Skaitmeniniam metraščiui rengti buvo panaudota virš 100 dokumentų, parengta daugiau nei 30 aprašymų.

Internetinėje erdvėje patalpinta informacija neleis jai nugrimzti užmarštin, ugdys ir puoselės visų šiauliečių pagarbą visuomenininkams, neatlygintinu ir pasiaukojamu darbu prisidėjusiems prie Lieporių mikrorajono, kaimyninių rajonų ir mikrorajonų, visų Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų bei miesto gerovės.

 

 

Užmezgant santykius (bendradarbiavimą) ir pasidalinant gerąja patirtimi su Klaipėdos rajono bendruomenėmis organizacijomis, 2022 m. gruodžio 4 d. buvo organizuota asociacijos „Visuomeninės iniciatyvos“ ir asociacijos „Lieporių bendruomenės centras“ narių išvyka į Klaipėdos rajoną, aplankant Klaipėdos rajono amatų centrą, artimiau susipažįstant su šio rajono bendruomenių veikla. Išvykoje dalyvavo 48 asmenys.

Išsamesnė informacija apie projektą ir vykdytas veiklas:

 

https://visuomeninesiniciatyvos.lt/naujienos/lieporieciu-viesnage-klaipedos-rajono-amatu-centre

 

https://visuomeninesiniciatyvos.lt/

 

 

Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacijos

„Visuomeninės iniciatyvos“ parengta informacija