Pereiti į pagrindinį turinį

  • Komisija

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

 

 

2011 m. liepos 3 d.

2021 m. spalio 26 d. redakcija

 

Siunčiu Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos parengtą 2011 m. birželio 15 d. ataskaitą „Situacijos šilumos ūkio sektoriuje vertinimas“.

Ataskaita parodo 2004 – 2010 metų laikotarpio kuro kainų dinamiką – nuo 2004 metų beveik 3 kartus brango gamtinės dujos ir mazutas, o biokuras brango 2 kartus. Jeigu 1998 metais gamtinių dujų, lyginant su kitomis kuro rūšimis, šilumai gaminti buvo suvartojama 56 %, tai 2010 metais – jau 74 %.

Šilumos vidutinės savikainos 11,35 ct/kWh struktūra 2004 metais buvo tokia: kintamosios sąnaudos (kuras, elektros energija, vanduo) – 6,18 ct/kWh arba 54 %, pastoviosios sąnaudos – 5,17 ct/kWh arba 46 %.

Šilumos vidutinės savikainos 20,76 ct/kWh struktūra 2010 metais buvo tokia: kintamosios sąnaudos (kuras, elektros energija, vanduo) – 14,02 ct/kWh arba 71 %, pastoviosios sąnaudos – 6,74 ct/kWh arba 29 %.

Šilumos kainos kilimą nuo 2004 metų daugiausia lėmė kuro, skirto šilumai gaminti, pirmiausia – gamtinių dujų, brangimas.

2010 metais vidutiniškai pigiausiai šiluma kainavo Utenoje – 19,11 ct/kWh, brangiausiai kainavo Prienuose – 34,71 ct/kWh. Vilniuje kainavo 25,81 ct/kWh, Kaune – 25,66 ct/kWh, Klaipėdoje – 23,20 ct/kWh, Šiauliuose – 25,35 ct/kWh, Panevėžyje – 22,56 ct/kWh. Kainos pateiktos kartu su 21 proc. PVM. Pagal šilumos kainos dydį akcinė bendrovė „Šiaulių energija“ Lietuvoje buvo 22-a, o tarp didžiųjų penkių miestų – trečia, šiek tiek lenkdama Kauną ir Vilnių.

Prognozuojama, kad gamtinių dujų kaina 2011 metais kils nuo 1053 Lt/1000 m3 iki 1281 Lt/1000 m3. Vidutinė šilumos kaina be PVM 2009 m. gruodį buvo 19,33 ct/kWh, o 2011 m. gruodį turėtų būti 25,30 ct/kWh.

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos numatytos artimiausios veiklos kryptys:

- šilumos energijos kainodaros skaidrumo užtikrinimas (detalūs reikalavimai reguliuojamos veiklos apskaitai bei veiklų atskyrimui, savalaikis kainų perskaičiavimas keičiantis kuro kainoms);

- šilumos ūkio investicinės aplinkos stabilumo ir patrauklumo užtikrinimas (investicijų grąža remiantis ekonominiais veiksniais, atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo skatinimas, taršos iš didelių katilų direktyvos reikalavimų įgyvendinimo finansavimas);

- konkurencijos šilumos gamybos srityje aktyvinimas.

 

PRIDEDAMA: Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos parengta 2011 m. birželio 15 d. ataskaita „Situacijos šilumos ūkio sektoriuje vertinimas“, 14 lapų.

 

 

Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacijos

„Visuomeninės iniciatyvos“ parengta informacija

 

Parašykite komentarą

CAPTCHA