Pereiti į pagrindinį turinį

  • Studija

 

2020 m. lapkričio 20 d. redakcija, 2021 m. sausio 4 d. redakcija

Siunčiu akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ 2012 m. gruodžio 27 d. parengtą studiją „Biokuro panaudojimo šildymui plėtros galimybės“.

Studija parengta įvertinus tai, kad jau 2013 metais Šiauliuose 20 MW galios biokuru kūrenamą katilinę pastatys ir ją pradės eksploatuoti pirmasis nepriklausomas šilumos gamintojas.

Dokumento projektas Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nariams buvo pristatytas 2012 m. gruodžio 20 d. vykusiame Tarybos posėdyje.

Nepaisydamas to, kad šis dokumentas pusiau uždarame posėdyje buvo skirtas susipažinti tik merui ir Tarybos nariams, visuomenę su šiuo dokumentu išradingai ir operatyviai supažindino Tarybos narys Aurimas Nausėda.

Po to, kai studijoje pateikta informacija tapo išviešinta, akcinė bendrovė „Šiaulių energija“ ėmė visaip menkinti šį dokumentą, jame pateiktus duomenis, biokuro panaudojimo šildymui plėtros galimybių mieste planus.

Paaiškėjus, jog dalis miesto centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojų nepritars tokiam šilumos tiekimo įmonės ir nepriklausomo šilumos gamintojo bendradarbiavimui, akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ investicijų projektas „Pietinės katilinės rekonstravimas įrengiant 20 MW galios biokuro katilinę Pramonės g. 10, Šiauliuose“ Tarybos 2013 m. sausio 31 d. posėdžiui buvo pateiktas nieko apie tai nebeužsimenat.

Studijoje pateiktus duomenis, atspindinčius akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ sumažintas šilumos gamybos apimtis nepriklausomo šilumos gamintojo naudai, įmonė iki Tarybos 2013 m. sausio 31 d. posėdžio skubiai pakeitė kitais – naujai perskaičiuotais duomenimis.

Pavyzdžiui, savo ketinimus termofikacinėje elektrinėje per metus pagaminti 192,7 tūkst. MWh šilumos energijos akcinė bendrovė „Šiaulių energija“ pakeitė ketinimais pagaminti 223 tūkst. MWh šilumos energijos, o savo ketinimus naujai statomoje 20 MW galios biokuro katilinėje per metus pagaminti 63,36 tūkst. MWh šilumos energijos - ketinimais pagaminti 96,6 tūkst. MWh šilumos energijos.

Kiti studijoje minimų duomenų skubūs pakeitimai iki Tarybos 2013 m. sausio 31 d. posėdžio buvo atlikti tarsi su ta mintimi, kad akcinei bendrovei „Šiaulių energija“ būtų kaip galima lengviau šiauliečius įtikinti, jog jai Pietinės katilinės sistemoje neapsimoka statyti antrosios 20 MW galios biokuru kūrenamos katilinės, kurią, įmonės nuomone, geriau būtų, jeigu statytų nepriklausomas šilumos gamintojas.

Pavyzdžiui, 12,09 ct/kWh dydžio kintamosios šilumos gamybos sąnaudos Pietinės katilinės sistemoje, neįskaitant naujosios 20 MW galios biokuro katilinės investicijos, buvo pakeistos į 11,31 ct/kWh dydžio sąnaudas, o 9,85 ct/kWh dydžio kintamosios šilumos gamybos sąnaudos Pietinės katilinės sistemoje, įskaitant naująją 20 MW galios biokuro katilinės investiciją, buvo pakeistos į 9,06 ct/kWh dydžio sąnaudas.

Ir vis dėlto šią studiją galima laikyti vienu svarbiausių dokumentų Šiaulių miesto šilumos ūkio istorijoje, o jos esminė mintis ir išvada - nepriklausomo šilumos tiekėjo, net ir gaminančio šilumos energiją iš biokuro, atsiradimas nesumažina galutinės šilumos energijos kainos vartotojams tiek, kiek tai padaryti įgalina paties šilumos tiekėjo investicija didinant gamybos iš biokuro pajėgumus - visiškai atitinka tikrovę, kurią pripažinti šiandieną politiškai sudėtinga, netgi rizikinga.

PRIEDAI:

1. Akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ 2012 m. gruodžio 27 d. parengta studija „Biokuro panaudojimo šildymui plėtros galimybės“, 12 lapų.

2. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 31 d. sprendimas Nr. T-2 „Dėl pritarimo įgyvendinti akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ investicijų projektą „Pietinės katilinės rekonstravimas įrengiant 20 MW galios biokuro katilinę Pramonės g. 10, Šiauliuose“, 1 lapas.

3. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T-2 aiškinamasis raštas, kurį 2013 m. sausio 14 d. parengė Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Ekonomikos skyrius, 4 lapai.

4. Aurimo Nausėdos 2012 m. gruodžio 23 d. elektroninis laiškas „Apie nepriklausomus šilumos tiekėjus, naują biokatilą ir kita“, 3 lapai.

5. Akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ technikos direktoriaus Virgilijaus Pavlavičiaus kalba 2012 m. gruodžio 20 d. vykusiame Šiaulių miesto savivaldybės tarybos posėdyje, 1 lapas.

Parašykite komentarą

CAPTCHA