Pereiti į pagrindinį turinį

  • Prezidentūra

2011 m. sausio 27 d. 
2020 m. lapkričio 20 d. redakcija

Siunčiu Teisingos visuomenės bei teisinės, suverenios ir nepriklausomos valstybės, kokią turėjome 1990 m. kovo 11 d., atkūrimo programą, kuri buvo parengta ir Lietuvos Respublikos Prezidentei Daliai Grybauskaitei išsiųsta 2010 m. gruodžio 13 d. 

Programą parengė šiauliečių visuomenininkų iniciatyvinė grupė, Lietuvos Prezidentei išsiuntė iniciatyvinės grupės atstovai Gediminas Čerbauskas ir Vytautas Mačiulaitis. 
Pagrindinė programos mintis – Lietuva, kokią ją turėjome 1990 m. kovo 11 d., buvo teisinė, suvereni ir nepriklausoma valstybė, pakankamai gerai pasirengusi žengti Suomijos, Švedijos, Norvegijos, Pietų Korėjos, kitų didelę pažangą per trumpą laikotarpį padariusių šalių jau pramintu taku. 

Tai buvo sveika, išsilavinusi, pakankami socialiai teisinga, vieninga demokratinė valstybė, ką tik pakilusi iš 50 metų svetimšalių priespaudos. Reikėjo pasirinkti pozityvų tolimesnio vystymosi kelią, kuris, atrodė, ranka pasiekiamas. 

Programoje teikiami šiauliečių iniciatyvinės grupės apsvarstyti ir tarpusavyje suderinti pasiūlymai nacionalinio saugumo, energetinio suvereniteto, emigracijos ir imigracijos, pensijų, švietimo, sveikatos apsaugos, socialiniais, įstatymų leidybos, vidaus ir užsienio politikos, ekonominių nusikaltimų, teisėtvarkos, verslo, užsienio investicijų, konkurencijos, ekonomikos ir finansų, bankininkystės, valstybės turto valdymo, mokesčių, valstybės užsienio paskolų, korupcijos, viešųjų pirkimų, žemės ūkio, Europos Sąjungos paramos ir kitais klausimais. 

Tai ne politikos profesionalų, bet paprastų ir sąžiningų gyventojų, savų sričių specialistų pasiūlymai. Tai nepriklausomi pasiūlymai, kurių neįtakojo nei politinės partijos, nei verslo grupės. Pasiūlymai buvo skirti Lietuvos Respublikos Prezidentei Daliai Grybauskaitei, tikintis, kad Prezidentė, turėdama didelę tarptautinę patirtį, šią patirtį bandys sujungti su eilinių iniciatyvių gyventojų vietine patirtimi ir taip bus parengta ne viena valstybei reikalinga įstatymų, kitų teisės aktų pataisa. 

Šiauliečių visuomenininkų iniciatyvinė grupė gavo LR Prezidentės patarėjo Mindaugo Lingės 2011 m. sausio 14 d. atsakymą, kuriame rašoma, jog su programa susipažino LR Prezidentė ir politiniai Prezidentės patarėjai, kuruojantys sritis, kurios aptartos parengtoje programoje. 

Minėtame atsakyme pastebėta, kad dalis siekių iš tiesų yra labai aktualūs mūsų valstybei ir bendromis pastangomis reikia ieškoti jų įgyvendinimo, dalis aptariamų klausimų ir problemų jau pradėtos spręsti, o esant platesniam visuomenės palaikymui – tikėtina, duos efektyvių rezultatų, dalis klausimų reikalauja esminių diskusijų. 

Prezidentės patarėjo Mindaugo Lingės atsakymas baigiamas padėka šiauliečių visuomenininkų iniciatyvinei grupei ir jos atstovui Gediminui Čerbauskui už nuoširdų darbą ir kilnius tikslus rūpinantis valstybės gerovės klausimais. 

 

PRIDEDAMA: 

1. Teisingos visuomenės bei teisinės, suverenios ir nepriklausomos valstybės, kokią turėjome 1990 m. kovo 11 d., atkūrimo programa, kuri buvo parengta ir Lietuvos Respublikos Prezidentei Daliai Grybauskaitei išsiųsta 2010 m. gruodžio 13 d., 41 lapas. 

2. LR Prezidentės patarėjo Mindaugo Lingės 2011 m. sausio 14 d. raštas Nr. (1D-52193)2D-270 „Dėl Jūsų kreipimųsi į LR Prezidentę Dalią Grybauskaitę“, 1 lapas. 

3. LR Prezidentės patarėjo Mindaugo Lingės 2010 m. spalio 29 d. raštas Nr. (1D-4264)2D-7819 „Dėl Jūsų kreipimųsi į LR Prezidentę Dalią Grybauskaitę“, 1 lapas. 

 

Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacijos 
„Visuomeninės iniciatyvos“ parengta informacija
 

Parašykite komentarą

CAPTCHA