Pereiti į pagrindinį turinį

  • TE

Šiaulių termofikacinės elektrinės atidarymas

 

 

2013 m. gruodžio 27 d.

2022 m. lapkričio 11 d. redakcija

 

Akcinė bendrovė „Šiaulių energija“ 2009 m. liepos 16 d. Viešųjų pirkimų tarnybai pateikė skelbimą apie Šiaulių termofikacinės elektrinės (TE) projektavimo ir statybos darbų pirkimą.

Šie darbai turėjo apimti suprojektavimą ir įrengimą pilnai sukomplektuotų TE įrenginių, skirtų elektros energijos ir šilumos gamybai, naudojant biomasę su galimybe iki 30 % naudoti kitas kuro rūšis (iki 30 % gamtinių dujų, iki 30 % durpių, iki 5 % šiaudų). Pagaminta elektros energija, nedidelę dalį jos panaudojant saviems poreikiams, turėjo būti tiekiama į 10 kV įtampos skirstomuosius tinklus. Kombinuoto šilumos ir elektros energijos gamybos ciklo elektrinės nustatytas pajėgumas pagal skelbimo reikalavimus – 10 arba 11 MW elektrinės galios.

Vykdomas pirkimas turėjo būti visiškai sukomplektuotos TE statybai ir apimti visiškai sukomplektuotos TE projektavimą, projektų ekspertizę, planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimą, įrengimų pirkimą, statybą, statinio projektavimo ir statybos saugos ir sveikatos darbe koordinavimą, atidavimą eksploatuoti. Su Tiekėju pasirašyta sutartis turėjo numatyti ir TE eksploatuosiančio personalo (30 asmenų) mokymą, specialių įrankių parūpinimą TE eilinių techninių aptarnavimų darbams, o taip pat – aprūpinimą atsarginėmis dalimis ir reikmenimis pirmiesiems dvejiems termofikacinės elektrinės eksploatacijos metams.

 

Vienas iš pirkimo reikalavimų, susijusių su asmenine ūkio subjekto padėtimi, buvo reikalavimas, jog pirkimo konkurso laimėtojas (Tiekėjas) turėtų teisę verstis veikla, susijusia su naujos termofikacinės elektrinės (pasiūlyme teikiamos galios) projektavimu ir statyba, t. y. galėtų atlikti ypatingų statinių (pastatų ir inžinerinių tinklų) projektavimo ir ypatingo statinio bei statinio dalies statybos (bendruosius ir specialiuosius: mechanikos) darbus.

Vienas iš pirkimo reikalavimų, susijusių su ūkio subjekto ekonominiu ir finansiniu pajėgumu, buvo reikalavimas, jog vidutinė metinė Tiekėjo svarbiausių statybos ir montavimo darbų apimtis per pastaruosius 5 metus arba per laiką nuo Tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu Tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus) būtų ne mažesnė kaip 50 mln. Lt, iš jų bendrai veiklai susivienijusių ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio - ne mažesnė kaip 30 mln. Lt. Kitas reikalavimas buvo, jog Tiekėjo arba bendrai veiklai susivienijusių ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio vidutinis metinis grynasis pelnas per pastaruosius 3 finansinius metus arba per laiką nuo Tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu Tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius metus) būtų teigiamas. Trečias reikalavimas, susijęs su ūkio subjekto ekonominiu ir finansiniu pajėgumu, buvo reikalavimas, jog Tiekėjo arba bendrai veiklai susivienijusių ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio paskutinių finansinių metų (2008 m.) kritinio likvidumo koeficientas būtų ne mažesnis kaip 0,5.

Vienas iš pirkimo reikalavimų, susijusių su ūkio subjekto techniniu pajėgumu, buvo reikalavimas, jog Tiekėjas arba bendrai veiklai susivienijusių ūkio subjektų grupės atsakingas partneris per pastaruosius 5 metus arba per laiką nuo Tiekėjo registravimo dienos (jeigu Tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus) būtų įvykdęs bent 1-ą biomase kūrenamos ir elektros energijos savo reikmėms bei į išorinį elektros tinklą tiekiančios termofikacinės elektrinės statybos sutartį, kurioje jis vykdė generalinio rangovo funkcijas. Kitas pirkimo reikalavimas buvo, jog Tiekėjas arba bendrai veiklai susivienijusių ūkio subjektų grupės atsakingas partneris ne daugiau kaip 50% sutarties darbų atliktų pasitelkęs kitus rangovus.

 

Projektas ,,Šiaulių termofikacinės elektrinės projektavimas ir statybos darbai" buvo įtrauktas į nacionalinę energetikos strategiją, pateiktas finansinei paramai iš ES struktūrinių fondų gauti. Pirmasis skelbimas apie Šiaulių TE projektavimo ir statybos darbų pirkimą Viešųjų pirkimų tarnybai pateiktas buvo 2009 m. liepos 7 d.

 

PRIDEDAMA:

1. Akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ 2009 m. liepos 16 d. Viešųjų pirkimų tarnybai pateiktas skelbimas apie Šiaulių termofikacinės elektrinės projektavimo ir statybos darbų pirkimą, 18 lapų.

2. Akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ 2009 m. liepos 7 d. Viešųjų pirkimų tarnybai pateiktas skelbimas apie Šiaulių termofikacinės elektrinės projektavimo ir statybos darbų pirkimą, 7 lapai.

3. Akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ 2009 m. liepos 30 d. Viešųjų pirkimų tarnybai pateiktas skelbimas apie Šiaulių termofikacinės elektrinės projektavimo ir statybos darbų pirkimą, 7 lapai.

4. Akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ 2010 m. vasario 17 d. Viešųjų pirkimų tarnybai pateiktas skelbimas apie Šiaulių termofikacinės elektrinės projektavimo ir statybos darbų pirkimą, 11 lapų.

5. Akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ parengtos ir 2011 m. vasario 21 d. patvirtintos kredito linijos pirkimo atviro konkurso sąlygos, 26 lapai.

6. Akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ finansinių skolų iššifravimas 2010 m. gruodžio 31 d., 1 lapas.

 

 

https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/notice/noticeform.asp?OJEC=&File=2009-07-22/a3b9c0fe-e13e-4d02-b34c-2a7800a8ee88.html&B=PPO

 

https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/notice/noticeform.asp?OJEC=&File=2009-08-05/c20bb509-2781-43ac-8daf-a162d568555d.html&B=PPO

 

https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/notice/noticeform.asp?OJEC=&File=2009-07-10/95885905-9498-4e5d-b3ae-2164187cd20e.html&B=PPO

 

https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/notice/noticeform.asp?OJEC=&File=2/24/2010/a4bce435-81bd-47d7-a32a-3d263a672eae.html&B=PPO

 

 

 

Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacijos

„Visuomeninės iniciatyvos“ parengta informacija

 

Parašykite komentarą

CAPTCHA