Pereiti į pagrindinį turinį

  • Centralizuotas šilumos tiekimas

 

 

2011 m. birželio 27 d.

2021 m. spalio 26 d. redakcija

 

2011 m. gegužės 9-10 dienomis Paryžiuje vyko Tarptautinės centralizuoto šilumos (vėsumos) ir kogeneracinės elektros tiekėjų asociacijos (Euroheat and Power) organizuotas 35 kongresas. Jame buvo diskutuojama apie centralizuoto energijos tiekimo sektorių aktualijas įvairiais požiūriais. Politinėje dalyje pasisakė Europos Parlamento narė Brigitta Thomsen, Europos Komisijos atstovė Eva Hoos, kiti Europos asocijuotų struktūrų vadovai.

Viena iš pagrindinių politinių pranešimo minčių buvo susijusi su spartesne centralizuoto šilumos, vėsumos ir kogeneracinės elektros tiekimo sistemų plėtra, siekiant įgyvendinti ambicingus Europos Sąjungos politikos uždavinius.

Politiniuose pranešimuose buvo akcentuojama, kad centralizuoto energijos tiekimo tinklai turi reikšmingai prisidėti prie globaliųjų energetikos problemų sprendimo: Europos Sąjungoje iki 2020 metų sumažinti anglies dvideginio išmetimą 20 procentų, o iki 2050 metų – net 80 procentų.

Politiniuose pranešimuose buvo pažymėta, kad 80 % centralizuotai tiekiamos šilumos Europos Sąjungoje pagaminama iš atsinaujinančių išteklių, komunalinių atliekų ir utilizuojant kogeneracinėse elektrinėse išmetamą šilumą. Tai puikus būdas mažinti iškastinio kuro naudojimą, tačiau reikia priimti politinius sprendimus, skatinančius centralizuoto šilumos tiekimo tinklų plėtrą Europos Sąjungos šalyse.

JAV kompanijos FVB prezidentas Mark Spurr lygino centralizuoto ir vietinio apsirūpinimo energija būdų pranašumus, įvertinant dabartinius energetikos vystymosi iššūkius pasaulyje. Išanalizavus įvairių JAV ir Europos Sąjungos valstybių duomenis nustatyta, kad centralizuotas šilumos ir elektros tiekimas žymiai sumažina „šiltnamio“ dujų (anglies dvideginio) išmetimą lyginant su vietine šilumos gamyba tiesiai pastatuose (deginant gamtines dujas, naudojant šilumos siurblius ar elektrinį šildymą) bei naudojant elektrą iš nacionalinių tinklų.

Pranešėjas daro išvadą, kad miestuose centralizuotas (rajoninis) energijos tiekimas padeda spręsti svarbiausius šiandieninius energetikos uždavinius: energetinio ir ekonominio saugumo, energetinės infrastruktūros patikimumo ir prieinamumo, iškastinio kuro naudojimo mažinimo, aplinkosaugos (šiltnamio dujų išmetimo, oro bei vandens taršos mažinimo).

Adolf Topp, Euroheat and Power asociacijos Politikos grupės pirmininkas, analizavo trečiosios šalies priėjimo prie centralizuotų šilumos tinklų temą. Jo nuomone, Europos Sąjungos politika liberalizuojant elektros ir dujų sektorius (atskiriant persiuntimo tinklus nuo gamintojų bei tiekėjų) davė naudos, bet ir sukėlė naujas problemas. Laisvas priėjimas prie tinklų padidino konkurenciją, bet energijos kainų nesumažino, kaip buvo tikėtasi. Sumažėjo investicijos į energijos tinklus, o tai mažina jų kokybę ir patikimumą. Centralizuoto šilumos perdavimo tinklai technologiškai labai skiriasi nuo dujų ar elektros tinklų, todėl juose sunkiai galima pritaikyti analogiškus liberalizavimo principus.

Suomių energetikos bendrovės Fortum atstovės Brigittos Resvik nuomone, ilgalaikėje perspektyvoje centralizuotų šilumos tinklų sektorius turi orientuotis į konkurenciją su alternatyviais šildymo būdais ir maksimaliai pasinaudoti savo technologiniais pranašumais.

Kongrese taip pat buvo diskutuojama apie šilumos tiekėjų ir vartotojų santykius, centralizuoto šilumos tiekimo sektoriaus valdymą.

 

PRIDEDAMA: dr. Valdo Lukoševičiaus paskelbtas informacinis pranešimas apie Paryžiuje 2011 m. gegužės 9-10 dienomis vykusį Tarptautinės centralizuoto šilumos (vėsumos) ir kogeneracinės elektros tiekėjų asociacijos (Euroheat and Power) organizuotą 35 kongresą, 7 lapai.

 

Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacijos

„Visuomeninės iniciatyvos“ parengta informacija

 

Parašykite komentarą

CAPTCHA