Pereiti į pagrindinį turinį

  • Valstybės kontrolė

Siunčiu Valstybės kontrolės atlikto valstybinio audito 2020 m. lapkričio 19 d. ataskaitą Nr. VAE-12 „Vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas“.

 

Aplinkos apsaugos agentūros pateiktais duomenimis, kasmet į gamtinę aplinką 2014 – 2019 metais buvo išleidžiama vidutiniškai 164,6 mln. m3 centralizuotai tvarkomų komunalinių nuotekų. Iš jų vidutiniškai 39,8 mln. m3 (24,2 proc.) buvo išleistos neišvalytos iki nustatytų reikalavimų arba nevalytos.

Centralizuotai tvarkomos komunalinės nuotekos 62 proc. analizuotų atvejų iki nustatytų reikalavimų buvo neišvalytos dėl netinkamų, pasenusių ar nepakankamo pajėgumo valymo įrenginių, 10 proc. atvejų - dėl nuotekų surinkimo sistemų trūkumo. Paviršinės nuotekos 56 proc. analizuotų atvejų iki nustatytų reikalavimų buvo neišvalytos dėl neįrengtų valymo įrenginių, dėl jų surikimų (12 proc.). Trečdaliu visų atvejų (28 proc. komunalinių ir 32 proc. paviršinių) neišvalymo priežastys nebuvo pateiktos.

Lietuvoje tik 53 proc. vandens telkinių yra geros būklės. Net jų būklei neatitinkant geros būklės reikalavimų, į juos dar buvo leidžiamos nepakankamai išvalytos nuotekos.

Siekiant mažinti gamtinės aplinkos taršą nuotekomis buvo siekiama, kad iki 2015 m. visos surenkamos nuotekos būtų išvalytos iki nustatytų reikalavimų.

Iki nustatytų reikalavimų 2019 m. buvo išvalyta apie 71 proc. centralizuotai surenkamų komunalinių ir 11 proc. paviršinių nuotekų. Per 6 metus komunalinių nuotekų išvalymas sumažėjo 22 proc., paviršinių – 3 proc. Todėl gali būti nepasiekti Vandenų srities plėtros 2017 – 2023 m. programoje numatyti tiek komunalinių, tiek paviršinių nuotekų išvalymo 2023 metų tikslai.

Kaip konstatavo valstybės kontrolieriai, sistema neskatina imtis priemonių ir investuoti į nuotekų išvalymą.

Valstybės kontrolieriai įvertino, kaip paviršinių ir komunalinių nuotekų išvalymą iki nustatytų reikalavimų užtikrina individualiai nuotekas tvarkantys gyventojai ir ūkio subjektai, centralizuotai nuotekas tvarkantys ir jas į vandens telkinius išleidžiantys ūkio subjektai.

Konstatuota, jog sistema neskatina nuotekas tvarkančių ir jas į vandens telkinius išleidžiančių ūkio subjektų išvalyti nuotekas iki nustatytų reikalavimų, investuoti į naujesnes, modernesnes ir galingesnes nuotekų išvalymo sistemas.

Valstybės kontrolės atlikto valstybinio audito 2020 m. lapkričio 19 d. ataskaita atskleidžia, kad netvarka pirmiausia yra užprogramuota teisės aktuose, reglamentuojančiuose nuotekų išleidimą į gamtinę aplinką.

Tačiau ta pati netvarka yra užprogramuota ir teisės aktuose, reglamentuojančiuose nuotekų išleidimą į centralizuotąsias nuotekų surinkimo sistemas.

Nuotekų išleidimo tvarką pažeidinėja ne tik ūkio subjektai, tvarkantys nuotekas ir jas išleidžiantys į vandens telkinius, bet ir ūkio subjektai, išleidžiantys gamybines nuotekas į centralizuotąsias nuotekų surinkimo sistemas.

Į pastarąją aplinkybę valstybinį auditą atlikę ir 2020 m. lapkričio 19 d. ataskaitą parengę Valstybės kontrolės auditoriai dėmesio neatkreipė ...

 

PRIDEDAMA:

1. Valstybės kontrolės 2020 m. lapkričio 19 d. pranešimas, 1 lapas.

2. Valstybės kontrolės atlikto valstybinio audito 2020 m. lapkričio 19 d. ataskaita Nr. VAE-12 „Vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas“, 60 lapų.

Parašykite komentarą

CAPTCHA