Pereiti į pagrindinį turinį

  • Busturas

Šiaulių miesto suinteresuotoji visuomenė, t y. savivaldybės gyventojai, kurie jau eilę metų domisi uždarosios akcinės bendrovės „Busturas“ veikla, po susitikimo su įmonės administracija ir susipažinimo su darbo bei buitinėmis sąlygomis įmonės remonto bazėje 2018 m. birželio 19 d. Ketvirta iš kairės – įmonės Plėtros ir marketingo skyriaus vadovė Rigita Tijūnaitienė, antras iš dešinės – įmonės technikos direktorius Silvas Gedaminskas. 

 

Skirta tarybos nariams, kurie tikisi greito, nebrangaus 
ir sklandaus savivaldybei priklausančio autobusų parko privatizavimo

Vytautas Kabaila
Savaitraštis „Laisvas laikraštis“, 2019-02-09, Nr. 6 (711)

Šiauliečių piketas

Šiaulių miesto savivaldybės taryba 2018 metų rudens sesijos darbus pradėjo rinkdamasi į rugsėjo 6 d. vykusį posėdį, kuriame buvo svarstomi net 52 klausimai, t. y. tarybos sprendimų projektai. 

Didžiąją dalį šių klausimų galėjo spręsti ir už savo sprendimus atsakomybę prisiimti savivaldybės administracija, bet jau kuris laikas visus bent kiek svarbesnius miesto klausimus sprendžia savivaldybės taryba, kadangi už sprendimų pasekmes niekas nenori prisiimti atsakomybės. 

Į pirmąjį rudens posėdį besirenkančius politikus pasitiko dvi grupės Savivaldybės aikštėje piketuojančių miestiečių : vieni rankose laikė plakatą „Busturas“ – viena sėkmingiausiai dirbančių savivaldybės įmonių“, kiti – „Pritariame „Busturo“ direktoriaus 2017 m. veiklos ataskaitai“. 

Plakatai traukė praeivių akis, bet užrašų tikrąją prasmę jiems reikėdavo išsamiau paaiškinti, kartais netgi patikslinant, kad čia piketuoja miesto viešojo transporto keleiviai, o ne uždarosios akcinės bendrovės „Busturas“ darbuotojai. 

Praeinantiems politikams taip pat patikdavo žvilgterėti į plakatus, bet užrašų prasmė jiems buvo daug geriau suprantama nei paprastiems miestiečiams. 

Tik politikai, skirtingai nei paprasti miestiečiai, labiau brangino savo laiką ir skubėjo į tarybos posėdį. 

Likus kiek daugiau nei pusvalandžiui iki tarybos posėdžio su piketuojančiais šiauliečiais pasikalbėti išėjo mero pavaduotojas Justinas Sartauskas. 

Greitai užsimezgęs pokalbis vyko ne tik piketo tema, bet ir kitais savivaldybės darbo bei miesto gyvenimo klausimais. Politikas paaiškino, kad tai, jog šiais metais Šiauliuose taip intensyviai atnaujinamos gatvės, rekonstruojamos aikštės, vykdomi kiti aplinkos tvarkymo darbai, yra ne vien dabartinio mero Artūro Visocko, bet ir prieš tai buvusio mero, jo komandos nuopelnas. 

Tokių darbų anksčiau pradėti nebuvo galima, nes tik dabar miestas gavo tam skirtus europinių struktūrų pinigus. 

„Busturo“ direktorius nesuvaldė situacijos dėl prasidėjusių mitingų, todėl jo ataskaita, vicemero nuomone, ir nebuvo patvirtinta. 

Justinas Sartauskas yra vienas iš tų nedaugelio tarybos narių, kurie mėgsta pasikalbėti su protestuojančiais šiauliečiais, paguosti juos, apraminti, papasakoti jiems linksmų istorijų, užduoti nuotaikingų klausimų. 

Naudos iš to miestiečiams būna neypatingai daug, bet parodytas dėmesys praskaidrina nuotaiką ir gyvenimas bent trumpam tampa šiek tiek šviesesnis. 

Tiesa, mero pavaduotojas, kalbėdamas apie tai, kad „Busturo“ direktorius nesuvaldė situacijos dėl prasidėjusių mitingų, nepaminėjo, ką tarybos nariai, savivaldybės administracija per pastaruosius mėnesius svarbaus nuveikė, kad įmonės administracija susitartų su darbuotojų profesine sąjunga ir nebūtų prieita iki mitingų po savivaldybės langais. 

O juk kai kas iš tarybos narių, kurie 2018 m. liepos 5 d. posėdyje nepritarė „Busturo“ direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitai, prieš tai lankėsi įmonėje, susitiko su jos darbuotojais, administracija, bet nieko teigiamo nenuveikė, o gal ir nesiekė nieko teigiamo nuveikti, kad įsisiūbavusio ginčo (panašiau, kad konflikto) šalys tarpusavyje susitartų. 

Nieko gero nenuveikė ir administracijos direktoriaus Antano Bartulio 2018 m. birželio 19 d. įsakymu sudaryta tarybos narių ir administracijos darbuotojų jungtinė darbo grupė, nors ji savo išvadas ir pasiūlymus buvo pasirengusi paskelbti iki 2018 m. liepos 5 d. vyksiančio tarybos posėdžio. 

Todėl sakyti, kad „Busturo“ direktorius nesuvaldė situacijos dėl prasidėjusių mitingų, nebuvo savikritiška, tikslu ir išsamu. Tuo labiau nepagrįsta buvo tokiu motyvu vadovautis 2018 m. liepos 5 d. vykusiame posėdyje tarybos nariams nepritariant įmonės 2017 metų veiklos ataskaitai. 

Pažymėtina, kad sudarant darbo grupę iškilusioms problemoms „Busture“ spręsti, į ją nebuvo įtraukti miesto suinteresuotosios visuomenės atstovai, nors būtent jie, gindami keleivių interesus, pastaraisiais metais rodė didžiausią iniciatyvą siekti įmonės sėkmingos veiklos, sklandaus darbo, tinkamo pasirengimo artėjančiam miesto pervežimų konkursui, racionalios miesto viešojo transporto pertvarkos. 

Uždaroji akcinė bendrovė „Busturas“ – savivaldybei priklausanti ir jos kontroliuojama įmonė, teikianti keleivių reguliaraus pervežimo paslaugas miesto maršrutiniais autobusais. 

Direktoriaus Vaido Seiracko privertimas pasitraukti iš užimamų pareigų laikomas vienu iš svarbiausių darbų, kuriuos politikams pirmiausia reikia nuveikti siekiant be didelio triukšmo, greitai, nebrangiai ir sklandžiai privatizuoti netikėtai sėkmingai pradėjusią dirbti savivaldybei priklausančią įmonę. 

Tačiau tokie politikų ketinimai akivaizdžiai prieštarauja pačios įmonės, jos darbuotojų, savivaldybės ir jos gyventojų, t. y. viešojo transporto keleivių, interesams. 

Kreipimasis į savivaldybės merą

Ta pati šiauliečių grupė, kuri piketavo prieš 2018 m. rugsėjo 6 d. turėjusį vykti savivaldybės tarybos posėdį, 2018 m. rugpjūčio 20 d. raštu kreipėsi į savivaldybės merą Artūrą Visocką siūlydama pritarti uždarosios akcinės bendrovės „Busturas“ generalinio direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitai. 

Siūlymas buvo motyvuojamas vadovo nuveiktais darbais pertvarkant įmonę, naujai organizuojant jos darbą, gerais ir labai gerais įmonės 2017 metų veiklos rezultatais. 

Savivaldybės administracijos direktorius Antanas Bartulis, atsakydamas į savivaldybės gyventojų 2018 m. rugpjūčio 20 d. raštą, juos informavo, kad minėtai ataskaitai 2018 m. liepos 5 d. vykusiame Tarybos posėdyje buvo nepritarta. 

Savivaldybės meras Artūras Visockas, reaguodamas į grupės šiauliečių 2018 m. rugpjūčio 20 d. siūlymus, 2018 m. rugpjūčio 24 d. viešai 
(https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10213417338333328&id=1395894370) 
išplatino tokią informaciją: 

„Dar kartą pabandysiu parodyti, kaip atrodo „politikos darymas“ iš arti. Tiems, kurie vertina faktus, įmonės veiklos progresas yra akivaizdus ir nenuneigiamas. Bet visada atsiras x politikų, kurie pasitelks x veiksmus, norint paslėpti tą pažangą nuo žmonių akių. Manau, jog tai vyksta iš pavydo. Tačiau visuomenė nėra akla. 

Mane ypač pradžiugino daugybės žmonių pasirašytas laiškas su reikalavimu priimti direktoriaus ataskaitą už 2017 metus. Priminsiu, jog x politikai, norėdami paslėpti įmonės akivaizdžią pažangą, balsavo prie įmonės Direktoriaus ataskaitą. 

Ką noriu pasakyti? Esu tikras, jog baigiasi laikai, kai į sąžiningus vadovus politikai drįsta valytis kojas. Sąžiningą vadovą Vaidą Seiracką ryžosi užstoti miesto gyventojai. Tai yra milžiniškas Demokratijos pasiekimas.“ 

2018 m. liepos 5 d. tarybos posėdis ir politinis sprendimas ne „Busturo“ naudai

Beveik lygiai prieš du mėnesius, t. y. 2018 m. liepos 5 d., vykusiame savivaldybės tarybos posėdyje pakartotinai buvo svarstoma uždarosios akcinės bendrovės „Busturas“ generalinio direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaita. Taryba nusprendė nepritarti ataskaitai. 

Tokio sprendimo motyvai oficialiai paaiškinti nebuvo. Jų nebuvo nei sprendime, nei sprendimo aiškinamajame rašte. 

Mero patarėjas, laikinai einantis tarybos sekretoriaus pareigas, Arnas Ilgauskas paaiškino, jog, priimant tokius sprendimus, motyvai nėra privalomi. 

Tarybos sekretoriatui raštu paklausus dėl kokių priežasčių nebuvo pritarta ataskaitai, tik trys tarybos nariai pateikė paaiškinimus, kodėl jie nepritarė šiai ataskaitai. 

Du tarybos nariai (Aurimas Lankas ir Gedeminas Vyšniauskas) pateikė humoristinius atsakymus, paaiškindami, kad tokį klausimą reikėtų peradresuoti mieste geriausiai viską žinančiam Zakirui, o tarybos narys Jonas Bartkus paaiškino, kad visa aibė argumentų apie tai yra surašyta tarybos komitetų posėdžių protokoluose. 

Tą dieną taryba nepritarė dar dviejų savivaldybės įmonių – lopšelio-darželio „Berželis“ ir lopšelio-darželio „Kūlverstukas“ – direktorių ataskaitoms. 

Skirtumas tik toks, kad lopšelio-darželio „Berželis“ ir lopšelio-darželio „Kūlverstukas“ direktorės tarybos sprendimais tą pačią dieną buvo atleistos iš užimamų pareigų kaip praradusios pasitikėjimą, o uždarosios akcinės bendrovės „Busturas“ generalinis direktorius tą dieną dar nebuvo atleistas iš užimamų pareigų. 

Vienas iš miesto dienraščių buvo atviresnis - jeigu iš darbo atleidžiamos abi lopšelių-darželių direktorės, tai kaip savivaldybė pasielgs su autobusų parko direktoriumi? 

Kitas miesto dienraštis taip pat išreiškė savo nuomonę – ar „Busturas“ atlaikys dar vieną smūgį? Tai tarsi kartu buvo ir pastebėjimas, jog tarybos nepritarimas ataskaitai yra smūgis ne tik įmonės vadovui, bet ir sudėtingą laikotarpį išgyvenančiai pačiai įmonei. 

Apie tai, kodėl nebuvo pritarta uždarosios akcinės bendrovės „Busturas“ generalinio direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitai, nieko išsamesnio nebuvo parašyta ir savivaldybės internetinėje svetainėje. 

Toks kontraversiškas savivaldybės tarybos sprendimas teikia pagrindą įvairioms kalboms, kurios kol kas lyg ir neturi rimtesnio pagrindo, bet ranka į visa tai numojus vėliau gali tekti skaudžiai pasigailėti. 

Tarybos sprendimo dėl uždarosios akcinės bendrovės „Busturas“ generalinio direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitos projekto 2018 m. birželio 13 d. aiškinamajame rašte, kurį rengė savivaldybės administracija, pažymėta, jog, pritarus ataskaitai, bus objektyviai įvertinti įmonės vadovo sprendimai, pasiekti įmonės veiklos rezultatai. 

Tačiau sprendimo projekte administracija pasiūlė tarybai du variantus – ir pritarti ataskaitai, ir jai nepritarti, nors siūlomo nepritarimo motyvų aiškinamajame rašte taip ir nenurodė. 

Siūlymą pritarti ataskaitai pagrindė administracijos turėti dokumentai, įskaitant dokumentus, kurie buvo pridėti prie tarybos sprendimo projekto, tačiau kas pagrindė siūlymą nepritarti ataskaitai, liko neaišku. 

Prieš tarybai priimant sprendimą nepritarti minėtai ataskaitai kai kurie tarybos nariai pasigedo administracijos direktoriaus įsakymu sudarytos darbo grupės žadėtų išvadų ir pasiūlymų tuo klausimu, bet daugumai tarybos narių jų nereikėjo. 

Kodėl savivaldybės sudaryta darbo grupė „Busturo“ problemoms nagrinėti iki 2018 m. liepos 5 d. tarybos posėdžio neatliko savo darbo, liko neaišku. 

Beje, skirtingai nei šiauliečiams aiškino tarybos nariai, 2018 m. liepos 5 d. posėdyje nepritarę ataskaitai, tą dieną jokio uždarosios akcinės bendrovės „Busturas“ darbuotojų mitingo po savivaldybės langais nebuvo, įmonės administracija ir profsąjunga, po produktyvių pokalbių su miesto keleivių interesus ginančiais šiauliečiais, jau prieš savaitę buvo išreiškusios sutikimus sėsti prie derybų stalo. 

Savivaldybės aikštėje prieš 2018 m. rugsėjo 6 d. vyksiantį posėdį piketavę šiauliečiai buvo tikri, kad taryba, nepritarusi uždarosios akcinės bendrovės „Busturas“ direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitai, priėmė nepagrįstą, keleivių, savivaldybės, įmonės ir jos darbuotojų interesams prieštaraujantį politinį sprendimą. 

Ataskaitai nepritarusių tarybos narių nuomonės

Savivaldybės tarybos nariai labai nenoriai viešai kalbėjo apie tai, kodėl taryboje nebuvo pritarta „Busturo“ įmonės vadovo ataskaitai. 

Vienas buvęs tarybos narys ir, tikriausiai, ateinančių metų pavasarį vėl sieksiantis ten sugrįžti, asmeniškai replikavo: „Tai pakankamai keblus klausimas. Niekas nenori prieš numatomą įmonės privatizaciją atidengti kortų. Jei anksčiau laiko neapgalvotai ar nevykusiai viešai išreikši savo nuomonę – tuo klausimu prarasi manevro ir pasirinkimo laisvę. Šiuo atveju labiau apsimoka nepraleisti geros progos patylėti.“ 

Bet du tarybos nariai vis dėlto sutiko viešai pasidalinti savo nuomonėmis. 

„Pagrindinė nepritarimo ataskaitai priežastis buvo ta, kad posėdžio dieną buvo organizuotas „Busturo“ darbuotojų mitingas po savivaldybės langais. Darbuotojai labai aiškiai išsakė savo nepasitenkinimą administracijos veikla ir įteikė reikalavimų sąrašą, ten viskas smulkiai surašyta“, - tokią nuomonę trumpai pateikė Gedeminas Vyšniauskas. 

Šiuo atveju Gedeminas Vyšniauskas, tikriausiai, turėjo omenyje ne 2018 m. liepos 5 d. vykusį tarybos posėdį, kuriame buvo nepritarta uždarosios akcinės bendrovės „Busturas“ generalinio direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitai, o 2018 m. birželio 7 d. tarybos posėdį, kada ši ataskaita buvo svarstoma pirmą kartą ir svarstymas, po savivaldybės langais mitingą surengus įmonės darbuotojų profesinei sąjungai, buvo atidėtas iki sekančio tarybos posėdžio. 

Tai vienas iš tų tarybos narių, kurie nevengia bendrauti su gyventojais visais jiems rūpimais klausimais, noriai dalyvauja miesto bendruomenių, kitų nevyriausybinių organizacijų rengiamuose susirinkimuose ir susitikimuose. 

„Direktoriaus veiklą vertinu labiau teigiamai nei neigiamai. Įvertinus tai, kad šiais metais savivaldybė smarkiai padidino finansavimą uždarajai akcinei bendrovei „Busturas“, man yra nesuprantama, kodėl nepatenkinti įmonės darbuotojai surengė net du mintingus. Įmonės darbuotojų profsąjunga pateikė net 5 reikalavimus įmonės administracijai ir įmonės savininkui – savivaldybei. Vienas iš reikalavimų – pakeisti įmonės vadovus, tame tarpe ir direktorių. Antrajame mitinge dalyvavau ir aš. Jame nebuvo nei „Busturo“ direktoriaus, nei savivaldybės vadovų – mero, direktoriaus. Tik po antro mitingo administracijos direktorius sudarė darbo grupę profsąjungos skundams ir reikalavimams nagrinėti. Komisija iki šiol darbo nebaigė ir planuoja pratęsti spalio mėnesį, - tokią nuomonę apie miesto viešojo transporto įmonės veiklą bei nepritarimą jos vadovo 2017 metų veiklos ataskaitai išsakė Jonas Bartkus. – Būtent piketas ir darbuotojų reikalavimai, kurių nesiėmė nagrinėti iki to laiko savivaldybės vadovai, buvo pagrindinė priežastis, dėl ko aš nepritariau direktoriaus ataskaitai. Esu darbo grupės narys, todėl susipažinau su įmonės veikla, darbuotojų reikalavimais. Įmonėje yra teigiamų pokyčių, tačiau trūksta skaidrumo, užsitęsė derybos dėl kolektyvinės sutarties, todėl tarp darbuotojų ir administracijos kilo įtampa, kurios direktorius nesuvaldė. Ji buvo suvaldyta tik darbo grupei pradėjus dirbti, į posėdį pakvietus įmonės vadovus ir profsąjungos atstovus.“ 

Čia galima būtų prisiminti 2016 metų vėlų rudenį, kada tarybos nariai Jonas Bartkus ir Artūras Balsys informavo šiauliečius apie tai, kad savivaldybės administracija tik tarybos nariams, kviestinei žiniasklaidai ir kviestiniams savivaldybės gyventojams gruodžio 1 d. rengia pusiau slaptą miesto viešojo transporto sistemos koncepcijos suformavimo ir jos įgyvendinimo galimybių studijos pristatymą. 

Šiame pristatyme netikėtai pasirodžiusiems nekviestiems savivaldybės gyventojams tuometinis savivaldybės administracijos direktorius Eduardas Bivainis paaiškino, jog keleiviams nėra būtinybės dalyvauti miesto viešojo transporto pertvarkos procesuose – kai viskas bus pertvarkyta, tada jie ir galės pasakyti savo nuomones apie bilietų kainas, kurios jiems ir turėtų labiausiai rūpėti. 

Kiti apie 2018 m. liepos 5 d. posėdį ir „Busturo“ direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitą kalbinti tarybos nariai, matyt, turėję rimtesnių motyvų nepritarti ataskaitai, nutarė nepraleisti geros progos ta tema patylėti. 

2018 m. rugsėjo 6 d. tarybos posėdis

Likus 15 min. iki 2018 m. rugsėjo 6 d. vykusio savivaldybės tarybos posėdžio piketuojantys miestiečiai sugužėjo į tarybos posėdžių salę ir ten vėl išskleidė savo plakatus. 

Dalis tarybos narių, perskaitę plakatus, priėjo pasikalbėti su piketuotojais, gyrė juos už budrumą ir pilietiškumą. 

Bendraudami su politikais ir smalsesniais miestiečiais piketuotojai aiškino, jog uždarosios akcinės bendrovės „Busturas“ generalinio direktoriaus veiklos ataskaita, jų nuomone, parengta profesionaliai, teisingai atspindi įmonės pasiekimus, todėl miesto tarybai nebuvo pagrindo šiai ataskaitai nepritarti. 

Uždaroji akcinė bendrovė „Busturas“ 2017 metais pasiekė eilę geriausių ekonominių rezultatų, kokių nebuvo pasiekusi per paskutiniuosius dešimt metų, o gal net ir per visą savo 28 metų veiklos istoriją nepriklausomybės laikotarpiu. 

Įmonė pradėjo autobusų parko remonto bazės renovavimo ir modernizavimo darbus, pakeitė remonto darbų organizavimo tvarką, pamažu didino darbuotojams atlyginimus, vykdo struktūrinius pokyčius ir atsisako nuostolingų veiklų, pradėjo sparčiais tempais atnaujinti autobusų parką. 

Beje, tarp darbuotojų profesinės sąjungos „Solidarumas“ keltų reikalavimų nebuvo reikalavimo didinti darbo užmokestį, nes dėl šio reikalavimo, tarpininkaujant savivaldybei, jau buvo susitarta. 

Į vieno politiko pastabą piketuotojai atsakė, kad tai, kas parašyta plakatuose, yra tik mandagi ir korektiška išraiška tos svarbios žinios, kurią norima perduoti merui, administracijos direktoriui ir tarybos nariams. 

Savivaldybei priklausanti uždaroji akcinė bendrovė „Busturas“ sėkmingai dirba jau antri metai, jai vadovauja kompetentingas specialistų kolektyvas ir nereikia jam daryti kliūčių tinkamai parengti įmonę metų pabaigoje vyksiančiam keleivių pervežimo miesto maršrutiniais autobusais tarptautiniam konkursui. 

Į repliką, kad pats direktorius gali neatsispirti galimybei su partneriais privatizuoti įmonę arba kartu su kita įmone laimėti rengiamą konkursą, buvo atsakyta, kad kol kas nėra pagrindo dėl to nerimauti, o jeigu bus kas nors ta linkme pastebėta, tai bus skubiai aiškinamasi ir viešinama. 

Piketavusių ir juos palaikančių šiauliečių nuomonės

Kodėl prieš 2018 m. rugsėjo 6 d. vykusį tarybos posėdį Savivaldybės aikštėje piketavo šiauliečiai? 

Kodėl jie, palaikydami uždarosios akcinės bendrovės „Busturas“ darbuotojų profesinės sąjungos „Solidarumas“ ekonominius reikalavimus, taip pat reikalavimus dėl saugių darbo sąlygų ir problemų sprendimo socialinio dialogo keliu, nepalaikė reikalavimo, kad iš pareigų nedelsiant atsistatydintų įmonės generalinis direktorius, kiti du įmonės vadovai? 

Kodėl juos privertė sunerimti savivaldybės tarybos 2018 m. liepos 5 d. sprendimas nepritarti uždarosios akcinės bendrovės „Busturas“ generalinio direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitai? 

„Vyko du mitingai, kuriuos prie savivaldybės rengė „Busturo“ profsąjunga. Mes taip pat šiuose mitinguose dalyvavome ir palaikėme darbuotojų reikalavimus. Tik dėl vieno reikalavimo – atleisti iš pareigų visus tris įmonės vadovus – turėjome kitokią nuomonę, kurią pasistengėme išsakyti atskirai susitikę su profsąjungos pirmininke, kitais profsąjungos nariais. Atrodė, kad sprendimas šiuo klausimu, kaip ir kitais klausimais, jau rastas. Bet kai kurie politikai, matyt, buvo kitokios nuomonės – jiems reikia tolimesnio konflikto įmonėje ir visų trijų įmonės vadovų galvų, - taip apie susiklosčiusią situaciją praėjus dviems savaitėms po tarybos 2018 m. rugsėjo 6 d. posėdžio kalbėjo vienas iš tą dieną piketavusių miestiečių Vygandas Narušis. – Nereikėjo politikams kurti jokios darbo grupės darbo santykiams „Busture“ aiškintis, nereikėjo šio ginčo dėl darbo santykių politizuoti. Nesutarimus galėjo padėti išspręsti administracijos direktorius. Darbo grupė sukurta ir kelis mėnesius konflikto nesprendžia nebent tam, kad pasiūlytų iš pareigų atleisti įmonės generalinį direktorių, kuris nesitaria dėl privatizavimo variantų, įvedė gal net pernelyg griežtą drausmę įmonėje, imasi visų įmanomų galimybių, kad per paskutiniuosius penkerius ar daugiau metų visiškai apleista įmonė taptų šiuolaikine, galėtų lygiaverčiai konkuruoti su privačiais vežėjais ir būtų deramai pasirengusi dalyvauti artėjančiame tarptautiniame konkurse dėl miesto maršrutų aptarnavimo.“ 

„Per paskutiniuosius penkerius metus iki 2017 metų, t. y. iki pradedant darbą dabartiniam direktoriui, padėtis įmonėje buvo bloga ir vis blogėjo. Įmonė dirbo nuostolingai, beviltiškai buvo pralaimėtas keleivių priemiestinių pervežimų konkursas. Apie kartu su politikais perkamų autobusų kainas po miestą sklandė keisčiausi gandai, įmonės vadovai vos ne kasmet keitėsi. Tada visiems viskas buvo gerai, nepateisinamai blogai ir neskaidriai dirbusių direktorių ataskaitoms savivaldybės taryba pritardavo net nemirktelėjusi, - taip apie ankstesnių metų uždarosios akcinės bendrovės „Busturas“ veiklą kalbėjo šiaulietis Jonas Šidlauskas. – Atėjęs naujas direktorius pamatė, kad su šitokia tvarka įmonė gyvena paskutines savo dienas, jai nebėra jokių galimybių ilgiau išsilaikyti rinkoje ir ramus gyvenimas komforto zonoje netrukus baigsis savaime. Pagarba naujajam direktoriui, kad jis tokioje situacijoje nenuleido rankų, nesusigundė patraukliais siūlymais nesunkiai ir pigiai padėti privatizuoti įmonę, simboliškai atlikti veiklą užbaigiančios įmonės geraširdžio duobkasio vaidmenį. Vietoj to direktorius ėmėsi skubių, ryžtingų, esminių permainų, nes laiko iki tarptautinio konkurso miesto maršrutams aptarnauti beveik nebeliko.“ 

„Tokį įmonės direktorių reikia ne atleisti, ne žeminti jį ir menkinti jo darbą. Jam reikia geranoriškai patarti, padėti spręsti iškilusias problemas. Savivaldybės administracija į tai laiku turėjo atkreipti dėmesį. 2017 metų veiklos ataskaitai taryba nepritarė ne todėl, kad išsigando po langais mitinguojančių įmonės darbuotojų, kurių tą dieną po savivaldybės langais net nebuvo, o todėl, kad, nepritarus ataskaitai, priversti iš pareigų pasitraukti užsispyrusį įmonės vadovą bus gerokai lengviau“, - prognozuojamų artimiausių įvykių nebedangstė Jonas Šidlauskas. 

„Prieš pusantrų metų teko lankytis „Busture“, matėme jų remonto bazę, kokioje patalpų temperatūroje vyksta autobusų remonto darbai. Buitinių patalpų niekas net rodyti nenorėjo. Atsiprašė, kad negali ten mūsų vesti. Sunku buvo susitaikyti su mintimi, kad žmonės tokiomis sąlygomis gali dirbti. Aplankėme „Busturą“ šių metų vasarą. Gražiai įrengtos buitinės patalpos (tiesa, buvo darbuotojų nusiskundimų dėl dušų kanalizacijos per mažo nuolydžio), remonto salėje apšiltinamos sienos, ketinama keisti stogo dangą. Pažanga pradėjus dirbti naujajam direktoriui yra akivaizdi, - savo pastebėjimais apie autobusų remonto bazę ir ten esančias darbo sąlygas dalijosi 2018 m. rugsėjo 6 d. vykusio piketo dalyvė šiaulietė Aldona Lengvinienė. – Direktorius ėmėsi iš pagrindų atnaujinti beviltiškai pasenusį autobusų parką, keisti darbuotojų požiūrį į darbą ir darbo drausmę. Kviesdamas iš universiteto specialistus, priimdamas į darbą jaunus žmones direktorius, kaip suprantu, galėjo tinkamai neįvertinti tų žmonių, kurie įmonėje yra išdirbę po 20, 30 ar daugiau metų. Šie žmonės, geriausius savo gyvenimo metus atidavę įmonei, pasijuto įskaudinti, nebeturį garantijų dėl rytojaus, stabilaus pagrindo po kojomis. Tokią situaciją įmonėje laiku turėjo pastebėti jau pakankamą gamybinę patirtį turintis administracijos direktorius ir profesionaliai patarti palyginus dar jaunam, bet veržliam ir savo darbui atsidavusiam įmonės vadovui.“ 

„Mes, kaip keleivių interesams atstovaujančios suinteresuotosios visuomenės atstovai, dar liepos mėnesį padarėme viską, ką galėjome, kad įmonės administracija ir profesinė sąjunga sėstų prie derybų stalo ir susitartų. Taip viskas ir vyko. Tik kažkam prireikė, kad susitarimo nebūtų. Eiliniai šiauliečiai įmonės ir profesinės sąjungos vadovams siūlė racionalius ginčo sprendimus, tačiau politikai, besipiršdami būti taikdariais, ne tik trečias mėnuo nieko racionalaus nepasiūlo, bet ir kliudo šalims susitarti. Jiems reikia generalinio direktoriaus Vaido Seiracko, Plėtros ir marketingo skyriaus vadovės Rigitos Tijūnaitienės pasitraukimo iš pareigų, kad įmonėje viskas vėl būtų taip, kaip buvo prieš porą metų. Ir niekas nesusimąsto ar nenori susimąstyti, kad miesto keleivių pervežimo paslaugų teikimo konkursas jau čia pat“ – nusivylimo šalių negalėjimu susitarti ir politikų priešrinkiminėmis taikos misijomis neslėpė Aldona Lengvinienė. 

Keista darbo grupės veikla

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė uždarosios akcinės bendrovės „Busturas“ klausimams nagrinėti žadėtų išvadų ir pasiūlymų iki 2018 m. liepos 5 d. tarybos posėdžio nepateikė. 

Todėl tarybos nariams, kurių dalis dirbo minėtoje darbo grupėje, labai nesavikritiška buvo sakyti, kad „Busturo“ direktorius nesuvaldė situacijos dėl prasidėjusių mitingų. 

Beje, darbo grupė buvo sudaryta tą pačią dieną, kada tarybos narių veiksmais nusivylę šiauliečiai patys nuvyko į „Busturą“ susipažinti su situacija įmonėje, pasikalbėti su jos administracija ir darbuotojų profesine sąjunga. 

Po konstruktyvių pokalbių su miesto keleivių interesus ginančiais visuomenininkais abi ginčo šalys pripažino, kad sprendžiamų klausimų nereikia politizuoti, kad politikų kišimasis čia nereikalingas ir 2018 m. birželio 26 d. sutiko sėsti prie derybų stalo. 

Prasidėjus deryboms tarybos 2018 m. liepos 5 d. sprendimas nepritarti uždarosios akcinės bendrovės „Busturas“ generalinio direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitai nė vienai iš ginčo šalių nebuvo reikalingas. 

Toks sprendimas buvo reikalingas tik patiems tarybos nariams. 

Po nepritarimo ataskaitai, darbo grupės nariai per visą liepos mėnesį nieko apčiuopiamo taip ir nenuveikė, o rugpjūtį, palikę įvykius „Busture“ savieigai, išėjo atostogų ... iki spalio mėnesio. 

Neapsikentę dėl tokio politikų neveiklumo, beveik pusmetį besitęsiančio konflikto įmonėje išsprendimu suinteresuoti šiauliečiai 2018 m. spalio pradžioje kreipėsi į savivaldybę prašydami informuoti, kada po vasaros atostogų vyks pirmasis darbo grupės posėdis. 

Savivaldybės administracijos Strateginės plėtros ir ekonomikos departamento Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Vida Lašinienė jiems paaiškino, jog darbo grupės posėdis kol kas neplanuojamas. 

Darbo grupė po užsitęsusių vasaros atostogų nebesirinko tikriausiai vildamasi kad „Busturo“ direktorius vienas kaip nors suvaldys situaciją įmonėje. 

Na, o jeigu nesuvaldys, tai darbo grupė tikriausiai ketino susirinkti į paskutinį posėdį, pasmerkti direktorių už jo neveiklumą, nesusitvarkymą su situacija įmonėje ir rekomenduoti jam ... pasitraukti iš pareigų. 

Greitai ir sklandžiai įmonės privatizacijai tuomet būtų nebelikę jokių rimtesnių kliūčių ... 

Bet ... 2018 m. spalio 30 d. uždarosios akcinės bendrovės „Busturas“ Marketingo ir plėtros skyriaus vadovė Rigita Tijūnaitienė pranešė, kad tarpusavio nesutarimai baigėsi ir kolektyvinė sutartis su įmonės darbuotojų profesine sąjunga jau pasirašyta. 

Ši informacija, paskelbta Šiaulių miesto Pietinio rajono gyventojų viename iš renginių, buvo sutikta plojimais ir pačiais geriausiais palinkėjimais įmonei, jos vadovams bei darbuotojams. 

Nerimą kelianti 12-os naujų autobusų istorija

2018 m. rugsėjo pradžioje uždaroji akcinė bendrovė „Busturas“, įvykdžiusi tarptautinio viešojo pirkimo procedūras, nupirko 12 „MAN Lion City“ markės žemagrindžių dujomis varomų autobusų už 2,7 mln. Eurų, iš kurių 2,3 mln. – Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama. 

Jungtinės veiklos sutartyje, pasirašytoje tarp Šiaulių miesto savivaldybės ir uždarosios akcinės bendrovės „Busturas“, numatyta, jog naujai perkami 12-a suslėgtąsias gamtines dujas naudojantys žemagrindžiai autobusai iškart po jų gavimo bus perduoti uždarajai akcinei bendrovei „Busturas“. 

Tačiau savivaldybei kilo mintis šiuos autobusus perduoti ne uždarajai akcinei bendrovei „Busturas“, kuriai buvo perkami šie autobusai (kuri pirko šiuos autobusus), o bendrovei, kuri, pavyzdžiui, laimės atskirą naujai pirktų 12-os suslėgtąsias gamtines dujas naudojančių žemagrindžių autobusų perdavimo konkursą. 

Jeigu savivaldybės skelbiamą konkursą naujų 12-ai suslėgtąsias gamtines dujas naudojančių žemagrindžių autobusų įsigyti laimėtų kitas vežėjas, tai reikštų, jog šiuo metu labai sėkmingai dirbanti uždaroji akcinė bendrovė „Busturas“, negavusi 12-os naujų autobusų, neatnaujinusi jais savo autobusų parko ir kartu su negautais autobusais praradusi geriausiąją miesto maršrutų rinkos dalį, greitai nutrauks veiklą ir su didžiuliais nuostoliais savivaldybei bei jos gyventojams bus priverstinai likviduota. 

Savivaldybės gyventojams lieka neaišku - kam savivaldybei reikalinga tokia beprasmiška rizika ir galimos tokios skaudžios šios rizikos pasekmės? 

 

Komentarai

Vygandas Narušis
Šeš, 02/09/2019 - 18:55 Tiesioginė nuoroda
Matomai, kai kurie tarybos nariai yra labai suinteresuoti ab ,,busturo'' privatizavimu ir jiems visai nesvarbu kas bus po to.
BIRUTĖ RUTKAUSKAITĖ
Sek, 02/10/2019 - 17:29 Tiesioginė nuoroda
ABSOLIUČIAI TIKSLUS STRAIPSNYJE TARYBOS NARIŲ , SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS IR BUSTURO VADOVŲ VEIKLOS APRAŠYMAS, T.P. IR VISUOMENININKŲ TOS JŲ VEIKLOS VISIŠKAI TEISINGAS ĮVERTINIMas. beje, bravo ir busturo vadovui v.seirackui-už pozityvų darbą ir kantrybę, ir merui a.visockui už teisingą busturiškos situCIJOS ĮVERTINIMĄ

Parašykite komentarą

CAPTCHA