Pereiti į pagrindinį turinį


Įvykdytos ir vykdomos projektinės veiklos
2021-03-20

1

Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacija „Visuomeninės iniciatyvos“ 2016 m. gegužės 17 d. – gruodžio 16 d. laikotarpiu pagal 2016 m. gegužės 17 d. sutartį Nr. SŽ-686, pasirašytą su Šiaulių miesto savivaldybės administracija, įgyvendino projektą „Šilumos kainų mažinimas“. 

Veikla buvo vykdoma 2016 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d. laikotarpiu. Asociacija „Visuomeninės iniciatyvos“, įgyvendindama projektą, kiek leido galimybės, prisidėjo prie to, kad 2016 metais akcinės bendrovės “Šiaulių energija” gaminamos ir tiekiamos šilumos kainos vartotojams būtų mažiausios tarp didžiųjų šalies miestų ir vienos mažiausių Lietuvoje. 

Projekto vertė – 200 Eur. Projektą finansavo Šiaulių miesto savivaldybės administracija. 

2

Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. A1-259 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo patvirtinimo“ buvo patvirtintas Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašas, kurio įgyvendinimui 2017 m. skirta 2 mln. 630 tūkst. eurų, Šiaulių miestui – 102 244 eurų. 

Asociacija „Lieporių bendruomenės centras“, kaip pareiškėjas, 2017 m. rugpjūčio 1 d. su dar penkiomis nevyriausybinėmis organizacijomis, kaip partneriais, pasirašiusi Jungtinės veiklos sutartį, 2017 m. spalio 1 d. – gruodžio 20 d. laikotarpiu pagal minėtą priemonę įgyvendino 46 600 Eur vertės projektą „Šiaulių miesto pietinio rajono nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimas“. 

Projektą finansavo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Projekto stebėseną ir kontrolę vykdė Šiaulių miesto savivaldybė. 

Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacija „Visuomeninės iniciatyvos“, kaip vienas iš projekto partnerių, vykdė projektinę veiklą „Pilietinė iniciatyva teikiant pasiūlymus Šiaulių miesto viešojo transporto pertvarkai“. 

Projektinės veiklos vertė - 2695,30 Eur. 

Veiklos vykdymo metu buvo surinkta pradinė informacija, reikalinga rengiantis Šiaulių miesto viešojo transporto pertvarkai, viešajam konkursui dėl keleivių pervežimo miesto maršrutiniais autobusais. 

Šiaulių miesto savivaldybės merui Artūrui Visockui 2017 m. gruodžio 20 d. raštu Nr. 148 S buvo pateikti preliminarūs pasiūlymai dėl Šiaulių miesto viešojo transporto pertvarkos. 

Asociacija „Visuomeninės iniciatyvos“ gavo Šiaulių miesto savivaldybės mero pavaduotojo, pavaduojančio savivaldybės merą, Domo Griškevičiaus 2018-01-19 raštą Nr. S-231, kuriuo asociacija buvo informuota, jog jos pateiktas raštas persiųstas uždarosios akcinės bendrovės „Busturas“ valdybai įvertinti pateiktus pasiūlymus. 

Pateikdama pasiūlymus, asociacija „Visuomeninės iniciatyvos“ siekė šių tikslų: Šiaulių miesto viešojo transporto paslaugų infrastruktūros plėtojimo ir modernizavimo, efektyvios ir konkurencingos šias paslaugas teikiančios uždarosios akcinės bendrovės „Busturas“ veiklos, kokybiškesnių ir ekologiškai saugesnių viešojo transporto paslaugų savivaldybės gyventojams. 

Asociacijos „Visuomeninės iniciatyvos“, kaip vienos iš Jungtinės veiklos sutarties partnerių, pilietine iniciatyva buvo suinteresuoti Lieporių, kitų Pietinio rajono mikrorajonų gyventojai, ši pilietinė iniciatyva ir jos vykdymo metu pateikti pasiūlymai atitiko Jungtinės veiklos sutartyje įvardytą bendrą veiklos tikslą – stiprinti Šiaulių miesto pietinio rajono nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninę veiklą, remti nevyriausybinių organizacijų iniciatyvas vietos bendruomenių socialinėms, sveikatos, švietimo, kultūrinėms, ekonominėms ir kitoms problemoms spręsti. 

Projektą finansavo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Projekto stebėseną ir kontrolę vykdė Šiaulių miesto savivaldybė. 

3

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. liepos 5 d. sprendimu „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T-255 „Dėl nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo įgyvendinant Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Šiaulių miesto savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. A1-278 Šiaulių miesto savivaldybei buvo skirta 72 763 Eur 2.3 priemonei remti. 

Viešoji įstaiga Šiaurės Lietuvos kolegija (pareiškėjas) 2018 m. spalio 22 d. – gruodžio 31 d. laikotarpiu pagal 2.3 priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendino 36 696 Eur vertės Šiaulių miesto pietinės teritorijos bendruomenių ir NVO projektą „Jungtinės NVO ir bendruomenių iniciatyvos klestinčios visuomenės link“. 
Šį projektą, kaip partneriai, veikdami pagal 2018 m. spalio 22 d. pasirašytą Jungtinės veiklos sutartį, kartu su viešąja įstaiga Šiaurės Lietuvos kolegija įgyvendino dar penkios Šiaulių miesto Pietinio rajono nevyriausybinės organizacijos. 

Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacija „Visuomeninės iniciatyvos“, kaip vienas iš partnerių, prisidėdama prie šio projekto įgyvendinimo, vykdė pilietinę iniciatyvą ir rengė pasiūlymus dėl Šiaulių miesto viešojo transporto pertvarkos. 

Projektinės veiklos vertė - 4122 Eur. 

Vyko šeši renginiai, kuriuose apsilankė daugiau nei 60 Šiaulių miesto pietinės teritorijos gyventojų (vidutiniškai po 35 – 40 gyventojų kiekviename renginyje), neabejingų savo miesto viešojo transporto įmonės – uždarosios akcinės bendrovės „Busturas“ – likimui. 

Pilietinės iniciatyvos vykdymo metu buvo surinkta informacija apie nuostatas, kurios galėtų būti aktualios savivaldybės gyventojams, t. y. miesto viešojo transporto keleiviams, ir kurias būtina įtraukti į miesto viešojo transporto paslaugų konkurso sąlygas. 

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir aplinkos skyriui kartu su 2018 m. gruodžio 13 d. raštu Nr. 51 SA buvo pateikti pasiūlymai dėl keleivių vežimo miesto reguliaraus susisiekimo maršrutais paslaugų konkurso sąlygų, aktualių Šiaulių miesto savivaldybės gyventojams. 

Buvo gautas l. e. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas Gintauto Sitniko 2019 m. sausio 11 d. atsakymas Nr. S-145. 

Atsakymas nors ir lakoniškas, tačiau savivaldybės gyventojams teikiantis vilties, jog keleivių vežimo miesto reguliaraus susisiekimo maršrutais paslaugų konkurso sąlygos bus parengtos pirmiausia atsižvelgiant į savivaldybės gyventojų – miesto viešojo transporto keleivių – interesus. 

Projektą finansavo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Projekto stebėseną ir kontrolę vykdė Šiaulių miesto savivaldybė. 

4

Šiaulių miesto savivaldybės administracija, siekdama įgyvendinti nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano 2.3 priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“, 2019 m. birželio 12 d. paskelbė projektų atrankos finansavimo konkursą. 

Projektų paraiškos buvo finansuojamos vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Šiaulių miesto savivaldybėje tvarkos aprašu, patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. birželio11 d. įsakymu Nr. A-846, kitais teisės aktais. 

Asociacija Lieporių bendruomenės centras, kaip pareiškėjas, veikdama kartu su dar trimis Jungtinės veiklos sutarties, pasirašytos 2019 m. birželio 28 d., partneriais, 2019 m. rugsėjo 2 d. – gruodžio 15 d. laikotarpiu pagal minėtą priemonę įgyvendino 18 080 Eur vertės Šiaulių miesto pietinės teritorijos bendruomenių ir NVO projektą „Bendruomeninės veiklos plėtojimas Šiaulių miesto pietinėje teritorijoje“. 

Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacija „Visuomeninės iniciatyvos“, kaip vienas iš projekto partnerių, vykdė pilietinę iniciatyvą ir rengė pasiūlymus dėl šaligatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų atsakingesnės priežiūros, kuri pagerintų Šiaulių miesto Pietinio rajono aplinkos ir gyventojų gyvenimo kokybę. 

Projektinės veiklos vertė - 1270 Eur 

Tikslinė projektinės veiklos grupė buvo Šiaulių miesto Pietinio rajono, įskaitant Lieporių mikrorajoną, gyventojai, projektinės veiklos dalyviai buvo Pietinio rajono gyventojai, suinteresuoti šaligatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų saugumu, geresne kokybe ir priežiūra, dalyvavę renginiuose, teikę pasiūlymus, kitaip asmeniškai prisidėję prie vykdytos veiklos. 

Buvo planuojama, kad į projektinę veiklą bus įtraukta 30 - 40 dalyvių, realiai buvo įtraukta virš 70 dalyvių. 

Veikloje dalyvavo 19 savanorių, kurie Lieporių mikrorajone atliko dvi šaligatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų dalines inventorizacijas. Vieną atliko Aukštabalio seniūnaitijoje, o kitą – Lieporių-Šventupio seniūnaitijoje. 

Projektinėje veikloje, kaip savo mikrorajonų atstovai, dalyvavo 6 iš 9 Pietinio rajono išplėstinės seniūnaičių sueigos narių. 

Nors buvo planuota parengti ir savivaldybės administracijai pateikti pasiūlymus dėl geresnės ir atsakingesnės šaligatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų priežiūros, tačiau veiklos vykdymo eigoje paaiškėjo, jog daug svarbiau įtikinti savivaldybės administraciją, kad būtinas skubus šaligatvių remontas gatvėse, kuriuose išlūžinėjusios ir į žemę susmegusios plytelės, išlupinėtos plytelės, atsiradusios įdubos ir duobės, išsikišę kanalizacijos šuliniai, kitos aiškiai matomos avarinės situacijos. 

Savivaldybės administraciją taip pat svarbu buvo įtikinti, kad būtinas skubus šaligatvių įrengimas gatvėse, kuriose kartu su važiuojančiomis mašinomis į mokyklą eina vaikai. 

Abu šie tikslai buvo susiję su akivaizdžiais pavojais žmonių, įskaitant vaikus ir, pirmiausia, pradinukus, neįgalių žmonių, vyresnio amžiaus žmonių sveikatai ir gyvybei. 
Parengta projektinės veiklos informacija su visa reikalinga medžiaga skubiai buvo perduota Šiaulių miesto savivaldybės administracijai. 

Projektą finansavo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Projekto stebėseną ir kontrolę vykdė Šiaulių miesto savivaldybė. 

5

Viešoji įstaiga Šiaurės Lietuvos kolegija, kaip pareiškėjas, įgyvendina Europos socialinio fondo agentūros finansuojamą projektą „NVO sinergija: skaidrus viešasis valdymas“ (Nr. 10.1.2.-ESFA-K-917-03-0015). Projekto vertė – 167 601 Eur. 

Projekto tikslas – didinti Šiaulių apskrities NVO dalyvavimo viešajame valdyme aktyvumą ir kokybę stiprinant institucinius gebėjimus sprendimų priėmimo procesuose.
Projekto ir Jungtinės veiklos sutarties partneriai: Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacija „Visuomeninės iniciatyvos“, Šiaulių jaunimo organizacijų asociacija „Apskritasis stalas“, asociacija "Lieporių bendruomenės centras". 

Projekte dalyvaujančios nevyriausybinės organizacijos rengia ir teikia pasiūlymus iš viešojo valdymo politikos sričių „Mokslas ir švietimas“, „Jaunimas“, „Gero valdymo principų taikymas ir demokratijos plėtra“, kuriose veikdamos jos turi didžiausią patirtį. 

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu jame dalyvaujančių NVO instituciniai gebėjimai stiprinami: 

-atliekant kokybinį tyrimą (interviu ir focus grupės su NVO atstovais, ekspertais), kuris leis nustatyti NVO dalyvavimo viešajame valdyme (ne) aktyvumo veiksnius, viešojo valdymo institucijų ekspertų patirtis dalyvaujant sprendimų priėmimo procese, įvertinti projekto metu įgyvendintų priemonių veiksmingumą; 

-vykdant projektinėse veiklose dalyvaujančių nevyriausybinių organizacijų atstovų mokymus, tarptautines stažuotes Ispanijoje ir Nyderlanduose (tai leis sustiprinti NVO narių pasiūlymų viešojo valdymo klausimais rengimo ir teikimo, naudojant advokacijos metodą, gebėjimus); 

-rengiant ir kompetentingoms institucijoms teikiant pasiūlymus dėl viešojo valdymo sprendimų. 

Priemonės įgyvendinimą finansuoja Europos socialinio fondo agentūra, priemonės įgyvendinimą administruoja Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija ir Europos socialinio fondo agentūra (įgyvendinančioji institucija). 

Viena iš projekto veiklų – pasiūlymo iš viešojo valdymo srities, apimančios demokratiją ir gerą valdymą, parengimas ir pateikimas kompetentingai valstybės ar savivaldybės institucijai. 

Šią veiklą kartu su viešąja įstaiga Šiaurės Lietuvos kolegija, kaip projekto partneriai, vykdo Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacija „Visuomeninės iniciatyvos“ (toliau - asociacija „Visuomeninės iniciatyvos“) ir asociacija „Lieporių bendruomenės centras“. 

Pirmasis mūsų – trijų nevyriausybinių organizacijų – parengtas ir 2020 m. gruodžio 11 d. LR aplinkos ministerijai pateiktas pasiūlymas dėl teisės aktų, susijusių su nuotekų išleidimu į centralizuotąsias nuotekų surinkimo sistemas ir nuotekų tvarkymu, pataisų. 

Pasiūlymu siekiama teigiamų teisinio reglamentavimo pokyčių, kurie būtų įtvirtinti Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų apraše ir Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme, kaip teisės aktuose, reglamentuojančiuose nuotekų išleidimą ir tvarkymą, sutartinius santykius tarp nuotekų tvarkytojo ir nuotekas į centralizuotąsias nuotekų surinkimo sistemas išleidžiančio abonento. 

Pasiūlymas patalpintas asociacijos „Visuomeninės iniciatyvos“ interneto svetainėje: 

https://visuomeninesiniciatyvos.lt/naujienos/pasiulymas-teises-aktuose-atkurti-teisiu-ir-pareigu-pusiausvyra-tarp-nuoteku-tvarkytojo

https://visuomeninesiniciatyvos.lt/

Šiuo metu darbo grupė, kurią sudaro Šiaurės Lietuvos kolegijos, asociacijos „Visuomeninės iniciatyvos“ ir asociacijos "Lieporių bendruomenės centras" atstovai, rengia antrąjį pasiūlymą, atitinkantį temą „Gero valdymo principų taikymas ir demokratijos plėtra“ - pasiūlymą dėl Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 33 straipsnio „Seniūnaitijų sudarymas ir seniūnaičio statusas“ 1 dalies 3-osios nuostatos, reglamentuojančios ne didesnį kaip 3000 gyventojų skaičių seniūnaitijose, kuriose gyventojų tankis ne mažesnis kaip 100 gyventojų/ha, pakeitimo, ją patikslinant ir papildant.