Pereiti į pagrindinį turinį

LIEPORIŲ BENDRUOMENĖS CENTRAS

Lietuvos universitetų moterų asociacija 2001 m. įgyvendino projektą „Šiaulių mikrorajonų gyventojų demokratijos mokykla“, į kurį įsijungė ir Lieporių gyventojai. Žmonės mokėsi pastebėti, išsiaiškinti, suvokti ir spręsti savo gyvenamųjų vietų problemas. 
Lieporiškių iniciatyvinė grupė 2002 m. sausio 29 d. steigiamajame susirinkime įkūrė nevyriausybinę organizaciją – Lieporių bendruomenės centrą, kurio tikslas – skatinti gyventojų pilietiškumą, suburti juos bendrai visuomeninei veiklai, padėti geriau įsilieti į demokratijos plėtojimosi procesus, vykstančius Lietuvoje. 
Bendrai veiklai susibūrę visuomenininkai pradėjo rūpintis savo gyvenamąja aplinka, švenčių ir kitų renginių organizavimu, teikti pasiūlymus savivaldybei. Pradžia buvo nelengva, trūko patirties, tačiau rankų nenuleido, lankėsi kitose, jau anksčiau įsteigtose bendruomenėse, padėjo Šiaulių universiteto, mokyklų, bibliotekų specialistai, kiti darbuotojai. Pirmieji entuziastai mokėsi, brendo, įgijo patirties, kuria dalydavosi su naujais bendruomenės nariais. 
Pirmaisiais metais ne taip paprasta buvo sudominti žmones visuomeniniu darbu, juos suburti veikti kartu. Teko prašyti, kad lieporiškiai ateitų į šventes ir kitus renginius, aiškinome, kad reikia ne tik kartu linksmintis, bet ir problemas kartu spręsti, drauge veikti, puošti aplinką, saugoti istorinę atmintį. Pasisekė žmones įtikinti, todėl pradėjome nuoširdžiai darbuotis. 
Bendruomenėje rengiami įvairūs susitikimai, teminės popietės, švenčiamos kalendorinės šventės, organizuojami seminarai, mokymai, kompiuterinio raštingumo kursai, plenerai, sportinė mankšta. Visi gerai nusiteikę susirenka, siūlo, svarsto, pasako savo nuomonę, diskutuoja. Esame veiklių žmonių bendruomenė. Visuomeninėje veikloje dalyvauja įvairių profesijų žmonės: pedagogai, literatai, inžinieriai, finansininkai, bibliotekininkai, medikai ir kt. Užsimezgė nuoširdus ir abipusiai naudingas bendradarbiavimas su Lieporių biblioteka, Gegužių progimnazija, klubu „Dainoriai“, kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis. 
2005 m. bendruomenė atkreipė dėmesį į kraštotyros veiklą, kuri padėtų mums geriau pažinti Lieporių istoriją, paskatintų saugoti ir puoselėti gyvenamąją aplinką. Į tą veiklą įsitraukė ne tik bendruomenės nariai, aktyviai prie jos prisidėjo ir visų keturių Lieporių mokyklų (tada dar vidurinių) jaunieji kraštotyrininkai, jų būrelių vadovai, kiti pedagogai. Per ketverius metus surinktos ir užrašytos Lieporių, Verdulių, Verduliukų kaimų ir Lieporių istorijos, suorganizuota nemažai parodų, jų aptarimų. Parengti ir išleisti kraštotyriniai aplankai „Atmintinos vietos Lieporiuose“, „Lieporiams – 410 metų“, „Dabar čia Lieporių mikrorajonas“. Išleisti keli lankstinukai apie gamtosaugą, sveiką gyvenseną. 
2006 m. šventėme Lieporių vardo pirmojo paminėjimo Šiaulių ekonomijos dokumentuose 410 metų sukaktį: surengtos sueigos, surinktos medžiagos parodos, koncertavo meno kolektyvai. 2009 metais prisiminėme, jog praėjo 40 metų, kai Šiaulių miesto naujasis mikrorajonas, žmonių iki tol vadintas Taškentu, Sachalinu, Kamčiatka, oficialiai pavadintas Lieporių vardu.