Pereiti į pagrindinį turinį

  • Skalūninės dujos

2013 m. gruodžio 9 d. 
2018 m. rugpjūčio 29 d. redakcija

Siunčiu Lietuvos Respublikos aplinkos viceministrės Daivos Matonienės 2013 m. spalio 11 d. raštą Nr. (3-1)-D8-8652 „Dėl tradicinių ir netradicinių angliavandenilių išteklių naudojimo konkurso“, kuriuo Šiaulių miesto centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojų iniciatyvinė grupė buvo informuota, jog 2012 m. rugsėjo 14 d. paskelbtas atviras tarptautinis konkursas žvalgyti ir naudoti tradicinių ir netradicinių angliavandenilių išteklius Šilutės – Tauragės plote, atsižvelgiant į konkurso dalyvio UAB „Chevron Exploration & Production Lietuva“ atsisakymą toliau dalyvauti konkurso procedūrose, angliavandenilių išteklių naudojimo konkurso komisijos sprendimu bus nutrauktas. 

Šiame rašte Iniciatyvinės grupės dėmesys buvo atkreiptas į tai, jog nuo 2013 m. liepos 1 d. įsigaliojo Žemės gelmių įstatymo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 27 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo 61 straipsniu įstatymo (Žin., 2013, Nr. 64-31756) nuostatos, kuriomis buvo nustatyti specialūs reikalavimai išsklaidytųjų (netradicinių) angliavandenilių žvalgybai ir gavybai. 

Iniciatyvinė grupė taip pat buvo informuota, jog nuo 2013 m. liepos 16 d. įsigaliojo Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1 priedo nuostatos, numatančios, jog išsklaidytųjų (netradicinių) angliavandenilių tiesioginiams tyrimams ir (ar) gavybai, kai taikomas hidraulinis ardymas, privaloma atlikti poveikio aplinkai vertinimą. 

PRIDEDAMA: 

1. Lietuvos Respublikos aplinkos viceministrės Daivos Matonienės 2013 m. spalio 11 d. raštas Nr. (3-1)-D8-8652 „Dėl tradicinių ir netradicinių angliavandenilių išteklių naudojimo konkurso“ (1 lapas). 

2. Šiaulių miesto centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojų iniciatyvinės grupės 2013 m. spalio 7 d. raštas „Dėl negauto atsakymo, susijusios su skalūninių dujų žvalgymu ir gavyba“, skirtas LR aplinkos ministerijai (1 lapas). 

3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos Komunikacijos departamento Piliečių ir atviros Vyriausybės skyriaus vedėjos Vidos Nagurnaitės 2013 m. liepos 30 d. raštas Nr. K-449/04/33-733, skirtas Aplinkos ministerijai (1 lapas). 

4. Šiaulių miesto centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojų iniciatyvinės grupės 2013 m. liepos 22 d. raštas „Dėl negautų paaiškinimų, susijusių su skalūninių dujų žvalgymu ir gavyba, pateikimo“, skirtas Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui Algirdui Butkevičiui (3 lapai). 

Parašykite komentarą

CAPTCHA