Pereiti į pagrindinį turinį

  • SE

Akcinė bendrovė „Šiaulių energija“

 

Akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ numatomas įgyvendinti 2-osios biokuru kūrenamos katilinės Šiaulių miesto Pietinės katilinės sistemoje statybos projektas jau yra suderintas savivaldybės taryboje, parengta projekto techninė koncepcija.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nuostatomis, atlikta planuojamos ūkinės veiklos atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo. Aplinkos apsaugos agentūros priimta atrankos išvada – poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Projektas pateiktas derinti Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai, šiuo metu vyksta rangos darbų pirkimo procedūros, rengiama finansavimo sutartis.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2022 m. lapkričio 22 d. įsakymu „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal priemonę „Juridinių asmenų investicijoms į iškastinio kuro naudojimo pakeitimą ar mažinimą ir (ar) atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimą“ projektui skirta subsidija.

Apie tai rašoma Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Eduardo Bivainio 2022 m. gruodžio 13 d. rašte.

 

PRIDEDAMA:

1. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Eduardo Bivainio 2022 m. gruodžio 13 d. raštas Nr. S-4524 „Dėl 2-osios biokuro katilinės statybos Pietinės katilinės sistemoje“, 2 lapai.

2. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriui Antanui Bartuliui skirtas 2022 m. lapkričio 15 d. raštas Nr. 25SA „Dėl 2-osios biokuro katilinės statybos Pietinės katilinės sistemoje“, 1 lapas.

 

 

Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacijos

„Visuomeninės iniciatyvos“ parengta informacija

 

 

Parašykite komentarą

CAPTCHA