Pereiti į pagrindinį turinį

  • Šiaulių TE

Šiaulių termofikacinė elektrinė (nuotr. lsta.lt)

 

 

2011 m. lapkričio 9 d.

2021 m. lapkričio 20 d. redakcija

 

Šiaulių miesto savivaldybės mero 2011 m. vasario 19 d. potvarkiu Nr. M-25 sudaryta darbo grupė šilumos kainų mažinimo galimybėms nagrinėti (toliau – Darbo grupė) 2011 m. rugpjūčio 30 d. iš Rėkyvos bendruomenės gavo vilniečio jaunojo mokslininko Raimundo Pilkos elektroninį laišką, kuriame rašoma, jog Šiaulių termofikacinė elektrinė kainuos ne 105 mln. Lt, kaip buvo viešai skelbta, o 122 mln. Lt. Prie elektroninio laiško buvo prisegtas ir tokią informaciją patvirtinantis Viešųjų pirkimų tarnybos dokumentas - skelbimas apie sutarties sudarymą.

Gavusi tokią informaciją Darbo grupė 2011 m. rugpjūčio 30 d. raštu kreipėsi į Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Ekonomikos skyriaus vedėją Dovilę Laužikienę prašydama pateikti naujos termofikacinės elektrinės statybos sutarties kopiją. Ši tema išsamiau buvo aptarta 2011 m. rugsėjo 7 d. vykusiame Darbo grupės posėdyje.

Matydama, kad atsakymo iš Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Ekonomikos skyriaus į 2011 m. rugpjūčio 30 d. raštą negaus, Darbo grupė į šį skyrių kreipėsi 2011 m. rugsėjo 26 d. raštu prašydama leisti susipažinti su Šiaulių termofikacinės elektrinės (elektrinės dalies) ekonominio pagrindimo medžiaga. Kitu 2011 m. rugsėjo 26 d. raštu Darbo grupė Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Ekonomikos skyriaus prašė leisti susipažinti su akcinei bendrovei „Šiaulių energija“ priklausančiu šilumos ūkiu bei naujai statoma termofikacine elektrine.

Supratusi, kad atsakymų iš Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Ekonomikos skyriaus į 2011 m. rugpjūčio 30 d. ir 2011 m. rugsėjo 26 d. prašymus negaus, Darbo grupė 2011 m. spalio 26 d. posėdyje svarstė galimybę kreiptis į miesto merą dėl Šiaulių termofikacinės elektrinės statybos sustabdymo, jeigu nėra šio projekto tinkamo ekonominio pagrindimo, taip pat prašyti mero, kad savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba nedelsiant patikrintų, ar termofikacinės elektrinės projektas yra ekonomiškai pagrįstas.

Už tokią iniciatyvą balsavo visi Darbo grupės posėdžio dalyviai.

 

PRIDEDAMA:

1. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Ekonomikos skyriaus vedėjai Dovilei Laužikienei skirtas 2011 m. rugpjūčio 30 d. raštas „Dėl naujos termofikacinės jėgainės statybos sutarties kopijos pateikimo“, 2 lapai.

2. Rėkyvos bendruomenės ir vilniečio jaunojo mokslininko Raimundo Pilkos 2011 m. rugpjūčio 30 d. elektroninis laiškas „Santalka: diskusija/forumas „Ar gali universitetai padėti spręsti Lietuvos ūkio problemas“, 2 lapai.

3. Naujienų portale delfi.lt 2011 m. kovo 25 d. paskelbtas informacinis Šiaulių apskrities televizijos pranešimas „Šiauliuose pradėta statyti nauja termofikacinė elektrinė“, 1 lapas.

4. Viešųjų pirkimų tarnybos skelbimas apie preliminarios sutarties dėl termofikacinės elektrinės projektavimo ir statybos darbų sudarymą, 3 lapai.

5. Darbo grupės šilumos kainų mažinimo galimybėms nagrinėti 2011 m. rugsėjo 7 d. posėdžio protokolas (savivaldybėje užregistruotas kaip 2011 m. rugsėjo 12 d. protokolas Nr. VM-106), 4 lapai.

6. Akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ ataskaita/Kogeneracinė Šiauliuose katilinė „Biokuro panaudojimas šildymui Šiauliuose“, 2010 m. spalis, 1 lapas.

7. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Ekonomikos skyriaus vedėjai Dovilei Laužikienei skirtas 2011 m. rugsėjo 26 d. raštas „Dėl galimybės susipažinti su Šiaulių termofikacinės elektrinės (elektrinės dalies) ekonominio pagrindimo medžiaga“, 1 lapas.

8. Šiaulių miesto savivaldybės merui Justinui Sartauskui skirtas 2011 m. rugsėjo 26 d. raštas „Dėl galimybės darbo grupės šilumos kainų mažinimo galimybėms nagrinėti nariams susipažinti su akcinei bendrovei „Šiaulių energija“ priklausančiu šilumos ūkiu bei naujai statoma termofikacine elektrine“, 1 lapas.

9. Darbo grupės šilumos kainų mažinimo galimybėms nagrinėti 2011 m. spalio 26 d. posėdžio protokolas (savivaldybėje užregistruotas kaip 2011 m. lapkričio 3 d. protokolas Nr. VM-125), 7 lapai.

 

 

Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacijos

„Visuomeninės iniciatyvos“ parengta informacija

 

Parašykite komentarą

CAPTCHA