Pereiti į pagrindinį turinį

  • šIAULIŲ NAUJIENOS

Akimirka iš renginio "Gerumo angelas 2018" . Asmeninio archyvo nuotr. 

 

Diana Janušaitė, "Šiaulių naujienos"

Asociacija „Visuomeninės iniciatyvos“ parengė pasiūlymus dėl Šiaulių miesto viešojo transporto pertvarkos. Tuo tikslu surengė šešis miesto visuomenei atvirus renginius, kurių metu buvo išklausytos ir aptartos nuomonės dėl svarbiausių miesto viešojo transporto problemų, pasirinkti galimi jų sprendimo būdai. Išsamiau apie nuveiktus darbus „Šiaulių naujienoms“ pasakoja asociacijos vadovas Vytautas Kabaila.

– Kodėl nusprendėte rengti pasiūlymus dėl Šiaulių miesto viešojo transporto pertvarkos?
– Aš, kaip ir kiti Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacijos „Visuomeninės iniciatyvos“ nariai, esame miesto viešojo transporto keleiviai. Mums rūpi ir kitų keleivių interesai. Artėja miesto pervežimo maršrutų aptarnavimo paslaugų tarptautinis konkursas, kurį skelbs Šiaulių miesto savivaldybė. Tai turės didelės įtakos miesto viešojo transporto sistemos pertvarkai. Mums rūpi, kad konkurso sąlygos atitiktų pirmiausia miesto viešojo transporto keleivių interesams. Tai mums svarbu.

Tai Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų, suinteresuotų ginti savo ir kitų savivaldybės gyventojų interesus, pasiūlymai. Tai suinteresuotosios miesto visuomenės pasiūlymai. Savivaldybė prie jų prisidėtų, jei juos įvertintų ir priimtų tuos pasiūlymus, kurie neprieštarauja galiojantiems įstatymams ir geriausiai atitinka savivaldybės gyventojų, t. y. miesto viešojo transporto keleivių, interesus.

– Kaip vyko šios iniciatyvos įgyvendinimo procesas?
– Informaciją galėjo teikti ir teikė visi 2018 m. spalio 30 d.–gruodžio 13 d. laikotarpiu vykusių šešių renginių dalyviai. Dalis informacijos buvo jau anksčiau surinkta teikiant paklausimus Šiaulių miesto savivaldybei, Susisiekimo ministerijai, Konkurencijos tarybai. Paklausimai dėl informacijos buvo teikiami ir vykstant minėtiems renginiams. Renginių metu surinkta ir pateikta informacija buvo aptariama, vertinama, išklausomos renginių dalyvių ir specialistų nuomonės. Vėliau buvo formuluojami pasiūlymai.

Dalis miesto Tarybos narių sveikino tokią iniciatyvą, rengėsi atvykti, bet vis pasitaikydavo svarbesnių reikalų, pavyzdžiui, Tarybos posėdžių, kitų miesto reikalų ir pan. Atvykęs buvo tik Gediminas Beržinis. Miesto visuomenė dalyvavo pakankamai aktyviai. Apsilankė daugiau nei 60 savivaldybės gyventojų. Kiekviename renginyje dalyvaudavo 30-40 savivaldybės gyventojų.

– Kokie klausimai gyventojus domino labiausiai?
– Gyventojai kėlė jiems rūpimus klausimus dėl miesto viešojo transporto grafikų, paslaugų saugumo, patogumo, teikė pasiūlymus dėl būsimojo konkurso sąlygų, išreiškė nuogąstavimus, kad savivaldybės įmonė „Busturas“ nebūtų sužlugdyta, turint tikslą ją pusvelčiui privatizuoti, kad iš savivaldybės įmonės „Busturas“ apgaule nebūtų atimta rinka, turint tikslą įmonę sužlugdyti. Į šiuos klausimus, kiek leido galimybės, atsakė renginiuose dalyvavę patys uždarosios akcinės bendrovės „Busturas“ vadovai ir specialistai. Gyventojus domino, kodėl Savivaldybė panoro 12-os žemagrindžių naujų autobusų, kurie važinės miesto maršrutais, nebeduoti uždarajai akcinei bendrovei „Busturas“, o perduoti juos šių autobusų atidavimui specialiai rengiamo konkurso laimėtojui. Gyventojai taip pat aktyviai dalyvavo nagrinėjant Europos Sąjungos ir mūsų šalies teisės aktus, susijusius su savivaldybių viešuoju transportu. Manau, kad į didžiąją dalį gyventojams rūpimų klausimų buvo atsakyta ir tai galima spręsti pagal viešai pateiktus renginių protokolus.

– Kaip vertinate praėjusius renginius? Ką naujo sužinojote?
– Tiek renginių dalyviai, tiek miesto visuomenė, kurią domina miesto viešojo transporto klausimai, manau, teigiamai vertina vykusius renginius. Manau, kad jie davė naudos tiek savivaldybei, tiek jos gyventojams. Apie tai sprendžiu iš išsakytų nuomonių.

Sužinojome tai, kad už savo interesus įvairiomis viešosiomis paslaugomis suinteresuota miesto visuomenė turi kovoti, turi padėti politikams priimti geriausius visuomenei sprendimus. Tai buvo žinoma ir anksčiau, bet tai dar kartą pasitvirtino darbinių procesų eigoje, tai kiekvienas galėjo pajusti ir suprasti pats dalyvaudamas aktyvioje veikloje. Be to, žmonės daug ką sužinojo apie miesto viešąjį transportą vieni iš kitų, iš specialistų pasisakymų, valstybės ir savivaldybės tarnybų atsakymų.

– Jūsų nuomone, kokia ateitis laukia „Busturo“?
– Jei savivaldybės gyventojai bus aktyvūs, domėsis savo viešojo transporto įmonės veikla ir problemomis, padės politikams priimti pačius geriausius sprendimus dėl miesto viešojo transporto, o įmonės vadovai sąžiningai, sėkmingai ir efektyviai valdys įmonę, uždarosios akcinės bendrovės „Busturas“ laukia puiki ateitis, kuri duos didelę naudą miestui ir jo gyventojams.

Žinoma, uždarosios akcinės bendrovės „Busturas“ teikiamos paslaugos dar toli gražu neatitinka šiandieninių gyventojų poreikių, bet sveikintina tai, jog naujieji įmonės vadovai, dirbdami ūkiškai, efektyviai ir šiuolaikiškai, deda visas pastangas, kad šių paslaugų kokybė kiekvienais metais gerėtų. Tik Savivaldybės politikų ir administracijos kaltė, kad ilgus metus įmonė mažai kam rūpėjo, niekas nevykdė tinkamo įmonės atnaujinimo, jos teikiamų paslaugų kokybės gerinimo. Matydami dabartinių įmonės vadovų pastangas gyventojai yra pakankamai geranoriški ir supranta, kad to, kas daugiau nei dešimtmetį buvo apleista, nepavyks pertvarkyti be investicijų ir iš karto.

Gali būti, kad mieste atsiras naujų vežėjų, bet jie turėtų į Šiaulius ateiti tik dėka sąžiningos, veiksmingos ir savivaldybės gyventojų interesus atitinkančios konkurencijos. Jei jie į miestą ateis Savivaldybės vadovų aplaidumo arba korupcinių intrigų dėka, tai bus padaryta didelė ir sunkiai pataisoma žala ne tik uždarajai akcinei bendrovei „Busturas“, bet ir savivaldybės gyventojams.

– Kodėl svarbu skatinti žmones dažniau važinėti viešuoju transportu?
– Svarbu ir dėl mažesnio miesto gatvių apkrovimo, ir dėl švaresnės aplinkos, ir dėl ekonominių motyvų, ir dėl mažesnio miesto gatvių bei aikščių užstatymo automobiliais. Yra dar daug ir kitų priežasčių.

Tam, kad žmonės būtų skatinami dažniau važinėti viešuoju transportu, Savivaldybė imasi nepakankamai priemonių, dažniausiai šios priemonės būna mažai veiksmingos, o svarbiausios galimos priemonės apeinamos arba nutylimos. Tikriausiai todėl, kad niekas pirmasis nenori imtis nepopuliarių sprendimų.

– Kokių pasiūlymų, įvykus šešiems renginiams, jau pateikėte?
– Tai Miesto ūkio ir aplinkos skyriui skirti pasiūlymai dėl miesto maršrutams aptarnauti rengiamo konkurso sąlygų.

Vienas iš pasiūlymų buvo, kad šios sąlygos pirmiausia atitiktų keleivių interesus – geriausia paslaugos kokybė keleiviams būtų teikiama už galimą mažiausią kainą, neviršijant leistino neigiamo poveikio aplinkai (darant kaip galima mažesnį neigiamą poveikį aplinkai), ne tik trumpalaikėje, bet ir ilgalaikėje perspektyvoje.

Kitas pasiūlymas buvo, kad konkurso užduotyje būtų aiškiai ir tiksliai suformuluoti savivaldybės gyventojų, t. y. viešojo transporto keleivių, lūkesčiai bei interesai, o konkurso tikslai būtų siejami pirmiausia su savivaldybės gyventojų, t. y. viešojo transporto keleivių, lūkesčiais bei interesais.

Trečias pasiūlymas buvo užtikrinti, kad būtų išsaugotos uždarosios akcinės bendrovės „Busturas“ darbuotojų darbo vietos, sutartyje tarp įmonės administracijos ir darbuotojų profesinės sąjungos numatytas darbuotojų darbo užmokestis, socialinės ir kitos garantijos.

Taip pat siūlėme užtikrinti, kad Savivaldybei priklausančiai ir jos valdomai uždarajai akcinei bendrovei „Busturas“ nereikėtų dalyvauti konkurse diskriminacinėmis sąlygomis lyginant su kitais konkurso dalyviais, kad Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimai, įskaitant konkurse dalyvaujančių ūkio subjektų skyrių, aptarnaujančių viešuosius pirkimus, sąnaudas, nesudarytų kliūčių atskiriems ūkio subjektams lygiaverčiai dalyvauti konkurse.

Iš viso pateikėme kruopščiai parengtų ir gerai apsvarstytų beveik 20 pasiūlymų.

Taip pat prašėme užtikrinti, kad Savivaldybei priklausanti ir jos valdoma uždaroji akcinė bendrovė „Busturas“ būtų tinkamai parengta dalyvauti Savivaldybės skelbiamame miesto keleivių pervežimo paslaugų konkurse.

Rengdami pasiūlymus mes vadovavomės nuostata, jog tik sąžiningas, gerai parengtas ir pirmiausia keleivių interesus tenkinantis konkursas, kuriame kaip galima geriau bus pasirengusi dalyvauti ir uždaroji akcinė bendrovė „Busturas“, užtikrins geriausią paslaugos kokybę keleiviams už galimą mažiausią kainą ne tik trumpalaikėje, bet ir ilgalaikėje perspektyvoje.

 

http://www.snaujienos.lt/miesto-gyvenimas/39246-v-kabaila-apie-siauliu-miesto-viesojo-transporto-pertvarka.html

 

Parašykite komentarą

CAPTCHA