Pereiti į pagrindinį turinį

  • Šiaulių šilumos ūkio specialusis planas

     

2013 m. lapkričio 4 d.

2020 m. spalio 4 d. redakcija, 2021 m. vasario 4 d. redakcija

 

Siunčiu Šiaulių miesto šilumos ūkio specialiojo plano ir reglamento koregavimo koncepcijos projekto (toliau – Koncepcijos projektas) rengėjos - inžinerinės konsultacinės bendrovės „COWI Lietuva“ - vykdomo projekto vadovės Ingridos Tomaševičienės (toliau – Koncepcijos projekto rengėja) 2013 m. spalio 1 d. raštą „Dėl pateiktų pastabų ir pasiūlymų Energijos rūšies parinkimo ir panaudojimo Šiaulių mieste specialiojo plano ir reglamento koregavimo koncepcijai“.

Šiaulių miesto centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojų iniciatyvinė grupė (toliau – Iniciatyvinė grupė) 2013 m. rugsėjo 30 d. raštu Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriui Valdui Damulevičiui pateikė 17 siūlymų, kuriais prašė patikslinti ir papildyti Šiaulių miesto šilumos ūkio specialųjį planą ir reglamentą.

Teikdama siūlymus Iniciatyvinė grupė siekė, kad miesto šilumos ūkio specialiajame plane būtų realiai įtvirtinta Šilumos ūkio įstatymo 8 straipsnio 3 dalies nuostata, numatanti, jog pagrindinis šilumos ūkio specialiojo plano tikslas yra tenkinti vartotojų šilumos poreikius vartotojams mažiausiomis sąnaudomis ir neviršijant neigiamo poveikio aplinkai.

Koncepcijos projekto rengėja, vertindama pateiktus siūlymus, į 4 siūlymus atsakė pateikdama papildomus paaiškinimus, į 6 siūlymus neatsižvelgė, į tris siūlymus atsižvelgė iš dalies, į 4 siūlymus atsižvelgė pilnai.

Siūlymais, į kuriuos buvo atsižvelgta ir į kuriuos buvo atsižvelgta dalinai, buvo papildytas Koncepcijos projektas.

Iniciatyvinė grupė tikėjosi Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus ir Koncesijos projekto rengėjos tikslesnių bei išsamesnių atsakymų į 2013 m. rugsėjo 30 d. rašte pateiktus 8, 10, 12, 15, 16 ir 17 klausimus.

Iš Koncepcijos projekto rengėjos 2013 m. spalio 1 d. rašte gautą informaciją 2013 m. lapkričio 26 d. raštu Nr. SG-756-11 patvirtino Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius Gedeminas Vyšniauskas.

 

PRIDEDAMA:

1. Šiaulių miesto šilumos ūkio specialiojo plano ir reglamento rengėjos - inžinerinės konsultacinės bendrovės „COWI Lietuva“ - vykdomo projekto vadovės Ingridos Tomaševičienės 2013 m. spalio 1 d. raštas „Dėl pateiktų pastabų ir pasiūlymų Energijos rūšies parinkimo ir panaudojimo Šiaulių mieste specialiojo plano ir reglamento koregavimo koncepcijai“ , (5 lapai).

2. Šiaulių miesto centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojų iniciatyvinės grupės 2013 m. rugsėjo 30 d. raštas „Siūlymai dėl Energijos rūšies parinkimo ir panaudojimo Šiaulių mieste specialiojo plano parengimo“, skirtas Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriui Vladui Damulevičiui, (4 lapai).

3. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Gedemino Vyšniausko 2013 m. lapkričio 26 d. raštas Nr. SG-756-11 „Dėl pateiktų pastabų ir pasiūlymų Energijos rūšies parinkimo ir panaudojimo Šiaulių mieste specialiojo plano ir reglamento koregavimo koncepcijai“, 4 lapai.

 

 

Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacijos

„Visuomeninės iniciatyvos“ parengta informacija

 

 

 

Parašykite komentarą

CAPTCHA