Pereiti į pagrindinį turinį

  • Šiaulių šilumos ūkio specialusis planas

 

 

        Siunčiu Šiaulių miesto šilumos ūkio specialiojo plano ir reglamento rengėjos - inžinerinės konsultacinės bendrovės „COWI Lietuva“ - vykdomo projekto vadovės Ingridos Tomaševičienės 2013 m. spalio 1 d. raštą „Dėl pateiktų pastabų ir pasiūlymų Energijos rūšies parinkimo ir panaudojimo Šiaulių mieste specialiojo plano ir reglamento koregavimo koncepcijai“.

          Teikdama siūlymus šilumos ūkio specialiojo plano ir reglamento rengėjai Šiaulių miesto centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojų iniciatyvinė grupė siekė, kad miesto šilumos ūkio specialiajame plane būtų realiai įtvirtinta Šilumos ūkio įstatymo 8 straipsnio 3 dalies nuostata, numatanti, jog pagrindinis šilumos ūkio specialiojo plano tikslas yra tenkinti vartotojų šilumos poreikius vartotojams mažiausiomis sąnaudomis ir neviršijant neigiamo poveikio aplinkai.

        Iniciatyvinė grupė 2013 m. rugsėjo 30 d. raštu pateikė 17 siūlymų, kuriais prašė patikslinti ir papildyti Šiaulių miesto šilumos ūkio specialųjį planą ir reglamentą.

           Specialiojo plano ir reglamento rengėja, vertindama pateiktus siūlymus, į 4 siūlymus atsakė pateikdama papildomus paaiškinimus, į 6 siūlymus neatsižvelgė, į tris siūlymus atsižvelgė iš dalies, į 4 siūlymus atsižvelgė pilnai.

         Siūlymais, į kuriuos buvo atsižvelgta ir į kuriuos buvo atsižvelgta dalinai, buvo papildyta Šiaulių miesto šilumos ūkio specialiojo plano ir reglamento koregavimo koncepcija.

 

             PRIDEDAMA:

1. Šiaulių miesto šilumos ūkio specialiojo plano ir reglamento rengėjos - inžinerinės konsultacinės bendrovės „COWI Lietuva“ - vykdomo projekto vadovės Ingridos Tomaševičienės 2013 m. spalio 1 d. raštas „Dėl pateiktų pastabų ir pasiūlymų Energijos rūšies parinkimo ir panaudojimo Šiaulių mieste specialiojo plano ir reglamento koregavimo koncepcijai“ (5 lapai).

2. Šiaulių miesto centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojų iniciatyvinės grupės 2013 m. rugsėjo 30 d. raštas „Siūlymai dėl Energijos rūšies parinkimo ir panaudojimo Šiaulių mieste specialiojo plano parengimo“, skirtas Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriui Vladui Damulevičiui (4 lapai).

3. Energijos rūšies parinkimo ir panaudojimo Šiaulių mieste specialiojo plano ir reglamento koregavimo 2011-01-24 planavimo užduoties pakeitimas, 2012 m. gruodžio __ d. patvirtintas Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Vlado Damulevičiaus (3 lapai). 

4. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Gedemino Vyšniausko 2013 m. lapkričio 26 d. raštas Nr. SG-756-11 „Dėl pateiktų pastabų ir pasiūlymų Energijos rūšies parinkimo ir panaudojimo Šiaulių mieste specialiojo plano ir reglamento koregavimo koncepcijai“, 4 lapai.

 

Parašykite komentarą