Pereiti į pagrindinį turinį

  • Vasario 16-oji

Eisenos dalyviai 

 

 

 

Lieporių parke įsikūrusioje Signatarų alėjoje vyko Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas. Šventė prasidėjo 10 val. ryte dalyvių eisena Signatarų alėjoje.

Šiame simboliškame kelyje pirmiausia buvo sustota prie atminimo lentelių, įrengtų prisiminti 1918 m. vasario 16-osios Lietuvos Nepriklausomybės akto signatarus – šiauliečius Mykolą Biržišką, Steponą Kairį, Alfonsą Petrulį, Joną Vileišį. Prie kiekvienos lentelės ir šalia augančio ąžuoliuko buvo uždegtos žvakutės, signatarai buvo pagerbti Lietuvos himnu.

„Reikia nulenkti galvas prieš tuos žmones, jų galvose gimė valstybės atkūrimo idėja. Iki tol nebebuvo Lietuvos vardo, jis buvo ištrintas iš Europos žemėlapio, buvo dingęs. Bet atsirado Basanavičius, Kudirka, daugiau kaimo inteligentų. Jie atgaivino Lietuvos idėją“, - kalbėjo Kovo 11-osios akto signataras Algimantas Sėjūnas.

Algimantas Sėjūnas plačiau papasakojo apie vieną iš Vasario 16-osios akto signatarų – Alfonsą Petrulį, gimusį Biržuose, valstiečių šeimoje. Ten, kur signataras dirbo kunigu, parapijos greitai tapdavo lietuviškomis. Baigdamas savo kalbą Algimantas Sėjūnas pakvietė šventės dalyvius aplankyti Alfonso Petrulio kapą Musninkuose, jeigu kada tektų keliauti nuo Širvintų link Kernavės, padėkojo šventės dalyviams, kad jie Vasario 16-osios proga taip gausiai susirinko Lieporių parko Signatarų alėjoje.

Sekanti sustojimo vieta buvo prie Kovo 11-osios akto signatarams šiauliečiams Romualdui Ozolui, Algimantui Sėjūnui, Donatui Morkūnui, Mindaugui Stakvilevičiui, Kęstučiui Lapinskui, Virginijui Kačinskui pagerbti įrengtų lentelių ir šalia jų pasodintų ąžuoliukų. Prie Romualdo Ozolo atminimo lentelės ir ąžuoliuko buvo uždegta žvakutė.

„Nėra čia klausytojų, kurie išgirstų tuos gražius žodžius, kuriuos pasakė Algimantas Sėjūnas. Nėra jaunimo, nėra jaunų žmonių, kurie mano, kad viskas savaime taip gavosi. Džiaukimės tuo, ką turime, ir daugiau skirkime jaunajai kartai. Gražios Jums visiems Valstybės šventės, būkime optimistais“, - kalbėjo Lieporių bendruomenės centro narys Boleslovas Vengrys.

Eisena baigėsi prie centrinio įėjimo į Lieporių parką, ten eisenos dalyviai dar pabendravo, visi kartu nusifotografavo, pritarė iniciatyvai Vasario 16-osios minėjimą Signatarų alėjoje rengti tradiciškai kiekvienais metais, palinkėjo vieni kitiems šventinės nuotaikos, prasmingų kitų šventinių renginių mieste.

 

Asociacijos „Lieporių bendruomenės centras“ ir

Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacijos

„Visuomeninės iniciatyvos“ parengta informacija

 

Parašykite komentarą

CAPTCHA