Pereiti į pagrindinį turinį

  • Šiaulių energija

2013 m. rugsėjo 14 d.

2018 m. rugpjūčio 21 d. redakcija

 

Šiaulių miesto centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojų iniciatyvinė grupė 2013 m. birželio 4 d. raštu „Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ įstatuose numatytų įmonės veiklos tikslų“ kreipėsi į Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorių Vladą Damulevičių siūlydama teikti akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ akcininkų susirinkimui įmonės įstatų 2.1. punkto papildymą.

 

Įstatų 2.1. punktą buvo pasiūlyta papildyti nuostatomis, numatančiomis, jog akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ veiklos tikslai yra: mažiausiomis sąnaudomis užtikrinti patikimą ir kokybišką šilumos tiekimą šilumos vartotojams; didinti šilumos gamybos, perdavimo ir vartojimo efektyvumą; gaminant šilumą plačiau naudoti vietinį kurą, biokurą ir atsinaujinančiuosius energijos išteklius; mažinti šilumos energetikos neigiamą poveikį aplinkai.

 

Akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ įstatų, Juridinių asmenų registre įregistruotų 2010-04-30, 2.1. punkte nurodyta, jog vienas iš bendrovės tikslų yra gauti pajamų ir pelno, kad būtų patenkinti akcininkų turtiniai interesai.

 

Tačiau Šilumos ūkio įstatymo 1 str. 2 dalyje, iniciatyvinės grupės pastebėjimu, tarp numatytų įstatymo tikslų nėra tikslo užtikrinti, jog šilumos tiekėjai gautų pajamų ir pelno tiek ir tam, kad būtų patenkinti jų akcininkų turtiniai interesai.

 

Iniciatyvinė grupė gavo Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Vlado Damulevičiaus 2013 m. liepos 5 d. atsakymą Nr. SG-352-(11) „Dėl AB „Šiaulių energija“ įstatų“.

 

Administracijos direktorius atsakyme nurodė, jog akcinė bendrovė „Šiaulių energija“, vykdydama veiklą, vadovaujasi LR šilumos ūkio įstatymu, LR energetikos įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais šilumos gamybą, tiekimą ir vartojimą bei elektros energijos gamybą, todėl minėtų teisės aktų reikalavimus perrašyti į bendrovės įstatus netikslinga.

 

PRIDEDAMA:

 

1. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Vlado Damulevičiaus 2013 m. liepos 5 d. raštas Nr. SG-352-(11) „Dėl AB „Šiaulių energija“ įstatų“ (1 lapas).

 

2. Šiaulių miesto centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojų iniciatyvinės grupės 2013 m. birželio 4 d. raštas „Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ įstatuose numatytų įmonės veiklos tikslų“, skirtas Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriui Vladui Damulevičiui (2 lapai).

 

3. Akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ įstatai, Juridinių asmenų registre įregistruoti 2010-04-30 (21 lapas).

 

 

Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacijos

„Visuomeninės iniciatyvos“ parengta informacija

 

Parašykite komentarą

CAPTCHA