Pereiti į pagrindinį turinį

  • SK įstaiga

Seimo kontrolierių įstaiga

 

2013 m. lapkričio 11 d.

2022 m. lapkričio 12 d. redakcija

 

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigos kontrolierius Romas Valentukevičius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 7, 8, 14, 17 punktais, 2011 m. kovo 9 d. pažymoje Nr. 4D-2010/1-1272; 1278; 1284 „Dėl skundų prieš Lietuvos Respublikos energetikos ministeriją“ rekomenduoja Lietuvos Respublikos energetikos ministrui Arvydui Sekmokui spręsti klausimą dėl Energetikos ministro 2010-10-25 įsakymu Nr. 1-297 patvirtintų Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių, įsigaliojusių 2010-11-01, pakeitimo, siekiant, kad jų nuostatos neprieštarautų Šilumos ūkio įstatymo, Energetikos įstatymo, Geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo įstatymo, Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-05-23 nutarimu Nr. 603 patvirtintų Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų normas, nepažeistų vartotojų teisių ir laisvių, tai yra neribotų vartotojams įstatymais garantuotų teisių ir laisvių priimti jų poreikius atitinkančius, jiems naudingiausius sprendimus.

 

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011 m. gruodžio 15 d. sprendimu (administracinė byla Nr. I-442-18/2011) nusprendė pripažinti, kad Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 patvirtintų Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 233 punktas prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 7 straipsnio 2 daliai bei Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos įstatymo 11 straipsnio 1 ir 2 dalims (jose įtvirtintam lex retro non agi principui).

 

PRIDEDAMA:

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigos kontrolieriaus Romo Valentukevičiaus 2011 m. kovo 9 d. pažyma Nr. 4D-2010/1-1272; 1278; 1284 „Dėl skundų prieš Lietuvos Respublikos energetikos ministeriją“, 14 lapų.

2. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigos viešųjų ryšių specialistės Jurgitos Matačinskaitės 2011 m. kovo 22 d. informacinis pranešimas „Seimo kontrolierius rekomenduoja kuo skubiau keisti energetikos ministro pasirašytas taisykles“, 1 lapas.

3. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. gruodžio 15 d. sprendimas (administracinė byla Nr. I-442-18/2011), 16 lapų.

4. Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės, aktuali redakcija nuo 2010-10-25, 79 lapai.

5. Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės, aktuali redakcija nuo 2011-07-29, 85 lapai.

6. Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės, aktuali redakcija nuo 2011-10-30, 89 lapai.

 

 

Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacijos

„Visuomeninės iniciatyvos“ parengta informacija

 

Parašykite komentarą

CAPTCHA