Pereiti į pagrindinį turinį

  • Axis

Šiame pastate, Pramonės g. 15, kuris kažkada priklausė Šiaulių televizorių gamyklai „Tauras“, 2013 metais veikė akcinės bendrovės „Axis Industries” Šiaulių skyrius

 

2013 m. rugpjūčio 7 d.

2022 m. gruodžio 5 d. redakcija

 

Pramonės g. 15, Šiauliai esančiose patalpose, priklausančiose akcinei bendrovei „Axis Industries”, 2013 m. liepos 29 d. vyko miesto visuomenės viešas supažindinimas su uždarosios akcinės bendrovės „KLAS“ planuojamos ūkinės veiklos – biokuro katilinės eksploatacijos Daubos g. 1F, Šiauliuose - poveikio aplinkai vertinimo ataskaita. Renginyje dalyvavo 17 asmenų.

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaitos rengėjas – uždaroji akcinė bendrovė „Pajūrio planai“, Liepų g. 66, Klaipėda. PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją nagrinės PAV dokumentus, teiks išvadas: Šiaulių miesto savivaldybės administracija, Šiaulių visuomenės sveikatos centras, Šiaulių apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba.

Atsakinga institucija, kuri priims sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje – Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas.

Ataskaitos rengėjo atstovas Rolandas Aušra. Aikštelėje galės būti sandėliuojamos 3 parų biokuro atsargos, aikštelė bus su trimis sienomis. Kūrenant biokurą kietųjų dalelių bus išmetama 100 mg/m3. Pelenai bus vežami į sąvartyną. Į sąvartyną atliekos negali būti vežamos, jeigu yra kitas atliekų panaudojimo būdas. Šiaulių termofikacinėje elektrinėje galima kūrenti 30 % dujų ir 30 % durpių. Jeigu kaminas yra aukštesnis, kietosios dalelės krenta toliau, akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ kaminas – 30 m. Bus sukurta 17 darbo vietų. Projektavimas vyks 2014 metais. Vasarą katilinė nedirbs, nes dirbs Šiaulių termofikacinė elektrinė.

Ataskaitos rengėjo atstovas Rolandas Aušra atsako į renginio dalyvių pateiktus klausimus. Neatsakysiu per kiek metų atsipirks katilinė. Aš sutinku, kad uždarosios akcinės bendrovės „KLAS“ atėjimas į Šiaulius šiauliečiams gal ir nėra pats naudingiausias variantas, bet gaminti šilumą dujomis dar nenaudingiau. Tai pirmoji uždarosios akcinės bendrovės „KLAS“ katilinė.

Į Jono Šidlausko paklausimą ataskaitos rengėjo atstovas atsakė, kad kaina vartotojams gal ir nežymiai sumažės, nes tai nepriklausys vien tik nuo uždarosios akcinės bendrovės „KLAS“ ir jos katilinės.

Į Vygando Narušio paklausimą ataskaitos rengėjo atstovas atsakė, kad jis negali pasakyti, kiek darbo vietų praras akcinė bendrovė „Šiaulių energija“, tačiau pridūrė, jog dalį darbuotojų, tikriausiai, turės atleisti.

Į Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nario Aurimo Nausėdos paklausimą ataskaitos rengėjo atstovas atsakė, kad uždarosios akcinės bendrovės „KLAS“ akcininkai yra privatūs asmenys. Aurimas Nausėda papildomai pastebėjo, jog Europos Sąjungos direktyva įpareigoja šilumos tiekimo įmones atnaujinti savo įrenginius (katilus).

Gintautas Lukošaitis pasiteiravo, ar nebus taip, kad dėl taršos toje vietoje savo biokuro katilinės nebegalės statyti akcinė bendrovė „Šiaulių energija“.

Šiaulių miesto sąjūdžio pirmininkas Algirdas Kulikauskas išreiškė abejones, ar bankai duos 25 mln. Lt neaišku kieno įsteigtai ir nežinia kur įsikūrusiai bendrovei.

Šiaulių miesto pensininkų sąjūdžio pirmininkas Stasys Grigaliūnas paaiškino, kad jis nepritaria katilinės projektui ir poveikio aplinkai vertinimo ataskaitai, nes trūksta aiškiau ir išsamiau pagrįstos informacijos apie projekto naudą šilumos vartotojams.

Šilumos vartotojai dėmesį atkreipė į tai, jog renginyje dalyvavusio akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ atstovo paaiškinimai ataskaitos rengėjui ir uždarajai akcinei bendrovei „KLAS“ buvo gana palankūs. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos atstovai renginyje nedalyvavo.

Rimantui Balbieriui pasiūlius, vyko balsavimas, ar susirinkę šiauliečiai pritaria uždarosios akcinės bendrovės „KLAS“ biokuru kūrenamos katilinės statybai Šiauliuose. Buvo išreikšta vienbalsė nuomonė – nepritaria. Ataskaitos rengėjas nebalsavo, o akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ atstovas balsuodamas susilaikė.

 

PRIDEDAMA:

1. 2013 m. liepos 29 d. vykusio Šiaulių miesto visuomenės viešo supažindinimo su uždarosios akcinės bendrovės „KLAS“ planuojamos ūkinės veiklos – biokuro katilinės eksploatacijos Daubos g. 1F, Šiauliuose - poveikio aplinkai vertinimo ataskaita dalyvių sąrašas, 1 lapas.

2. Dienraštyje „Šiaulių naujienos“ 2013 m. liepos 12 d. išspausdintas skelbimas apie Pramonės g. 15, Šiauliai esančiose patalpose 2013 m. liepos 29 d. vyksiantį miesto visuomenės viešą supažindinimą su uždarosios akcinės bendrovės „KLAS“ planuojamos ūkinės veiklos – biokuro katilinės eksploatacijos Daubos g. 1F, Šiauliuose - poveikio aplinkai vertinimo ataskaita, 1 lapas.

3. Šiaulių visuomenės sveikatos centro 2013-03-19 pažyma Nr. S-1405 (9.11.4) apie pritarimą uždarosios akcinės bendrovės „KLAS“ planuojamos ūkinės veiklos – biokuro katilinės eksploatacijos Daubos g. 1F, Šiauliuose – poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitai, 1 lapas.

 

 

Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacijos

„Visuomeninės iniciatyvos“ parengta informacija

Parašykite komentarą

CAPTCHA