Pereiti į pagrindinį turinį

  • Sav administracija

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai). Administracijos direktorius Vladas Damulevičius 2013 m. gegužės 31 d. raštu pritarė 20 MW galios biokuro katilinę ketinančios statyti uždarosios akcinės bendrovės „KLAS“ parengtai poveikio aplinkai vertinimo programai

 

 

2013 m. gruodžio 22 d.

2022 m. lapkričio 20 d. redakcija

 

 

Šiaulių miesto savivaldybės skyrių pasitarimo, vykusio 2013 m. gruodžio 9 d., protokole Nr. VM-85 rašoma, jog savivaldybės administracijos vyr. specialistas, atsakingas už aplinkos apsaugą, Romaldas Šemeta informavo apie tai, kad Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas priėmė galutinę poveikio aplinkai vertinimo (PAV) atrankos išvadą dėl uždarosios akcinės bendrovės „GECO – Taika“ – poveikio aplinkai vertinimas privalomas.

Jo pateikta informacija, pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 8 straipsnį, jeigu iki programos patvirtinimo savivaldybės, kurios teritorijoje planuojama ūkinė veikla, taryba priima neigiamą motyvuotą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių, poveikio aplinkai vertinimo procedūros negali būti tęsiamos, kol galioja savivaldybės tarybos priimtas sprendimas.

Šiaulių miesto savivaldybės meras Justinas Sartauskas nurodė nedelsiant jį informuoti, kai tik bus gauta informacija apie uždarosios akcinės bendrovės „GECO – Taika“ parengtą poveikio aplinkai vertinimo programą.

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 8 straipsnio 9 dalyje, kaip ir minėjo Romaldas Šemeta, numatyta - jeigu iki programos patvirtinimo savivaldybės, kurios teritorijoje planuojama ūkinė veikla, taryba priima neigiamą motyvuotą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių, poveikio aplinkai vertinimo procedūros negali būti tęsiamos tol, kol galioja savivaldybės tarybos priimtas sprendimas.

Tai sako, kad Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius Gedeminas Vyšniauskas turi visas teisėtas galimybes nepritarti uždarosios akcinės bendrovės „GECO – Taika“ planuojamos ūkinės veiklos - 20 MW šiluminės ir 5 MW elektrinės galios biokuru kūrenamos kogeneracinės jėgainės įrengimo, rekonstruojant esamą katilinę V. Bielskio g. 13, Šiauliuose – poveikio aplinkai vertinimo programai, jeigu savivaldybės taryba, vadovaudamasi Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 8 straipsnio 9 dalies nuostata, priims neigiamą motyvuotą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių.

Tačiau jeigu administracijos direktorius Gedeminas Vyšniauskas, kaip tai 2013 m. gegužės 31 d. raštu Nr. S-1472-11 su miesto mero ir Tarybos žinia padarė jo pirmtakas Vladas Damulevičius, pritars uždarosios akcinės bendrovės „GECO – Taika“ parengtai poveikio aplinkai vertinimo programai, tada miesto suinteresuotajai visuomenei, dalyvaujančiai poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos svarstymuose, bus daug sunkiau reikalauti, kad nepriklausomo šilumos gamintojo statoma 20 MW šilumos ir 5 MW elektros galios kogeneracinė jėgainė nežlugdytų akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ ir jos termofikacinės elektrinės, pakankamai mažintų šilumos kainas vartotojams.

 

PRIDEDAMA:

1. Šiaulių miesto savivaldybės skyrių pasitarimo, vykusio 2013 m. gruodžio 9 d., protokolas Nr. VM-85, 2 lapai.

2. Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas, galiojantis nuo 2013 m. liepos 16 d. iki 2016 m. liepos 31 d., 18 lapų.

3. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. gegužės 31 d. raštas Nr. S-1472-11 „Dėl poveikio aplinkai vertinimo programos“, 1 lapas.

 

 

Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacijos

„Visuomeninės iniciatyvos“ parengta informacija

 

Parašykite komentarą

CAPTCHA