Pereiti į pagrindinį turinį

  • AAD

Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas (M. K. Čiurlionio g. 3, Šiauliai)

 

2013 m. spalio 6 d.

2022 m. lapkričio 14 d. redakcija

 

Siunčiu Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento direktorės Virgilijos Kozakienės 2013 m. rugsėjo 25 d. raštą Nr. SR-S-2363 (6.1), skirtą Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nariui Aurimui Nausėdai.

 

2013 m. rugpjūčio 19 d. V.Bielskio g. 15, Šiauliuose vyko viešas visuomenės supažindinimas su uždarosios akcinės bendrovės „GECO-Taika“ planuojamos ūkinės veiklos - šiluminės ir elektros energijos gamybos, biokurą (medieną) deginant iki 20 MW galios kogeneracinėje jėgainėje V. Bielskio g. 13, Šiauliai - poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita (toliau – Ataskaita), kurią parengė uždaroji akcinė bendrovė „Ekokonsultacijos“.

2013 m. rugsėjo 9 d. raštu grupė šiauliečių, dalyvavusių 2013 m. rugpjūčio 19 d. vykusiame susirinkime, kurio metu visuomenei buvo pristatyta uždarosios akcinės bendrovės „GECO-Taika“ biokuru kūrenamos kogeneracinės jėgainės įrengimo, rekonstruojant esamą katilinę, poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita, – Aurimas Nausėda, Eduardas Svirskis, Vytautas Kabaila, Stasys Grigaliūnas – kreipėsi į LR aplinkos ministrą, Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentą ir Šiaulių visuomenės sveikatos centrą, informuodami, jog Ataskaitoje trūksta esminės informacijos, yra daug tikslintinų vietų, o susirinkę suinteresuotosios visuomenės atstovai Ataskaitai nepritarė.

Kreipimąsi pasirašiusių asmenų nuomone, būtina surengti pakartotinį viešą visuomenės supažindinimą su patikslinta Ataskaita.

Minėtų institucijų taip pat buvo paprašyta pareikalauti iš planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus uždarosios akcinės bendrovės „GECO-Taika“ papildomos informacijos, susijusios su vaikų darželio, gyvenamųjų namų ir sporto salės tarša, informuoti apie būsimus veiksmus, kuriuos atliks kompetentingos institucijos, apsvarstyti galimybę prašyti pilno poveikio aplinkai vertinimo uždarosios akcinės bendrovės „GECO-Taika“ planuojamai ūkinei veiklai.

Kreipimąsi pasirašę asmenys jų interesams atstovauti santykiuose ir tolimesniuose susirašinėjimuose su kreipimesi paminėtomis institucijomis įgaliojo Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narį Aurimą Nausėdą.

Iniciatyvinė grupė 2013 m. rugsėjo 25 d. gavo Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nario Aurimo Nausėdos elektroninį laišką, kuriuo buvo informuota, jog uždarosios akcinės bendrovės „GECO-Taika“ biokuru kūrenamos kogeneracinės jėgainės įrengimo, rekonstruojant esamą katilinę, poveikio aplinkai vertinimas yra privalomas. Apie tai Tarybos narys Aurimas Nausėda buvo informuotas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento direktorės Virgilijos Kozakienės 2013 m. rugsėjo 25 d. raštu Nr. SR-S-2363(6.1), atsakant į jo 2013 m. rugsėjo 18 d. papildomą paklausimą.

 

PRIDEDAMA:

1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento direktorės Virgilijos Kozakienės 2013 m. rugsėjo 25 d. raštas Nr. SR-S-2363 (6.1), skirtas Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nariui Aurimui Nausėdai (1 lapas).

2. Grupės šiauliečių - Aurimo Nausėdos, Eduardo Svirskio, Vytauto Kabailos, Stasio Grigaliūno – pasirašytas 2013 m. rugsėjo 9 d. kreipimasis į LR aplinkos ministrą, Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentą ir Šiaulių visuomenės sveikatos centrą „Dėl poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos, kurią, uždarosios akcinės bendrovės „GECO-Taika“ užsakymu, parengė uždaroji akcinė bendrovė „Ekokonsultacijos“, 2 lapai.

3. Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento 2013 m. rugsėjo 25 d. priimta atrankos išvada Nr. (4) SR-S-2361 (7.1) „Dėl UAB „GECO-TAIKA“ biokuru kūrenamos kogeneracinės jėgainės įrengimo, rekonstruojant esamą katilinę, poveikio aplinkai vertinimo“ (2 lapai).

4. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nario Aurimo Nausėdos 2013 m. rugsėjo 25 d. elektroninis laiškas „GECO“ PAV privalomas“, 3 lapai.

 

 

Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacijos

„Visuomeninės iniciatyvos“ parengta informacija

 

Parašykite komentarą

CAPTCHA