Pereiti į pagrindinį turinį

  • Šiaulių apyg adm teismas

 

Šiaulių apygardos administracinis teismas

 

 

2013 m. liepos 11 d.

2020 m. lapkričio 20 d. redakcija

 

Siunčiu Šiaulių apygardos administracinio teismo 2013 m. birželio 10 d. sprendimą administracinėje byloje pagal pareiškėjų Vytauto Kabailos, Eduardo Svirskio ir Vytauto Mačiulaičio 2013 m. gegužės 20 d. patikslintą skundą dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 31 d. posėdyje priimto sprendimo Nr. T-2 „Dėl pritarimo įgyvendinti akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ investicijų projektą „Pietinės katilinės rekonstravimas įrengiant 20 MW galios biokuro katilinę Pramonės g. 10, Šiauliuose“.

 

Dėl Tarybos 2013 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T-2 panaikinimo Šiaulių miesto centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojų iniciatyvinės grupės atstovai – Vytautas Kabaila ir Vytautas Mačiulaitis bei Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos Šiaulių skyriaus koordinatorius Eduardas Svirskis

– 2013 m. gegužės 20 d. skundu kreipėsi į Šiaulių apygardos administracinį teismą.

Pareiškėjų Vytauto Kabailos, Eduardo Svirskio ir Vytauto Mačiulaičio pirminis skundas Šiaulių apygardos administraciniam teismui buvo pateiktas 2013 m. vasario 28 d., tačiau teismas 2013 m. kovo 7 d. nutartimi pareiškėjus įpareigojo iki 2013 m. kovo 21 d. ištaisyti pateikto skundo trūkumus.

Nors ši trijų šiauliečių iniciatyva tiesioginės sėkmės neatnešė, nes teismas ieškinį atmetė motyvuodamas tuo, jog pareiškėjai neturi įstatymu suteiktų įgalinimų ginti viešąjį interesą ar kitų asmenų teises, tačiau ši vieša protesto akcija dar kartą atkreipė ir spaudos, ir visuomenės dėmesį į tai, kad Tarybos 2013 m. sausio 31 d. posėdyje priimtas sprendimas Nr. T-2 gali pilnai neatitikti Šiaulių miesto savivaldybės ir akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ interesų, šiauliečių – ir kaip savivaldybės gyventojų, ir kaip miesto centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojų – interesų.

Teismui pateiktuose dokumentuose ir paaiškinimuose buvo akcentuojama pagrindinė mintis - Šiaulių miesto savivaldybės taryba, 2013 m. sausio 31 d. posėdyje priimdama sprendimą Nr. T-2, kuriuo buvo nespręsta 2013 metais suteikti galimybę akcinei bendrovei „Šiaulių energija“ statyti vieną 20 MW galios biokuro katilinę, neįvertino tos aplinkybės, kad, norint lygiaverčiai konkuruoti su į miestą ateinančiais nepriklausomais šilumos gamintojais, akcinei bendrovei „Šiaulių energija“ Pietinės katilinės sistemoje būtina iškart arba pamečiui statyti bent dvi 20 MW galios biokuro katilines.

Statydama tik vieną 20 MW galios biokuro katilinę akcinė bendrovė „Šiaulių energija“ negalėjo būti pajėgi konkuruoti rinkoje su nepriklausomais šilumos gamintojais, 100 % šilumos gaminsiančiais kūrenant už gamtines dujas tris kartus pigesnį biokurą.

Išklausę Šiaulių apygardos administracinio teismo 2013 m. birželio 10 d. sprendimo paskelbimą visi trys pareiškėjai kartu su sprendimo paskelbimą išklausiusiais miesto centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojų iniciatyvinės grupės atstovais tą pačią dieną vykusiame pasitarime nutarė šio sprendimo, nepriklausomai nuo jo motyvų, nebeskųsti, nes, procesui užtrukus, akcinė bendrovė „Šiaulių energija“ iki 2013 m. liepos 1 d. turėjo su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija suderinti 2013 ir 2014 metų investicijas, taip pat ir investiciją į 20 MW galios biokuro katilinę, kurios statybai buvo pritarta 2013 m. sausio 31 d. Tarybos sprendimu.

Trijų šiauliečių iniciatyva kreiptis į Šiaulių apygardos administracinį teismą giliau susimąstyti privertė ir į miestą ateinančius nepriklausomus šilumos gamintojus – jie suprato, kad miesto visuomenė neleis akcinei bendrovei „Šiaulių energija“ tyčia nemažą dalį šilumos brangiai gaminti kūrenant gamtines dujas tam, kad šilumą iš biokuro pigiau gamindami nepriklausomi šilumos gamintojai be konkurencijos nukonkuruotų dujomis gaminamą akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ šilumą, o pigiau gaminamos, bet ne pigiau vartotojams parduodamos šilumos sąskaita gautus didžiulius pelnus išvežtų į lengvatinių mokesčių salas, t. y. ten, kur slepiasi jų steigėjai ir akcininkai.

Minėtų trijų šiauliečių iniciatyvą teisme solidariai palaikė miesto centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojų iniciatyvinės grupės nariai, Tarybos narys Artūras Visockas, teisminiu procesu intensyviai domėjosi dienraščiai „Lietuvos rytas“ ir „Šiaulių naujienos“.

 

PRIDEDAMA:

1. Šiaulių apygardos administracinio teismo 2013 m. birželio 10 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I-517-257/2013, 7 lapai.

2. Pareiškėjų Vytauto Kabailos, Eduardo Svirskio ir Vytauto Mačiulaičio 2013 m. gegužės 20 d. patikslintas skundas dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 31 d. posėdyje priimto sprendimo Nr. T-2 „Dėl pritarimo įgyvendinti akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ investicijų projektą „Pietinės katilinės rekonstravimas įrengiant 20 MW galios biokuro katilinę Pramonės g. 10, Šiauliuose“, 9 lapai.

3. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Teisės skyriaus vyriausiosios specialistės Marinos Misiūnienės 2013 m. gegužės 10 d. atsiliepimas Nr. SJ-126 administracinėje byloje Nr. I-517-257/2013, 3 lapai.

4. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 31 d. sprendimas Nr. T-2 „Dėl pritarimo įgyvendinti akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ investicijų projektą „Pietinės katilinės rekonstravimas įrengiant 20 MW galios biokuro katilinę Pramonės g. 10, Šiauliuose“, 1 lapas.

5. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T-2 aiškinamasis raštas, kurį 2013 m. sausio 14 d. parengė Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Ekonomikos skyrius, 4 lapai.

6. Šiaulių miesto savivaldybės merui Justinui Sartauskui skirtas 2013 m. sausio 30 d. raštas „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2013-01-31 sprendimo „Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ investicijų projekto „Pietinės katilinės rekonstravimas įrengiant 20 MW galios biokuro katilinę Pramonės g. 10, Šiauliuose“ suderinimo“ svarstymo atidėjimo“, 6 lapai.

7. Šiaulių apygardos administraciniam teismui 2013 m. gegužės 20 d. vykusio posėdžio metu įteiktas pareiškėjo Vytauto Kabailos paaiškinimas dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T-2 parengimo ir priėmimo aplinkybių, 3 lapai.

8. Šiaulių apygardos administraciniam teismui 2013 m. gegužės 20 d. vykusio posėdžio metu įteiktas pareiškėjo Vytauto Kabailos paaiškinimas dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T-2 nepakankamo ekonominio pagrįstumo, 5 lapai.

9. Pareiškėjų Vytauto Kabailos, Eduardo Svirskio ir Vytauto Mačiulaičio pirminis 2013 m. vasario 28 d. skundas, skirtas Šiaulių apygardos administraciniam teismui, 7 lapai.

10. Šiaulių apygardos administracinio teismo 2013 m. kovo 7 d. nutartis administracinėje byloje Nr. I-517-257/2013, 7 lapai.

11. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos, nagrinėjant bylas pagal viešąjį interesą ginančių subjektų skundus (prašymus) apibendrinimas, 2009-03-18, 38 lapai.

 

 

Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacijos

„Visuomeninės iniciatyvos“ parengta informacija

 

 

Parašykite komentarą

CAPTCHA