Pereiti į pagrindinį turinį

  • Taryba

2013 m. gruodžio 11 d.

2019 m. gegužės 19 d. redakcija

 

Siunčiu Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Gedemino Vyšniausko 2013 m. gruodžio 6 d. raštą Nr. 1G-793-11 „Dėl nepritarimo Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 31 d. sprendimo „Dėl naujų šilumos tiekėjų veiklos laikino sustabdymo“ projektui“.

 

Šiuo raštu Šiaulių miesto centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojų iniciatyvinė grupė (toliau – Iniciatyvinė grupė) buvo informuota, jog 2013 m. spalio 31 d. Tarybos posėdžio metu sprendimo projektas balsų dauguma buvo atidėtas.

 

Iniciatyvinė grupė 2013 m. spalio 30 d. rašte „Dėl nepritarimo Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2013-10-31 sprendimo projektui“ rašė, jog Šiaulių miesto Pietinės katilinės sistemoje per metus pagaminama, pateikiama ir sunaudojama 408,7 tūkst. MWh šilumos energijos, tame tarpe biokuru kūrenama termofikacinė elektrinė gali pagaminti 223 tūkst. MWh šilumos energijos, naujai statoma 20 MW galios biokuro katilinė galės pagaminti ir pateikti 92,5 tūkst. MWh šilumos energijos, o dar 93,2 tūkst. MWh šilumos energijos bus pagaminama kūrenant dujas.

 

Todėl, visuomenininkų nuomone, esami šilumos gamybos pajėgumai kūrenant biokurą nėra pakankami ir akcinė bendrovė „Šiaulių energija“ privalo statyti dar vieną 20 MW galios biokuro katilinę, kuri per metus galėtų pagaminti iki 93,2 tūkst. MWh šilumos energijos.

 

Jei yra kitų priežasčių, kurios akcinei bendrovei „Šiaulių energija“ kliudo laisvai konkuruoti rinkoje su nepriklausomais šilumos gamintojais, pavyzdžiui, galimos skirtingos elektros energijos valstybinio supirkimo kainos iš kogeneracinių jėgainių, tai, visuomenininkų nuomone, ne Taryba turėtų laikinai stabdyti nepriklausomų šilumos gamintojų veiklą, o įmonės vadovai apie tokias priežastis turėtų informuoti savivaldybės administraciją, kartu su savivaldybės administracija nedelsiant imtis teisinių priemonių joms pašalinti.

 

Šiaulių miesto centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojams yra aktuali sąžininga konkurencija rinkoje, bet tokia konkurencija vyks ne tada, kai Taryba savo sprendimu laikinai sustabdys nepriklausomų šilumos gamintojų veiklą, o tada, kai akcinė bendrovė „Šiaulių energija“ apsispręs su nepriklausomais šilumos gamintojais konkuruoti šiandieninėmis rinkos sąlygomis, t. y. apsispręs iki 100 % šilumos gaminti iš biokuro ir taip iki minimumo sumažinti palyginamąsias šilumos energijos gamybos sąnaudas, kurios lems įmonės galimybes konkuruoti rinkoje, šilumos iš nepriklausomų šilumos gamintojų supirkimo kainą.

 

Šilumos vartotojams pats geriausias variantas būtų, jei akcinė bendrovė „Šiaulių energija“ Pietinės katilinės sistemoje statytų dar vieną 20 MW galios biokuro katilinę, o pats blogiausias variantas būtų, jei, Tarybai savo sprendimu laikinai sustabdžius nepriklausomų šilumos gamintojų veiklą, nė vienos biokuro katilinės daugiau nebestatytų nei akcinė bendrovė „Šiaulių energija“, nei nepriklausomi šilumos gamintojai.

 

Todėl Iniciatyvinė grupė 2013 m. spalio 30 d. rašte, kuris buvo skirtas Šiaulių miesto savivaldybės merui Justinui Sartauskui, prašė nepritarti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2013-10-31 sprendimo „Dėl naujų šilumos tiekėjų veiklos laikino sustabdymo“ projektui, kurį iniciavo Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys Artūras Visockas ir Rimundas Domarkas, veikęs Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos taryboje vardu.

 

PRIDEDAMA:

 

1. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Gedemino Vyšniausko 2013 m. gruodžio 6 d. raštas Nr. 1G-793-11 „Dėl nepritarimo Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 31 d. sprendimo „Dėl naujų šilumos tiekėjų veiklos laikino sustabdymo“ projektui“. (1 lapas).

 

2. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 31 d. sprendimo „Dėl naujų šilumos tiekėjų veiklos laikino sustabdymo“ projektas. (1 lapas).

 

3. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 31 d. sprendimo „Dėl naujų šilumos tiekėjų veiklos laikino sustabdymo“ projekto aiškinamasis raštas. (2 lapai).

 

4. Rimundo Domarko, veikusio Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos taryboje vardu, siūlymas Šiaulių miesto savivaldybės tarybai dėl Tarybos nario Artūro Visocko parengto Tarybos sprendimo projekto „Dėl naujų šilumos tiekėjų veiklos laikino sustabdymo“ įtraukimo į 2013 m. spalio 31 d. miesto tarybos posėdžio darbotvarkę. (1 lapas).

 

5. Šiaulių miesto centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojų iniciatyvinės grupės vadovo Vytauto Kabailos savivaldybės tarybos posėdžio sekretoriui Domui Griškevičiui skirtas 2013 m. spalio 30 d. prašymas „Dėl galimybės pasisakyti 2013-10-31 vyksiančiame Tarybos posėdyje“. (1 lapas).

 

6. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 31 d. sprendimo „Dėl naujų šilumos tiekėjų veiklos laikino sustabdymo“ projekto derinimo raštas. (2 lapai).

 

7. Šiaulių miesto centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojų iniciatyvinės grupės 2013 m. spalio 30 d. raštas „Dėl nepritarimo Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 31 d. sprendimo „Dėl naujų šilumos tiekėjų veiklos laikino sustabdymo“ projektui“. (3 lapai).

 

Parašykite komentarą

CAPTCHA