Pereiti į pagrindinį turinį

  • Barcelona

Stažuotės metu vykęs susitikimas su Barselonoje veikiančia tarptautine jaunimo organizacija „Youth Europe mobility projects volunteering”

 

 

Pagal projektą „NVO sinergija: skaidrus viešasis valdymas“ (paraiškos kodas 10.1.2-ESFA-K-917-03-0015) įgyvendinta 5 dienų tarptautinė stažuotė Ispanijoje (Barselonoje), pagerinti kelių Projekte dalyvaujančių NVO (VšĮ „Šiaurės Lietuvos kolegija“ – Projekto vykdytojo; asociacijos „Visuomeninės iniciatyvos“ – Projekto partnerio) bei šias organizacijas atstovaujančių 6 narių instituciniai gebėjimai.

Visi stažuotės, kuri vyko 2022 m. birželio 5 – 9 d., dalyviai Projekte dalyvauja pasiūlymų dėl viešojo valdymo sprendimų rengime.

Stažuotės metu buvo vykstama į šias Barselonoje veikiančias organizacijas: Pere Closa; Youth Europe mobility projects volunteering; International Observatory on Participatory Democracy (IOPD).

Visos šios organizacijos pakankamai aktyviai dalyvauja viešojoje politikoje, yra itin aktyvios, iniciatyvios, savo veikloje taikančios pažangius metodus, turi pasiūlymų dėl viešojo valdymo sprendimų teikimo patirties.

Stažuotės turinys atitiko „Gero valdymo principų taikymas ir demokratijos plėtra“ ir „Jaunimas“ viešojo valdymo sritis, kuriose rengiami pasiūlymai dėl viešojo valdymo sprendimų.

Stažuotės metu vyko dalyvaujančių organizacijų pristatymai, diskusijos, gerosios praktikos pavyzdžių aptarimas. Ypač aktualizuotas advokacijos metodo taikymas, aptarti esminiai su advokacijos metodo realizacija susiję praktiniai aspektai bei iššūkiai – socialinė mobilizacija, siekiant daryti poveikį bendruomenei, viešoji kampanija, siekiant aktualizuoti pasiūlyme identifikuotą problemą visuomenėje, tiesioginis darbas su valstybės pareigūnais, siekiant įtikinti priimti siūlomą sprendimą, teisės aktų ar jų pakeitimų inicijavimo ir kt.) taikymas.

Taip pat diskutuota apie NVO sektoriaus situaciją bei tendencijas Lietuvoje ir Ispanijoje, numatytos stažuotėje dalyvavusių organizacijų tolimesnio tarptautinio bendradarbiavimo galimybės.

Stažuotė leido kompleksiškai pagerinti advokacijos strategijos įgyvendinimo bei advokacijos kampanijos planavimo kompetencijas.

Projekto veiklos Nr. 1.3. „Stažuočių, skirtų NVO institucinių gebėjimų stiprinimui, įgyvendinimas“ tikslas – stiprinti NVO institucinius gebėjimus perimant tarptautines patirtis stažuotėse Ispanijos ir Nyderlandų NVO bei viešojo valdymo institucijose.

Antroji tarptautinė stažuotė vyks 2022 m. liepos pradžioje Nyderlanduose (Etten-Leur).

 

https://slk.lt/nvo-sinergija/

 

 

Viešosios įstaigos „Šiaurės Lietuvos kolegija“

parengta informacija

 

Parašykite komentarą

CAPTCHA