Pereiti į pagrindinį turinį

  • Gkalūninės dujos

2015 m. vasario 12 d. 
2018 m. rugsėjo 2 d. redakcija

Siunčiu Lietuvos Respublikos aplinkos viceministro Lino Jonausko 2015 m. sausio 15 d. raštą Nr. (3-1)-D8-309 „Dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitos“. 

Šiame rašte rašoma, jog strateginis pasekmių aplinkai vertinimas, norint skelbti angliavandenilių išteklių naudojimo konkursą Šilutės-Tauragės plote, buvo atliekamas 201 – 2011 metais, o jo rezultatai patvirtinti 2012-02-23 Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. 1-23 „Dėl angliavandenilių išteklių naudojimo Šilutės-Tauragės ir Kudirkos-Kybartų plotuose strateginio pasekmių aplinkai vertinimo rezultatų patvirtinimo ir sprendimo priėmimo“, vadovaujantis visais Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais pagal tuo metu Lietuvoje turėtus duomenis apie išsklaidytuosius (netradicinius) angliavandenilius, jų tyrimo ir gavybos technologijas. 

Šiame rašte rašoma, jog strateginį pasekmių aplinkai vertinimą privaloma atlikti, kai rengiamas planas ar programa, skirti pramonės ar energetikos plėtrai, jog prieš skelbiant naujus angliavandenilių išteklių naudojimo konkursus privaloma atlikti strateginį pasekmių aplinkai vertinimą angliavandenilių naudojimo plote. 

Todėl, rašoma 2015 m. sausio 15 d. rašte Nr. (3-1)-D8-309, Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2014 m. gruodžio 31 d. pradėjo strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūras siekiant skelbti angliavandenilių išteklių naudojimo konkursą Kaltinėnų plote, esančiame Telšių, Šiaulių ir Tauragės apskrityse. 

Prie minėto rašto pridedamas Angliavandenilių išteklių naudojimo Šilutės-Tauragės plote strateginių pasekmių aplinkai vertinimo procedūrų sąvadas. 

PRIDEDAMA: 

1. Lietuvos Respublikos aplinkos viceministro Lino Jonausko 2015 m. sausio 15 d. raštas Nr. (3-1)-D8-309 „Dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitos“ ir Angliavandenilių išteklių naudojimo Šilutės-Tauragės plote strateginių pasekmių aplinkai vertinimo procedūrų sąvadas (9 lapai). 

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanclerio Almino Mačiulio 2014 m. gruodžio 23 d. raštas Nr. 13-4570, skirtas Aplinkos ministerijai (1 lapas). 

3. Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacijos „Visuomeninės iniciatyvos“ 2014 m. gruodžio 9 d. raštas „Dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitos skalūninių dujų ir skalūninės naftos žvalgymui bei gavybai parengimo“, skirtas LR Ministrui Pirmininkui Algirdui Butkevičiui (2 lapai). 

Parašykite komentarą

CAPTCHA