Pereiti į pagrindinį turinį

  • Šiaulių TE 3

 

Sumontuoti Šiaulių termofikacinės elektrinės įrenginiai (nuotr. lsta.lt)

 

 

 

2012 m. balandžio 3 d.

2021 m. lapkričio 20 d. redakcija

 

Šiaulių miesto savivaldybės mero 2011 m. vasario 19 d. potvarkiu Nr. M-25 sudaryta darbo grupė šilumos kainų mažinimo galimybėms nagrinėti (toliau – Darbo grupė) 2012 m. sausio 21 d. prašymu „Dėl Šiaulių termofikacinės elektrinės projekto skaidrumo, ekonominio pagrįstumo, jo tikrosios kainos ir įtakos būsimajai šilumos kainai“ kreipėsi į Lietuvos Respublikos Prezidentę.

Prašyme pateikiami argumentai, kodėl termofikacinės elektrinės 122,815 mln. Lt statybos kaina kelia abejones, kodėl kyla abejonės dėl termofikacinės elektrinės statybos projekto ekonominio pagrįstumo, todėl prašoma pavesti valstybės tarnyboms pagal kompetenciją ištirti, ar Šiaulių termofikacinės elektrinės projektas yra ekonomiškai pagrįstas.

Darbo grupė gavo Lietuvos Respublikos ūkio viceministro Mindaugo Petrausko 2012 m. vasario 17 d. raštą Nr. (19.4-52)-3-922 „Dėl informacijos pateikimo“, kuriame rašoma, jog sutartis su akcine bendrove „Šiaulių energija“ dėl projekto „Šiaulių termofikacinės elektrinės projektavimas ir statyba“ pasirašyta 2009 m. rugpjūčio 31 d. Pagal projekto finansavimo ir administravimo sutartį, projektui įgyvendinti numatyta skirti iki 18 000 000 litų Europos Sąjungos bei bendrojo finansavimo lėšų. Bendra projekto vertė – 55 513 862 litų.

Gautame rašte pažymima, kad paraiškos vertinimą atliko viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra, kuri ir nustatė tinkamų finansuoti išlaidų sumą pagal paraiškos dokumentus, tame tarpe ir pagal paraiškos investicinį projektą. 2008 m. pateiktame projekto investiciniame projekte buvo nurodyti bendri termofikacinės elektrinės statybos kaštai, o atskirai šilumos ir elektros gamybos kaštai nagrinėti nebuvo. Taip pat nebuvo nurodyta, kokią įtaką elektros gamyba turės šilumos kainai.

Tuo pačiu raštu Darbo grupė papildomai buvo informuota, jog projektas atitinka priemonės „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai“ tikslus.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad 2009 m. rugpjūčio 31 d. termofikacinės elektrinės kaina buvo pakilusi tik iki 55 513 862 litų, o nuo 2009 m. rugpjūčio 31 d. iki 2010 m. vasario 2 d., kada visos statybinių darbų, medžiagų ir įrenginių kainos krito, Šiaulių termofikacinės elektrinės statybos kaina nuo 55 513 862 litų pakilo iki 122 815 000 litų, t. y. pakilo net 67 301 138 litais!

Lietuvos Respublikos energetikos viceministras Kęstutis Žilėnas 2012 m. kovo __ d. rašte Nr. (17.5-16)-3-689 „Dėl Šiaulių termofikacinės elektrinės“ rašo, jog Seimo priimtu 2007 m. sausio 18 d. nutarimu dėl Nacionalinės energetikos strategijos 12, 24, 25 ir 32 punktais įteisinta termofikacinių elektrinių pajėgumų plėtra ir numatyta nauja termofikacinė elektrinė Šiaulių mieste.

Paminėtina, kad, vadovaujantis Šilumos ūkio įstatymo 7, 8, 9, 35 punktais, savivaldybė organizuoja šilumos tiekimą ir derina šilumos tiekėjų pateiktus investicinius planus.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, kaip pažymima viceministro Kęstučio Žilėno rašte, vadovaudamasi Energetikos įstatymo 15 straipsnio 3 dalimi, derina energetikos įmonių, kurių kainos yra reguliuojamos, numatomas investicijas. Jeigu tokios energetikos įmonių investicijos nėra suderintos su Komisija, jos negali būti pripažintos pagrįstomis nustatant valstybės reguliuojamas kainas.

 

PRIDEDAMA:

1. Lietuvos Respublikos Prezidentei skirtas 2012 m. sausio 21 d. prašymas „Dėl Šiaulių termofikacinės elektrinės projekto skaidrumo, ekonominio pagrįstumo, jo tikrosios kainos ir įtakos būsimajai šilumos kainai“, 8 lapai.

2. Lietuvos Respublikos Prezidentės vyriausiojo patarėjo, Ekonominės ir socialinės grupės vadovo Nerijaus Udrėno 2012 m. sausio 27 d. raštas Nr. (1D-416)-2D-656 „Dėl prašymo“, 2 lapai.

3. Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko kanclerio Deivido Matulionio 2012 m. vasario 1 d. raštas Nr. 61-412, skirtas Energetikos ministerijai ir Ūkio ministerijai, 1 lapas.

4. Lietuvos Respublikos ūkio viceministro Mindaugo Petrausko 2012 m. vasario 17 d. raštas Nr. (19.4-52)-3-922 „Dėl informacijos pateikimo“, 1 lapas.

5. Lietuvos Respublikos energetikos viceministro Kęstučio Žilėno 2012 m. kovo __ d. raštas Nr. (17.5-16)-3-689 „Dėl Šiaulių termofikacinės elektrinės“, 1 lapas.

 

 

Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacijos

„Visuomeninės iniciatyvos“ parengta informacija

 

Parašykite komentarą

CAPTCHA