Pereiti į pagrindinį turinį

  • Šiluminė trasa

 

2013 m. gruodžio 9 d.

2022 m. lapkričio 5 d. redakcija

 

Pagal darbų preliminaraus atlikimo grafiką Šiaulių miesto šilumos ūkio specialiojo plano ir reglamento koregavimo koncepcijos projektas (toliau - Koncepcijos projektas) visuomenei pristatytas turėjo būti 2013 m. rugpjūčio 19 d., tačiau buvo pristatytas tik 2013 m. rugsėjo 11 d. Koncepcijos tvirtinimas Šiaulių miesto savivaldybės taryboje buvo numatytas 2013 m. rugsėjo 9 d., tačiau buvo nukeltas tolimesniam, neapibrėžtam laikui.

Tokie terminų nukėlinėjimai, kaip galima buvo suprasti 2013 m. rugsėjo 11 d. vykusio renginio metu ir po renginio vykusiuose pokalbiuose su Koncepcijos projekto rengėjais, buvo atlikti ne jiems prašant ir ne jų iniciatyva.

Beje, apie tai, kad 2013 m. rugpjūčio 26 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nariai dar nežinojo nieko apie tai, jog 2013 m. rugsėjo 9 d. Tarybos posėdyje nebus svarstomas sprendimo projektas dėl Koncepcijos patvirtinimo, rašoma Tarybos nario Aurimo Nausėdos 2013 m. rugpjūčio 26 d. elektroniniame laiške.

Šis elektroninis laiškas patvirtina ir kitą svarbią aplinkybę – Tarybos nariai nebuvo informuoti ir apie tai, kad 2013 m. rugpjūčio 19 d. Koncepcijos projektas nebus pristatytas miesto visuomenei.

Koncepcijos projektą pagal sutartį, pasirašytą su Šiaulių miesto savivaldybės administracija, rengė inžinerinė konsultacinė bendrovė „COWI Lietuva“, projekto rengimo grupei vadovavo Ingrida Tomaševičienė (toliau – Koncepcijos projekto rengėja).

2013 m. rugsėjo 11 d. savivaldybės salėje vyko Koncepcijos projekto pristatymas visuomenei. Nemažai laiko buvo skiriama svarstant kai kurių Tarybos narių naudos vartotojams ir teisėtumo atžvilgiu abejotinus pasiūlymus, tokius kaip Koncepcijos projekte nenumatyti nepriklausomų šilumos gamintojų atėjimo į Šiaulius galimybės, tačiau sunkiai sekėsi inicijuoti diskusiją dėl antrosios 20 MW galios biokuru kūrenamos katilinės Šiauliams būtinybės, kurią Pietinės katilinės sistemoje statytų ne nepriklausomi šilumos gamintojai, kurie 2013 metų vasarą tiesiog veržte veržėsi tai daryti, o akcinė bendrovė „Šiaulių energija“.

Po Koncepcijos projekto pristatymo visuomenei, jos atstovams buvo suteikta galimybė apgalvoti tai, kas buvo kalbėta susirinkimo metu ir raštu, neskubant, teikti papildomus pasiūlymus dėl rengiamo projekto.

Dar labiau niekur neskubėjo Šiaulių miesto savivaldybės administracija - į Šiaulių miesto centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojų iniciatyvinės grupės (toliau - Iniciatyvinė grupė) 2013 m. rugsėjo 30 d. raštu pateiktus siūlymus, skirtus savivaldybės administracijos direktoriui, Koncepcijos projekto rengėja atsakė jau 2013 m. spalio 1 d., kai, tuo tarpu, savivaldybės administracijos direktorius į jam skirtą Iniciatyvinės grupės 2013 m. rugsėjo 30 d. raštą atsakė tik 2013 m. lapkričio 26 d., nors į savo atsakymą perkeldamas tik Koncepcijos projekto rengėjos 2013 m. spalio 1 d. atsakymą, atsakyti galėjo jau ir 2013 m. spalio 2 d.

Kad Koncepcijos projekto rengėja ne tik neprašė savivaldybės administracijos atidėti Koncepcijos svarstymą Taryboje, bet ir stengėsi, jog Koncepcijos patikslintas projektas kaip galima greičiau būtų pristatytas visuomenei, o pačią Koncepciją savivaldybės administracija kaip galima greičiau pateiktų svarstyti Tarybai, patvirtina Aurimo Nausėdos 2013 m. rugsėjo 17 d. elektroninis laiškas, kuriame patalpintas skelbimas, informuojantis, jog pakartotinis Koncepcijos svarstymas Šiaulių miesto savivaldybės tarybos posėdžių salėje įvyks 2013 m. spalio 2 d.

Šiaulių miesto savivaldybės administracijai visi tuo laikotarpiu vadovavę direktoriai – ir Vladas Damulevičius, ir Vaclovas Vingras, ir Gedeminas Vyšniauskas – Koncepcijos projekto teikti tvirtinti Taryboje neskubėjo.

 

PRIDEDAMA:

1. Energijos rūšies parinkimo ir panaudojimo Šiaulių mieste specialiojo plano ir reglamento koregavimo parengimo darbų preliminarus atlikimo grafikas, 1 lapas.

2. Šiaulių miesto centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojų iniciatyvinės grupės 2013 m. rugsėjo 30 d. raštas „Siūlymai dėl Energijos rūšies parinkimo ir panaudojimo Šiaulių mieste specialiojo plano parengimo“, skirtas Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriui Vladui Damulevičiui (4 lapai).

3. Šiaulių miesto šilumos ūkio specialiojo plano ir reglamento rengėjos - inžinerinės konsultacinės bendrovės „COWI Lietuva“ - vykdomo projekto vadovės Ingridos Tomaševičienės 2013 m. spalio 1 d. raštas „Dėl pateiktų pastabų ir pasiūlymų Energijos rūšies parinkimo ir panaudojimo Šiaulių mieste specialiojo plano ir reglamento koregavimo koncepcijai“ (5 lapai).

4. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Gedemino Vyšniausko 2013 m. lapkričio 26 d. raštas Nr. SG-756-11 „Dėl pateiktų pastabų ir pasiūlymų Energijos rūšies parinkimo ir panaudojimo Šiaulių mieste specialiojo plano ir reglamento koregavimo koncepcijai“, 4 lapai.

5. Energijos rūšies parinkimo ir panaudojimo Šiaulių mieste specialiojo plano ir reglamento koregavimo 2011-01-24 planavimo užduoties pakeitimas, 2012 m. gruodžio __ d. patvirtintas Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Vlado Damulevičiaus (3 lapai).

6. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nario Aurimo Nausėdos 2013 m. rugpjūčio 26 d. elektroninis laiškas „Trasų klausimas, susijęs su GECO-Taika“, 1 lapas.

7. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nario Aurimo Nausėdos 2013 m. rugsėjo 9 d. elektroninis laiškas, 1 lapas.

8. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nario Aurimo Nausėdos 2013 m. rugsėjo 17 d. elektroninis laiškas „Šilumos ūkio spec. plano svarstymas“, 1 lapas.

9. Šilumos ūkio įstatymas, 24 lapai.

 

 

Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacijos

„Visuomeninės iniciatyvos“ parengta informacija

 

 

Parašykite komentarą

CAPTCHA