Pereiti į pagrindinį turinį

  • Autobusas

 

 

Siunčiu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos kanclerio Juliaus Lukošiaus 2022 m. kovo 1 d. raštą Nr. SR-698 „Dėl pasiūlymo teikti Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo papildymą dėl mokinių nemokamo vežimo vietinio reguliaraus susisiekimo autobusais bei troleibusais“.

 

Trys Šiaulių miesto nevyriausybinės organizacijos - viešoji įstaiga Šiaurės Lietuvos kolegija, Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacija „Visuomeninės iniciatyvos“ ir asociacija „Lieporių bendruomenės centras“ - Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrui Mariui Skuodžiui 2021 m. gruodžio 30 d. išsiuntė parengtą pasiūlymą dėl mokinių nemokamo vežimo miesto ir priemiestiniu viešuoju transportu.

Dokumentas Susisiekimo ministerijoje buvo užregistruotas 2021 m. gruodžio 30 d., registracijos Nr. 1-13239.

Pasiūlymu buvo siekiama teigiamų teisinio reglamentavimo pokyčių Transporto lengvatų įstatyme, reglamentuojančiame važiavimo keleiviniu transportu lengvatas asmenims, turintiems teisę važiuoti nemokamai ir su nuolaida, įskaitant lengvatas asmenims, važiuojantiems vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais bei troleibusais.

Pasiūlymo rengėjų nuomone, jeigu valstybė ir savivaldybės planuoja skirti viešąjį finansavimą viešojo transporto patrauklumui užtikrinti, tai nemokamas mokinių vežimas vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais bei troleibusais būtų būtent tokia investicija, pati geriausia, tikslingiausia ir labiausiai atsiperkanti tokio pobūdžio investicija.

Pasiūlymo rengimo grupės narius konsultavo judumo ekspertas Egidijus Skrodenis.

 

2022 m. sausio 21 d. buvo gautas Lietuvos Respublikos susisiekimo viceministro Juliaus Skačkausko raštas, kuriuo buvome informuoti, jog mūsų parengtas pasiūlymas persiunčiamas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos kancleris Julius Lukošius 2022 m. kovo 1 d. raštu Nr. SR-698 mus informavo, jog, ministerijos nuomone, keisti Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymą pagal Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacijos „Visuomeninės iniciatyvos“ 2021 m. gruodžio 30 d. el. laišką nebūtų tikslinga, nes mokinių važiavimo išlaidos kompensuojamos iš valstybės ir / ar savivaldybių biudžetų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka - šio įstatymo 6 straipsnis leidžia savivaldybių taryboms savo nustatyta tvarka kompensuoti važiavimo išlaidas.

Kanclerio pateikta informacija, šiuo metu Lietuvoje daugėja savivaldybių, priėmusių sprendimus dėl nemokamo viešojo transporto paslaugos teikimo ir nemokamai autobusais šiuo metu važiuoti gali aštuonių savivaldybių gyventojai.

Judumo ekspertas Egidijus Skrodenis pritarė Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos kanclerio Juliaus Lukošiaus atsakymui ir paminėjo, kad, jeigu tai oficiali Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos pozicija, tuomet savivaldybių vadovams „atrišamos rankos“ laisviau priimti sprendimus dėl nemokamo viešojo transporto ne tik mokiniams, bet ir visiems gyventojams jau dabar. Pasak Egidijaus Skrodenio, nemokamas mokinių vežimas miesto ir priemiestiniu viešuoju transportu – puiki investicija į ateities judumo įpročių formavimą pagrindine transporto priemone renkantis viešąjį transportą.

Tai, jog Švietimo, mokslo ir sporto ministerija nesutinka, kad nemokamas mokinių vežimas miesto ir priemiestiniu viešuoju transportu būtų įtvirtintas Transporto lengvatų įstatyme, galima suprasti ir taip, jog ministerija kol kas nenori, kad ši paslauga būtų finansuojama iš valstybės biudžeto.

 

PRIDEDAMA:

1. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos kanclerio Juliaus Lukošiaus 2022 m. kovo 1 d. raštas Nr. SR-698 „Dėl pasiūlymo teikti Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo papildymą dėl mokinių nemokamo vežimo vietinio reguliaraus susisiekimo autobusais bei troleibusais“, 1 lapas.

2. Lietuvos Respublikos susisiekimo viceministro Juliaus Skačkausko 2022 m. sausio 21 d. raštas Nr. 2-368 „Dėl pasiūlymo dėl mokinių nemokamo vežimo vietinio reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais“, 2 lapai.

3. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrui Mariui Skuodžiui skirtas 2021 m. gruodžio 30 d. pasiūlymas „Dėl mokinių nemokamo vežimo vietinio reguliaraus susisiekimo autobusais bei troleibusais“, 5 lapai.

 

 

Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacijos

„Visuomeninės iniciatyvos“ parengta informacija

Komentarai

ROLANDA PETRONIENĖ
Šeš, 03/26/2022 - 22:07 Tiesioginė nuoroda
MIESTO SAVIVALDYBĖS, GALĖTŲ VEŽTI NEMOKAMAI, NORS PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIUS. VYRESNI JAU SUGEBA LABIAU BŪTI ATSAKINGESNI IR ATSIŽYMĖTI SAVO MĖNESINIUS BILIETUS. tAIP PAT DAUGIAVAIKIŲ ŠEIMŲ VAIKAI, NES TIKRAI TOMS ŠEIMOMS YRA SUNKU VISUS VAIKUS APRŪPINTI MĖNESINIAIS BILIETAIS, NES YRA BRANGU.

Parašykite komentarą

CAPTCHA