Pereiti į pagrindinį turinį

  • radiatorius

 

 

2011 m. birželio 07 d.

2021 m. spalio 26 d. redakcija

 

Siunčiu Šiaulių miesto savivaldybės mero Genadijaus Mikšio 2011-02-19 potvarkiu Nr. M-25 sudarytos darbo grupės šilumos kainų mažinimo galimybėms nagrinėti parengtą informaciją apie akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ gaminamos ir gyventojams tiekiamos šilumos kainos struktūrą, šilumos gamybos, perdavimo ir pardavimo sąnaudas.

Pirmasis Darbo grupės posėdis įvyko 2011 m. vasario 25 d., tačiau pirmoji informacija iš akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ buvo gauta jau 2011 m. vasario 3 d. ir vasario 15 d. Tai labai vertinga informacija gilinantis į šilumos kainos struktūrą, aiškinantis šilumos gamybos, perdavimo ir pardavimo sąnaudas, įkalkuliuotas į šilumos kainą.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad kuro sąnaudos sudaro net 70,9 % sąnaudų, įkalkuliuotų į šilumos kainą vartotojams.

Akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ šilumos kainos struktūra, Darbo grupės nario Vygando Narušio pastebėjimu, patvirtina, kad nepavyks sumažinti šilumos kainos, kadangi pagrindinę jos dalį sudaro sąnaudos kurui, t. y. dujoms, kurios ir toliau brangsta (2011 m. balandžio 1 d. vykusio posėdžio protokolas, 4 dalis).

 

Akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ finansų ir ekonomikos direktorė A. Čepulienė, dalyvavusi darbo grupės 2011 m. balandžio 13 d. posėdyje, į pateiktus klausimus atsakė taip:

- tokį darbą, kokį dirbate Jūs, turi dirbti specialistai;

- dėl tikslesnių duomenų apie šilumos bazinės kainos struktūrą rekomenduoju kreiptis į savivaldybę.

Į pateiktus klausimus akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ Ekonomikos skyriaus viršininkė Janina Poškienė atsakė taip:

- Jūs turėsite pasirašyti įsipareigojimą neviešinti duomenų, tik tada gausite, pavyzdžiui, sutartis su dujų tiekėjais;

- jeigu ne dujos, jeigu ne dujų kaina, mes galėtume gaminti ir parduoti šilumą gyventojams daug mažesne kaina.

 

Šiaulių miesto savivaldybės meras Justinas Sartauskas 2011 m. gegužės 3 d. potvarkiu Nr. M-57 2011 m. vasario 19 d. potvarkį Nr. M-25 papildė 4-uoju punktu: „Visą informaciją, susijusią su AB „Šiaulių energija“ šilumos kainų apskaičiavimu, darbo grupės nariams, kiek tai neprieštarauja teisės ir kitiems norminiams aktams, teikti per Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Ekonomikos skyrių, raštiškai“.

Šis papildymas, Darbo grupės nuomone, buvo susijęs su tuo, jog akcinė bendrovė „Šiaulių energija“, padedant naujai išrinktam savivaldybės merui, taip siekė išvengti prievolės Darbo grupei pateikti detalesnę informaciją apie šilumos 22,20 ct/kWh kainos struktūrą, šilumos gamybos sąnaudas pagal 2011 m. balandžio 12 d. ir 2011 m. gegužės 3 d. prašymus.

Pagal akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ pateiktą ir viešai skelbtą informaciją Darbo grupė 2011 m. birželio 3 d. parengė šilumos 22,20 ct/kWh kainos, patvirtintos bazinės kainos pagrindu, sąmatą ir sąnaudų suvestinę su visais reikalingais paaiškinimais, būtinais šilumos kaina besidominčiam šilumos vartotojui (10 lapų, 26 priedas).

Turint šią informaciją galima pradėti nagrinėti visus kitus esminius šilumos ūkio klausimus, gilintis į šilumos kainų mažinimo galimybes, inicijuoti šilumos ūkyje susikaupusių problemų galimus sprendimus.

Kaip matyti iš Darbo grupės gautų ir išanalizuotų pirmųjų dokumentų, pati svarbiausia šilumos kainos mažinimo galimybė yra susijusi su galimybe brangias ir toliau brangstančias gamtines dujas keisti pigesniu vietiniu kuru.

 

 

PRIDEDAMA:

1. Akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ finansų ir ekonomikos direktorės Audronės Čepulienės 2011 m. vasario 3 d. elektroninis laiškas, 1 lapas.

2. Akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ finansų ir ekonomikos direktorės Audronės Čepulienės parengta įmonės šilumos kainos struktūra, įsigaliojusi nuo 2010 m. lapkričio 1 d., patvirtintos bazinės kainos pagrindu, 1 lapas.

3. Akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ finansų ir ekonomikos direktorės Audronės Čepulienės 2011 m. vasario 15 d. elektroninis laiškas, 1 lapas.

4. Akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ finansų ir ekonomikos direktorės Audronės Čepulienės parengta informacija apie įmonės kintamąsias ir pastoviąsias sąnaudas, 2 lapai.

5. Darbo grupės šilumos kainų mažinimo galimybėms nagrinėti 2011 m. vasario 25 d. posėdžio protokolas (savivaldybėje užregistruotas kaip 2011 m. kovo 1 d. protokolas Nr. VM-17), 3 lapai.

6. Akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ finansų ir ekonomikos direktorės Audronės Čepulienės 2011 m. kovo 15 d. elektroninis laiškas, 1 lapas.

7. Akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ finansų ir ekonomikos direktorės Audronės Čepulienės parengta informacija apie reguliuojamojo turto vertę ir nusidėvėjimo sąnaudas, 1 lapas.

8. Akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ finansų ir ekonomikos direktorės Audronės Čepulienės 2011 m. kovo 17 d. elektroninis laiškas, 1 lapas.

9. Akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ finansų ir ekonomikos direktorės Audronės Čepulienės parengta informacija apie materialines ir kitas sąnaudas, 1 lapas.

10. Darbo grupės šilumos kainų mažinimo galimybėms nagrinėti 2011 m. kovo 18 d. posėdžio protokolas (savivaldybėje užregistruotas kaip 2011 m. kovo 22 d. protokolas Nr. VM-24), 2 lapai.

11. Akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ finansų ir ekonomikos direktorės Audronės Čepulienės 2011 m. kovo 29 d. elektroninis laiškas, 1 lapas.

12. Akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ finansų ir ekonomikos direktorės Audronės Čepulienės parengta informacija apie normatyvinį pelną ir palūkanų sąnaudas, 1 lapas.

13. Akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ finansų ir ekonomikos direktorei Audronei Čepulienei skirtas 2011 m. balandžio 4 d. elektroninis laiškas – kvietimas, 1 lapas.

14. Darbo grupės šilumos kainų mažinimo galimybėms nagrinėti 2011 m. balandžio 1 d. posėdžio protokolas (savivaldybėje užregistruotas kaip 2011 m. balandžio 6 d. protokolas Nr. VM-29), 4 lapai.

15. Darbo grupės šilumos kainų mažinimo galimybėms nagrinėti 2011 m. balandžio 13 d. posėdžio protokolas (savivaldybėje užregistruotas kaip 2011 m. balandžio 22 d. protokolas Nr. VM-31), 4 lapai.

16. Darbo grupės šilumos kainų mažinimo galimybėms nagrinėti 2011 m. balandžio 27 d. posėdžio protokolas (savivaldybėje užregistruotas kaip 2011 m. gegužės 2 d. protokolas Nr. VM-32), 3 lapai.

17. Akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ generalinio direktoriaus Česlovo Kaspučio 2011 m. balandžio 13 d. raštas Nr. SD-05-1199 (4.5) „Dėl Jūsų 2011-04-12 prašymo“, 1 lapas.

18. Šiaulių miesto savivaldybės mero Justino Sartausko 2011 m. gegužės 3 d. potvarkis Nr. M-57, 1 lapas.

19. Akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ l. e. pareigas generalinio direktoriaus Virgilijaus Pavlavičiaus 2011 m. gegužės 4 d. raštas Nr. SD-05-1441(4.5) „Dėl Jūsų 201-04-12 ir 2011-05-03 prašymų“, 1 lapas.

20. Akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ šilumos gamybos, perdavimo ir pardavimo 2009 metų sąnaudos, 2 lapai.

21. Akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ šilumos gamybos, perdavimo ir pardavimo 2009 metų sąnaudos, pergrupuotos, 2 lapai.

22. Akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ šilumos gamybos, perdavimo ir pardavimo 2010 metų sąnaudos, 2 lapai.

23. Akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ šilumos energijos ir karšto vandens kainos nuo 2010 m. lapkričio 1 d., 1 lapas.

24. Akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ vienanarės šilumos kainos gyventojams kaita nuo 2008 m. lapkričio 1 d., 2 lapai.

25. Akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ tiekiamos šilumos energijos ir karšto vandens kainos nustatymo tvarka, 1 lapas.

26. Akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ tiekiamos šilumos 22,20 ct/kWh kainos, patvirtintos bazinės kainos pagrindu, sąmata ir sąnaudų suvestinė su 2011 m. birželio 3 d. parengtais paaiškinimais, 10 lapų.

 

 

Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacijos

„Visuomeninės iniciatyvos“ parengta informacija

 

Parašykite komentarą

CAPTCHA