Pereiti į pagrindinį turinį

  • Bielskio g. 15

Viešas visuomenės supažindinimas su uždarosios akcinės bendrovės „GECO-Taika“ planuojamos statyti kogeneracinės jėgainės poveikio visuomenės sveikatai ataskaita įvyko 2013 m. rugpjūčio 19 d. akcinės bendrovės „Naujoji rūta“ administraciniame pastate V. Bielskio g. 15, Šiauliuose

 

2013 m. rugsėjo 7 d.

2022 m. lapkričio 12 d. redakcija

 

Akcinė bendrovė „Šiaulių energija“ 2012 m. liepos 17 d. raštu Nr. SD-11-2340(4.5) akcinei bendrovei „Gliukozė“ išdavė 20 MW galios katilinės Bielskio g. 13, Šiauliuose sujungimo su veikiančiu šilumos perdavimo tinklu projektavimo sąlygas.

Šį raštą akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ vardu pasirašė įmonės technikos direktorius Virgilijus Pavlavičius.

Dienraštyje „Šiaulių naujienos“ 2013 m. rugpjūčio 2 d. buvo išspausdintas informacinis pranešimas apie uždarosios akcinės bendrovės „GECO-Taika“ planuojamą ūkinę veiklą, atliekant buvusios katilinės rekonstrukciją ir įrengiant 20 MW šilumos galios ir iki 5 MW elektros galios biokuru kūrenamą kogeneracinę jėgainę V. Bielskio g. 13, Šiauliuose.

Pranešime buvo nurodyta, jog su poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita galima susipažinti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos ir administracijos priimamajame Vasario 16-osios g. 62, Šiauliuose.

Šiauliečiai taip pat buvo informuoti, jog viešas visuomenės supažindinimas su ataskaita įvyks 2013 m. rugpjūčio 19 d. 11 val. akcinės bendrovės „Naujoji rūta“ administraciniame pastate V.Bielskio g. 15, Šiauliuose.

20 MW šilumos ir 5 MW elektros galios biokuru kūrenamos kogeneracinės jėgainės įrengimo, rekonstruojant esamą katilinę, poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą 2013 metais parengė vilniečių uždaroji akcinė bendrovė „Ekokonsultacijos“.

Uždarosios akcinės bendrovės „GECO-Taika“ projektuojamos ūkinės veiklos išmetamų aplinkos oro teršalų skaidos modeliavimo ataskaitą 2013 metais parengė kauniečių uždaroji akcinė bendrovė „Ekopaslauga“.

 

2013 m. rugpjūčio 19 d. V. Bielskio g. 15, Šiauliuose vyko viešas visuomenės supažindinimas su uždarosios akcinės bendrovės „GECO-Taika“ planuojamos ūkinės veiklos - šiluminės ir elektros energijos gamybos, biokurą (medieną) deginant iki 20 MW galios kogeneracinėje jėgainėje V. Bielskio g. 13, Šiauliai - poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita, kurią parengė uždaroji akcinė bendrovė „Ekokonsultacijos“.

Susirinkimo metu miesto visuomenės atstovai turėjo nemažai klausimų kogeneracinės jėgainės statytojams ir ataskaitos rengėjams.

Vienas iš klausimų – kiek naujoji kogeneracinė jėgainė mažins šilumos kainas vartotojams, kaip užtikrins stabilias mažas šilumos kainas ilgalaikėje perspektyvoje.

Visuomenės atstovams norėjosi išsamesnių ir labiau ekonominiais skaičiavimais pagrįstų atsakymų.

Susirinkimo pirmininkė Lina Šleinotaitė-Budrienė paaiškino, jog ji susirinkimo metu nepasakys, kas per įmonės ir privatūs asmenys yra uždarosios akcinės bendrovės „GECO-Taika“ akcininkai.

Į pateiktą klausimą pirmininkė atsakė, jog prisijungimo vieta prie Pietinės katilinės šilumos tinklų bus Žemaitės gatvėje, prie turgaus.

Šiaulietis Rimantas Balbierius nuogąstavo, jog investicija šiauliečiams jokios naudos neduos, socialiniai ir ekonominiai investavusios įmonės rodikliai miestui bus neigiami. Jo nuomone, konkurencija tarp uždarosios akcinės bendrovės „GECO-Taika“ ir akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ būtų tik tada, jeigu abi įmonės šilumą ir elektrą gamintų kūrendamos biokurą.

Šiaulietis Algimantas Sėjūnas investuotojo atstovui pasiūlė šilumą ir elektrą gaminant konkuruoti su akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ biokuro dedamąja, tačiau šis atsakė, kad tai ne jų įmonės problema, jeigu jiems rinkoje reikės konkuruoti su akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ ne tik biokuro dedamąja.

Baigiantis ataskaitos pristatymui, šiauliečio Rimanto Balbieriaus iniciatyva vyko balsavimas, turėjęs simboliškai atsakyti į klausimą – ar miesto visuomenė pritaria naujos kogeneracinės jėgainės statybai?

Tik keli, miesto visuomenininkams nepažįstami balsuotojai kėlė rankas, kad pritaria naujos kogeneracinės jėgainės statybai.

Dauguma ataskaitos pristatymo dalyvių nepritarė šiai statybai motyvuodami tuo, kad neaiškūs uždarosios akcinės bendrovės „GECO-Taika“ akcininkai, nėra aiškaus ekonominio pagrindimo, nėra vertinami šilumos vartotojų interesai, neatliekamas poveikio aplinkai vertinimas.

 

Kartu su uždarosios akcinės bendrovės „Ekokonsultacijos“ aplinkosaugos ir visuomenės sveikatos specialistės Linos Sakalauskaitės 2013 m. rugpjūčio 26 d. elektroniniu laišku Šiaulių miesto centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojų iniciatyvinė grupė (toliau – Iniciatyvinė grupė) gavo ir 2013 m. rugpjūčio 19 d. vykusio susirinkimo protokolą su priedais pastaboms pateikti iki 2013 m. rugpjūčio 29 d.

Pastabas dėl protokolo, skirtas susirinkimo pirmininkei Lina Šleinotaitei-Budrienei, Iniciatyvinė grupė išsiuntė 2013 m. rugpjūčio 28 d. registruotu laišku. Protokolas buvo patikslintas ir papildytas pateiktomis pastabomis.

 

PRIDEDAMA:

1. Akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ technikos direktoriaus Virgilijaus Pavlavičiaus 2012 m. liepos 17 d. raštu Nr. SD-11-2340(4.5) išduotos akcinės bendrovės „Gliukozė“ 20 MW galios katilinės Bielskio g. 13, Šiauliuose sujungimo su veikiančiu šilumos perdavimo tinklu projektavimo sąlygos (4 lapai).

2. Dienraštyje „Šiaulių naujienos“ 2013 m. rugpjūčio 2 d. išspausdintas informacinis pranešimas apie UAB „GECO-Taika“ planuojamą ūkinę veiklą, įrengiant 20 MW šilumos galios ir iki 5 MW elektros galios biokuru kūrenamą kogeneracinę jėgainę V. Bielskio g. 13, Šiauliuose, 1 lapas.

3. 2013 m. rugpjūčio 2 d. informacinis pranešimas apie UAB „GECO-Taika“ planuojamą ūkinę veiklą, įrengiant 20 MW šilumos galios ir iki 5 MW elektros galios biokuru kūrenamą kogeneracinę jėgainę V. Bielskio g. 13, Šiauliuose, 1 lapas.

4. 20 MW šilumos ir 5 MW elektros galios biokuru kūrenamos kogeneracinės jėgainės įrengimo, rekonstruojant esamą katilinę, poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita, kurią 2013 metais parengė vilniečių uždaroji akcinė bendrovė „Ekokonsultacijos“, 8 lapai.

5. Uždarosios akcinės bendrovės „GECO-Taika“ projektuojamos ūkinės veiklos išmetamų aplinkos oro teršalų skaidos modeliavimo ataskaita, kurią 2013 metais parengė kauniečių uždaroji akcinė bendrovė „Ekopaslauga“, 20 lapų.

6. Uždarosios akcinės bendrovės „Ekokonsultacijos“ aplinkosaugos ir visuomenės sveikatos specialistės Linos Sakalauskaitės 2013 m. rugpjūčio 26 d. elektroninis laiškas, 1 lapas.

7. Šiaulių miesto centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojų iniciatyvinės grupės 2013 m. rugpjūčio 28 d. pastabos dėl protokolo, skirtos Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos pristatymo visuomenei susirinkimo, įvykusio 2013 m. rugpjūčio 19 d., pirmininkei Linai Šleiniotaitei-Budrienei, 1 lapas.

8. Uždarosios akcinės bendrovės „Ekokonsultacijos“ aplinkosaugos ir visuomenės sveikatos specialistės Linos Sakalauskaitės 2013 m. rugsėjo 2 d. elektroninis laiškas, 1 lapas.

9. Viešo visuomenės supažindinimo su Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita 2013 m. rugpjūčio 19 d. patikslintas protokolas, 5 lapai.

 

 

Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacijos

„Visuomeninės iniciatyvos“ parengta informacija

 

Parašykite komentarą

CAPTCHA