Pereiti į pagrindinį turinį

  • Termofikacinė

Atidaroma Šiaulių termofikacinė elektrinė 2012 m. liepos 19 d. (nuotr. lsta.lt)

 

 

 

2012 m. liepos 27 d.

2021 m. lapkričio 12 d. redakcija

 

2006 m. rugsėjo 28 d. Šiaulių miesto savivaldybės taryba priėmė sprendimą Nr. T-310 „Dėl pritarimo termofikacinės elektrinės statybai“. Šiuo sprendimu buvo nuspręsta pritarti akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ ketinimui įgyvendinti termofikacinės elektrinės projektą ir paraiškos teikimui projekto finansavimui iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų gauti. Tarybos sprendimą Nr. T-310 pasirašė savivaldybės meras Vytautas Juškus.

 

Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos naujienų portalas www.lrt.lt 2006 m. rugsėjo 29 d. pranešė, jog po trejų metų šiauliečiai galės šildytis pigia šiluma ir naudoti pigią elektros energiją, nes miesto taryba pritarė bendrovės „Šiaulių energija“ siūlymui mieste statyti termofikacinę elektrinę.

20 MW galingumo šilumos ir 9 MW galingumo elektros gamybos termofikacinė elektrinė turėtų kainuoti 60 mln. Lt, įsikurti šalia pietinės miesto katilinės, bus kūrenama biokuru, bus statoma nuosavomis „Šiaulių energijos“ ir skolintomis lėšomis, šilumos ir elektros gamybos savikainą sumažins 15 proc., kasmet leis sutaupyti po 6 mln. Lt. Bus teikiama paraiška finansavimui iš Europos Sąjungos gauti.

Naujienų portalo pateikta informacija, planuojama, kad termofikacinės elektrinės gaminama šiluma šiauliečių butus pasieks 2009 metais.

 

Šiaulių miesto savivaldybės taryba 2007 m. gegužės 24 d. priėmė sprendimą Nr. T-181, kuriuo buvo nuspręsta įpareigoti administracijos direktoriaus pavaduotoją infrastruktūrai Gintautą Mikučiauską, atstovaujantį savivaldybės tarybai, kaip akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ akcininkui, dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime ir balsuoti už tai, kad būtų pritarta paskolos iki 64,8 mln. Lt termofikacinės elektrinės statybai ėmimui, kad įmonė, imdama paskolą, įkeistų savo ilgalaikį turtą ir statomą naują termofikacinę elektrinę sudarysiantį ilgalaikį turtą bankui. Tarybos sprendimą Nr. T-181 pasirašė savivaldybės meras Genadijus Mikšys.

 

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2008 m. kovo 12 d. priėmė nutarimą Nr. O3-37 „Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ investicijų, iš dalies finansuojamų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų, suderinimo“, kuriuo nutarė derinti akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ 97,85 mln. Lt investiciją termofikacinei elektrinei statyti ir 22,55 mln. Lt investiciją Šiaulių miesto centralizuoto šilumos tiekimo tinklams rekonstruoti. Nutarimą pasirašė Komisijos pirmininkas Virgilijus Poderys.

 

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2008 m. gruodžio 12 d. priėmė nutarimą Nr. O3-198 „Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ investicijų, iš dalies finansuojamų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų“, kuriuo nutarė pakeisti Komisijos 2008 m. kovo 12 d. nutarimo Nr. O3-37 1 punktą – vietoj skaičiaus 97,85 mln. Lt įrašyti skaičių 105,97 mln. Lt ir išdėstyti taip: „1. 105,97 mln. Lt investiciją termofikacinei elektrinei statyti“. Nutarimą pasirašė Komisijos pirmininkas Virgilijus Poderys.

 

Dienraštyje „Šiaulių kraštas“ 2010 m. gegužės 5 d. buvo išspausdintas informacinis pranešimas „Jėgainės statybai gauta paskola“, skaitytojams pranešęs, jog akcinei bendrovei „Šiaulių energija“ SEB bankas kartu su „Swedbank“ lygiomis dalimis suteikė sindikuotą 47 milijonų litų (13,6 milijonų eurų) paskolą termofikacinei jėgainei statyti.

Skaitytojai taip pat buvo informuoti, jog su tarptautinį konkursą laimėjusiu rangovu – akcine bendrove „Axis Industries“ – sutartis pasirašyta 2010 metų vasario mėnesį, o objekto projektavimo ir statybos vertė siekia 104,1 mln. Lt.

Redakcijos turimais duomenimis, akcinė bendrovė „Šiaulių energija“ jėgainės statybai dar yra gavusi Europos investicijų banko 37,5 mln. Lt paskolą, Europos struktūrinių fondų paramą – 18 milijonų litų, o pati įmonė prie projekto įgyvendinimo prisidės 1,6 mln. Lt.

 

Akcinė bendrovė „Šiaulių energija“ 2011 m. kovo 25 d. savo interneto svetainėje paskelbė informacinį pranešimą „Pradėti Šiaulių termofikacinės elektrinės statybos darbai“, kuriame rašoma, jog termofikacinės elektrinės projektavimo darbus atliko generalinis projektuotojas uždaroji akcinė bendrovė „Bioprojektas“, statybos darbus vykdo generalinis rangovas akcinė bendrovė „Axis Industries“, o projekto vertė – 106 mln. Lt.

Šiame informaciniame pranešime taip pat rašoma, jog statoma 11 MW elektros ir 27 MW šilumos galios termofikacinė elektrinė, kūrenama biokuru, su 8,3 MW šilumos galios kondensaciniu ekonomaizeriu išeinančių dūmų šilumai išnaudoti. Planuojama, kad naujoji elektrinė per metus į tinklą patieks apie 60 GWh elektros energijos ir apie 226 GWh šilumos.

 

2012 m. liepos 19 d. oficialiai buvo atidaryta ir darbą pradėjo Šiaulių termofikacinė elektrinė.

 

PRIDEDAMA:

1. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2006 m. rugsėjo 28 d. sprendimas Nr. T-310 „Dėl pritarimo termofikacinės elektrinės statybai“, 1 lapas.

2. Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos naujienų portalo www.lrt.lt 2006 m. rugsėjo 29 d. pranešimas „Šiauliuose bus statoma termofikacinė elektrinė“, 1 lapas.

3. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2007 m. gegužės 24 d. sprendimas Nr. T-181 „Dėl įgaliojimų suteikimo balsuoti AB „Šiaulių energija“ visuotiniame akcininkų susirinkime“, 1 lapas.

4. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. kovo 12 d. nutarimas Nr. O3-37 „Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ investicijų, iš dalies finansuojamų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų, suderinimo“, 1 lapas.

5. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. gruodžio 12 d. nutarimas Nr. O3-198 „Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ investicijų, iš dalies finansuojamų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų“, 1 lapas.

6. Dienraštyje „Šiaulių kraštas“ 2010 m. gegužės 5 d. išspausdintas informacinis pranešimas „Jėgainės statybai gauta paskola“, 1 lapas.

7. Akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ 2011 m. kovo 25 d. interneto svetainėje paskelbtas informacinis pranešimas „Pradėti Šiaulių termofikacinės elektrinės statybos darbai“, 2 lapai.

8. Akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ 2011 m. spalio 10 d. interneto svetainėje paskelbtas informacinis pranešimas „Šiaulių miesto termofikacinės elektrinės statybos darbai įpusėjo“, 1 lapas.

9. Šiaulių termofikacinės elektrinės projekto aprašymas, 3 lapai.

10. Šiaulių termofikacinės elektrinės projekto aprašymas, 1 lapas.

11. Šiaulių termofikacinės elektrinės statyba, 1 lapas.

12. Naujienų portale delfi.lt 2012 m. liepos 18 d. paskelbtas informacinis pranešimas „Šiauliuose pradės veikti nauja termofikacinė elektrinė“, 1 lapas.

13. Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos interneto svetainėje 2012 m. liepos 19 d. paskelbtas informacinis pranešimas „Šiaulių termofikacinės elektrinės atidarymas“, 2 lapai.

 

Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacijos

„Visuomeninės iniciatyvos“ parengta informacija

Parašykite komentarą

CAPTCHA