Pereiti į pagrindinį turinį

  • Botanikos sodas

Diskusija apie žiedinės ekonomikos, atliekų mažinimo, rūšiavimo, surinkimo, išvežimo, sandėliavimo ir perdirbimo perspektyvas

 

Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos Botanikos sode 2021 m. birželio 22 d. įvyko viešosios įstaigos "Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras" (ŠRATC) strategijos rengimo galutinė sesija, taikant bendrakūrybos metodą. 
Šiuo metu rengiamas Lietuvos Respublikos valstybinis atliekų prevencijos ir tvarkymo planas 2021 – 2027 metams, pagal kurį turės būti parengti regioniniai ir savivaldybių atliekų prevencijos ir tvarkymo planai. 
Tuo tikslu siekiama iš anksto sutelkti įvairias Šiaulių regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos interesų grupes, suinteresuotąsias šalis ŠRATC vizijos ir strategijos išgryninimui, paskatinti žinių mainus tarp skirtingų sričių ir kompetencijų atstovų, atrasti įvairias sritis jungiančias inovacijas ir sprendimus, sustiprinti bendradarbiavimą tarp skirtingų interesų grupių atstovų, išspręsti praeities klaidas ir konfliktus, rasti bendrus sąlyčio taškus bei aiškias partnerystės sritis. 
Sesijoje dalyvavo LR Seimo nariai, Šiaulių apskrities savivaldybių, gyventojų, verslo, nevyriausybinių organizacijų, švietimo, kultūros, mokslo, kitų įstaigų, organizacijų ir bendruomenių atstovai. 
Gerą įspūdį paliko ŠRATC direktoriaus Žilvino Šilgalio pranešimas, jo mintys apie tai, kad įmonė turėtų galimybę ir būtų pajėgi visas paslaugas, susijusias su atliekų surinkimu, išvežimu, sandėliavimu ir perdirbimu, teikti pati, tuo pačiu metu sudarydama galimybes šias paslaugas teikti ir verslo įmonėms, jeigu jos pasiūlytų atliekų turėtojams kokybiškesnes ir pigesnes paslaugas. 
Labai norėtųsi, kad šiam jaunam, energingam, kompetentingam, kupinam pozityvių planų ir ketinimų įmonės vadovui pasisektų įgyvendinti savo sumanymus, išspręsti tas problemas, kurių jau senokai niekas nesprendžia arba neįveikia išspręsti. 
Viena iš tokių problemų - aikštelių, kuriose patalpinti mišrių komunalinių atliekų ir pakuočių surinkimo bendrojo naudojimo (kolektyviniai) konteineriai, priežiūra, tvarkos šiose aikštelėse užtikrinimas. 
Tai problema, reikalaujanti ŠRATC, savivaldybės administracijos, atliekų vežėjo, teritorijos prižiūrėtojo, už aplinkos tvarką atsakingų institucijų ir atliekų turėtojų, kitų suinteresuotųjų asmenų susitarimo ir bendro sprendimo. 


Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacijos 
„Visuomeninės iniciatyvos“ parengta informacija
 

Parašykite komentarą

CAPTCHA