Pereiti į pagrindinį turinį

  • LRV atstovas Šiaulių apskrityje

2013 m. lapkričio 19 d. 
2018 m. rugsėjo 21 d. redakcija

Siunčiu Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovo Šiaulių apskrityje Jono Novogreckio 2013 m. lapkričio 13 d. atsakymą Nr. 2-380 „Dėl stebėtojų tarybos akcinėje bendrovėje „Šiaulių energija“ sudarymo“. 

Po pusmetį trukusio įtempto darbo pasiekėme, kad Atstovavimo savivaldybei akcinėse bendrovėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse taisyklėse, patvirtintose Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. A-920, būtų nustatyti stebėtojų tarybos ir valdybos narių kvalifikaciniai reikalavimai. 

Kad ir nedidelis pasiekimas, bet vis dėlto tai pasiekimas. Ačiū dr. Eduardui Svirskiui už dvejus metus trukusį jo darbą siekiant, kad akcinėje bendrovėje „Šiaulių energija“ būtų sudaryta stebėtojų taryba, ačiū Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nariui Aurimui Nausėdai už jo aktyvumą, darbą ir pastangas, ačiū Šiaulių miesto centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojų iniciatyvinei grupei, šios grupės specialistams Vygandui Narušiui ir Jonui Šidlauskui. 

Tačiau pats didžiausias ačiū mūsų partneriui ir konsultantui Algirdui Drevinskui, nes be jo pastabų, pasiūlymų ir konsultacijų mūsų darbas didesnės sėkmės neatneštų. 

Tenka apgailestauti, kad mums niekaip nepavyksta įtikinti Šiaulių miesto savivaldybės mero ir administracijos direktoriaus, jog jiems reikėtų vykdyti Savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo akcinėse bendrovėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse taisyklių, patvirtintų Vyriausybės 2012-06-06 nutarimu Nr.667, 5.2.1 punkto reikalavimą. 

Šis punktas reikalauja, kad savivaldybės administracijos direktorius, įgyvendindamas akcininko neturtines teises, privalo siekti, kad akcinėje bendrovėje būtų sudaroma stebėtojų taryba, jeigu akcijos suteikia ne mažiau kaip 2/3 visų balsų. 

Kol akcinėje bendrovėje „Šiaulių energija“ nėra stebėtojų tarybos, nė vienas asmuo, nė viena politinė partija neprisiima sau atsakomybės už tai, kas pastaraisiais metais vyko ir toliau vyksta šioje savivaldybės bendrovėje. 

PRIDEDAMA: 

1. Šiaulių miesto centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojų iniciatyvinės grupės 2013 m. gegužės 6 d. raštas „Dėl stebėtojų tarybos akcinėje bendrovėje „Šiaulių energija“ sudarymo“, skirtas Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriui Vladui Damulevičiui (2 lapai). 

2. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Vlado Damulevičiaus 2013 m. birželio 14 d. raštas Nr. 1D-299-11 „Dėl stebėtojų tarybos akcinėje bendrovėje „Šiaulių energija“ sudarymo (1 lapas). 

3. Šiaulių miesto centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojų iniciatyvinės grupės 2013 m. liepos 10 d. raštas „Dėl stebėtojų tarybos akcinėje bendrovėje „Šiaulių energija“ sudarymo“, skirtas Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriui Vladui Damulevičiui (3 lapai). 

4. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo, pavaduojančio administracijos direktorių, Vaclovo Vingro 2013 m. liepos 19 d. raštas Nr. SG-383 „Dėl stebėtojų tarybos akcinėje bendrovėje „Šiaulių energija“ (1 lapas). 

5. Šiaulių miesto centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojų iniciatyvinės grupės 2013 m. rugpjūčio 26 d. raštas „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos 2013-07-19 atsakymo Nr. SG-383“, skirtas Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui Vaclovui Vingrui (3 lapai). 

6. Šiaulių miesto centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojų iniciatyvinės grupės 2013 m. rugpjūčio 26 d. raštas „Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ stebėtojų tarybos“, skirtas Lietuvos Respublikos ūkio ministrui Evaldui Gustui (3 lapai).

7. Lietuvos Respublikos ūkio viceministrės Rasos Noreikienės 2013 m. rugsėjo 23 d. raštas Nr. (37.4-35)3-5372 „Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ stebėtojų tarybos“ (2 lapai). 

8. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo, pavaduojančio administracijos direktorių, Vaclovo Vingro 2013 m. spalio 1 d. raštas Nr. SG-537 „Dėl pasiūlymo“ (1 lapas). 

9. Šiaulių miesto centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojų iniciatyvinės grupės 2013 m. spalio 22 d. raštas „Dėl stebėtojų tarybos akcinėje bendrovėje „Šiaulių energija“ sudarymo“, skirtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovui Šiaulių apskrityje Jonui Novogreckiui (3 lapai). 

10. Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovo Šiaulių apskrityje Jono Novogreckio 2013 m. lapkričio 13 d. raštas Nr. 2-380 „Dėl stebėtojų tarybos akcinėje bendrovėje „Šiaulių energija“ sudarymo“ (2 lapai). 

11. Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovo Šiaulių apskrityje Jono Novogreckio 2013 m. lapkričio 6 d. teikimas Nr. 3-71 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. A-920 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. spalio 1 d. įsakymo Nr. A-1246 „Dėl atstovavimo savivaldybei akcinėse bendrovėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (2 lapai). 

Parašykite komentarą

CAPTCHA