Pereiti į pagrindinį turinį

  • 2 biokatilinė

 

 

Artimiausiu metu AB „Šiaulių energija“ planuoja pradėti naujos biokuro katilinės projektavimo ir statybos darbus. Šios biokuro katilinės investicijų planas patvirtintas Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu. Įgyvendintas projektas leis padidinti energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos šaltinių dalį, sumažinti iškastinio kuro vartojimą ir neigiamą poveikį aplinkai bei amortizuoti drastiškai išaugusių gamtinių dujų kainų įtaką šilumos kainoms.

 

Nauja investicija

Augančios žaliavų kainos, o ypač gamtinių dujų kainos, skatina bendrovę planuoti investicijas taip, kad centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojams kaip galima mažiau atsispindėtų drastiški kainų pokyčiai. Dar šiais metais bus pradėta naujos iki 20 MW galios biokuro katilinės statyba. Katilinėje bus įrengtas 15 MW biokuro katilas su 3,25 MW I laipsnio kondensaciniu ekonomaizeriu ir II laipsnio kondensaciniu ekonomaizeriu su 1,4 MW absorbciniu šilumos siurbliu, kurie užtikrins aukštą energijos gamybos efektyvumą ir aplinkos apsaugos reikalavimus.

Numatoma, kad katilinė bus pritaikyta deginti biokurą, gaminamą naudojant miško kirtimo ir retinimo liekanas. Taip pat statomoje katilinėje planuojami kiti pagalbiniai katilinės įrenginiai (biokuro sandėlis su užpildymo iš autotransporto ir biokuro tiekimo į pakurą sistemomis, pelenų šalinimo, surinkimo ir išvežimo įranga, elektros, automatinio katilinės procesų valdymo, reguliavimo, duomenų perdavimo ir atvaizdavimo įranga ir kt.).

Šiuo projektu siekiama įgyvendinti Lietuvos Respublikos Nacionaliniame energetikos ir klimato srities veiksmų plane 2021 – 2030 m. centralizuoto šilumos tiekimo sektoriui keliamus tikslus.

Projekto nauda

Nors dalis vartotojų, siekdami taupyti šilumos energiją, renkasi renovaciją, tačiau šilumos energijos poreikis nemažėja. Vis daugiau gyventojų bei įstaigų nori prisijungti prie centralizuoto šilumos tiekimo sistemų, todėl bendrovės siekis kuo daugiau šilumos energijos pagaminti naudojant atsinaujinančius energijos šaltinius taip mažinant energetinę priklausomybę nuo iškastinio kuro. Kadangi šilumos energija pagaminta iš biokuro pigesnė, didžiausią šio projekto naudą pajus bendrovės klientai – šilumos vartotojai. Šia investicija bendrovė prisidės prie nacionalinės ir Europos Sąjungos energetikos politikos, orientuotos į atsinaujinančių išteklių naudojimo ir energijos vartojimo efektyvumo didinimą, energetikos sektoriaus poveikio aplinkai mažinimą bei nacionalinėje energetikos strategijoje keliamų tikslų – užtikrinti energetinį saugumą, darnią energetikos sektoriaus plėtrą bei efektyvų energijos naudojimą. Esant galimybei, bus prašoma paramos projekto įgyvendinimui, kuri leis padengti investicijos kaštų įtaką šilumos kainos didėjimui.

Mažės gamtinių dujų poreikis

Pagrindinis bendrovės investicijos tikslas – amortizuoti, šilumos gamybai naudojamo kuro, kainų kilimą didinant atsinaujinančių išteklių dalį šilumos gamyboje. Skaičiuojama, jog įgyvendinus projektą gamtinių dujų poreikis Pietinėje katilinėje sumažės apie 4,5 karto, o tai leis sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį vidutiniškai 7338 t CO2 per metus bei kasmet sutaupyti apie 2,5 mln. Eur, padidinti biokuro dalį Pietinės katilinės šilumos gamyboje iki 97,7 procentų.

Tvaresnio ir švaresnio rytojaus link

Bendrovės numatoma plėtra teigiamai atsilieps šalies ekonomikos vystymuisi – bus kuriamos naujos darbo vietos, įrengiamos pažangios energijos gamybos technologijos. Tai investicija į tvaresnę bendrovės bei Šiaulių miesto ateitį, pigesnę šilumos energiją, švaresnę mus supančią aplinką bei šilumos gamybos patikimumą.

Projektą planuojama įgyvendinti 2022-2024 metais.

 

https://www.siauliai.lt/news/view/siauliu-mieste-nauja-biokuro-katiline

 

https://www.senergija.lt/naujienos/siauliu-miesto-meras-ir-ab-siauliu-energija-siekis-uztikrinti-centralizuotai-tiekiamos-silumos-vartotoju-interesus/

 

 

Šiaulių miesto savivaldybės ir akcinės bendrovės

„Šiaulių energija“ parengta informacija

Parašykite komentarą

CAPTCHA