Pereiti į pagrindinį turinį

  • Socminas

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Ministerijoje įsikūrusi ir Lietuvos pensininkų reikalų taryba
 

 

2011 m. balandžio 11 d. 
2020 m. lapkričio 20 d. redakcija

Siunčiu Lietuvos pensininkų reikalų tarybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skirtą 2011 m. sausio 28 d. prašymą „Dėl kreipimosi į LR Vyriausybę siekiant kuo skubesnio sumažintų senatvės pensijų atkūrimo“. 

LR socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinuoju įstatymu, Seime priimtu 2009 m. gruodžio 9 d., nuo 2010 m. sausio 1 d. buvo sumažintos valstybinės socialinio draudimo senatvės pensijos. 

Tai buvo viena iš priemonių, skirtų stabilizuoti Lietuvos Respublikos valstybės ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų deficitų didėjimą, nulemtą šalies ūkį apėmusios ekonominės krizės. 

Tačiau, grupės šiauliečių įsitikinimu, šalį ištikusios ekonominės krizės sukeltų problemų LR Vyriausybė neturėjo spręsti sumažindama valstybines socialinio draudimo senatvės pensijas. 

Todėl šiauliečių visuomenininkų iniciatyvinė grupė 2011 m. sausio 28 d. prašymu kreipėsi į Lietuvos pensininkų reikalų tarybą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos prašydama pritarti jų prašymui ir kreiptis į LR Vyriausybę, kad ši priimtų nutarimą dėl sumažintų senatvės pensijų atkūrimo. 

Prie šio prašymo šiauliečiai pridėjo priedą su išdėstytais pasiūlymais iš kur LR Vyriausybei būtų galima paimti pinigų valstybinio socialinio draudimo pensijų atkūrimui. 
Prašymą pasirašė Lietuvos pagyvenusių žmonių asociacijos Šiaulių skyriaus pirmininkė Vanda Dudėnienė, Šiaulių pensininkų sąjūdžio pirmininkas Kęstutis Kopūsta, Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Šiaulių miesto bendrijos pirmininkas Benas Jokubauskas, šiauliečių visuomenininkų iniciatyvinės grupės vadovas Vytautas Kabaila. 
Prašymas pensininkų reikalų tarybai buvo įteiktas prieš tarybos posėdį, Vilniuje vykusį 2011 m. vasario 8 d. 

Posėdyje, dalyvaujant ir šiauliečių atstovams, buvo nutarta prašymą persiųsti LR Vyriausybei prašant išnagrinėti šiauliečių pateiktus pasiūlymus ir parengti išvadas, kurios būtų nagrinėjamos kitame Pensininkų reikalų tarybos posėdyje. 

Pensininkų reikalų tarybos pirmininkės Grasildos Makaravičienės raštas „Dėl Šiaulių visuomenininkų iniciatyvinės grupės prašymo“, pridedant ir patį prašymą, buvo parengtas 2011 m. vasario 22 d. ir LR Vyriausybei išsiųstas 2011 m. vasario 24 d. 

Gauti atsakymai iš LR ūkio, finansų, socialinės apsaugos ir darbo ministerijų, kuriuose buvo pasisakyta ne tik dėl šiauliečių prašymo, bet ir dėl šiauliečių pateikto pasiūlymo iš kur Vyriausybei būtų galima paimti pinigų valstybinio socialinio draudimo pensijų atkūrimui. 

Lieka iki 2011 m. liepos 1 d. palaukti LR Vyriausybės nutarimo dėl sumažintų valstybinių socialinio draudimo senatvės pensijų atkūrimo. 

 

PRIDEDAMA: 


1. Lietuvos pensininkų reikalų tarybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skirtas 2011 m. sausio 28 d. prašymas „Dėl kreipimosi į LR Vyriausybę siekiant kuo skubesnio sumažintų senatvės pensijų atkūrimo“, 3 lapai. 

2. Lietuvos pensininkų reikalų tarybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skirto 2011 m. sausio 28 d. prašymo „Dėl kreipimosi į LR Vyriausybę siekiant kuo skubesnio sumažintų senatvės pensijų atkūrimo“ priedas Nr. 1, 2 lapai. 

3. Lietuvos pagyvenusių žmonių asociacijos Šiaulių skyriaus pirmininkei Vandai Dūdienei skirtas 2011 m. sausio 7 d. raštas, 1 lapas. 

4. Šiaulių pensininkų sąjūdžio pirmininkui Kęstučiui Kopūstai skirtas 2011 m. sausio 7 d. raštas, 1 lapas. 

5. Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Šiaulių miesto bendrijos pirmininkui Benui Jokubauskui skirtas 2011 m. sausio 7 d. raštas, 1 lapas. 

6. Lietuvos pensininkų reikalų tarybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pirmininkės Grasildos Makaravičienės 2011 m. sausio 28 d. raštas „Dėl Lietuvos pensininkų reikalų tarybos posėdžio“, 1 lapas. 

7. Lietuvos pensininkų reikalų tarybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pirmininkės Grasildos Makaravičienės 2011 m. vasario 22 d. raštas „Dėl Šiaulių visuomenininkų iniciatyvinės grupės prašymo“, 1 lapas. 

8. Lietuvos Respublikos ūkio viceministro Mindaugo Petrausko 2011 m. kovo 22 d. raštas Nr. (16.4-41)-3-1623 „Dėl Ministro Pirmininko pavedimo“, 3 lapai. 

9. Lietuvos Respublikos finansų viceministro Edmundo Žilevičiaus 2011 m. kovo 25 d. raštas Nr. ((2.34-02)-5K-1105966)-6K-1103289 „Dėl Lietuvos pensininkų reikalų tarybos persiųsto prašymo“, 3 lapai. 

10. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo viceministro Audriaus Bitino 2011 m. kovo 29 d. raštas Nr. (24.4-22)SD-1985 „Dėl Šiaulių visuomenininkų iniciatyvinės grupės prašymo“, 2 lapai. 

11. Lietuvos Respublikos socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinasis įstatymas, Seime priimtas 2009 m. gruodžio 9 d., 10 lapų. 

12. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2010 m. balandžio 20 d. sprendimas „Dėl Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2002 m. lapkričio 25 d., 2003 m. gruodžio 3 d., 2006 m. sausio 16 d., 2007 m. rugsėjo 26 d., 2007 m. spalio 22 d., 2007 m. lapkričio 22 d., 2008 m. gruodžio 24 d. nutarimų ir 2009 m. sausio 15 d. sprendimo nuostatų išaiškinimo“, 13 lapų. 

13. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 1 d. nutarimas Nr. 968 „Dėl sumažintų valstybinio socialinio draudimo senatvės ir netekto darbingumo pensijų kompensavimo tvarkos koncepcijos patvirtinimo“, 4 lapai. 

 

Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacijos 
„Visuomeninės iniciatyvos“ parengta informacija
 

Parašykite komentarą

CAPTCHA