Pereiti į pagrindinį turinį

  • Daubos g. 1F

Šalia akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ esantis žemės sklypas Daubos g. 1F, kuriame nepriklausomas šilumos gamintojas „KLAS“ veržiasi statyti 23,8 MW galios biokuro katilinę ir konkuruoti su akcine bendrove „Šiaulių energija“

 

2013 m. lapkričio 14 d.

2018 m. liepos 30 d. redakcija, 2021 m. sausio 21 d. redakcija, 2022 m. gruodžio 12 d. redakcija

 

2013 m. rugpjūčio 30 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos posėdžių salėje vyko uždarosios akcinės bendrovės „KLAS“ planuojamos ūkinės veiklos – biokuro katilinės eksploatacijos Daubos g. 1F, Šiauliuose - poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos (toliau – Ataskaita) antrasis, t. y. pakartotinis, pristatymas miesto visuomenei. Ataskaitos rengėjas – uždaroji akcinė bendrovė „Pajūrio planai“.

Baigiantis susirinkimui savivaldybės gyventojo Rimanto Balbieriaus iniciatyva susirinkusių miesto suinteresuotosios visuomenės atstovų buvo paklausta, kas Ataskaitai pritaria ir kas nepritaria. Ataskaitai pritarė tik viena Nijolė Balčiūnienė, visi likę suinteresuotosios visuomenės atstovai balsavo, kad ataskaitai nepritaria.

Šiaulių miesto centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojų iniciatyvinė grupė (toliau - Iniciatyvinė grupė) 2013 m. rugsėjo 25 d. raštu kreipėsi į Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentą siūlydama pareikalauti, kad poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos rengėjas:

1) papildytų ataskaitą skaičiavimais, kurie paaiškintų ir pagrįstų, kaip uždarosios akcinės bendrovės „KLAS“ parduodamos šilumos energijos vidutinė metinė kaina bus 15 proc. mažesnė nei akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ šilumos gamybos kaina savuose generavimo šaltiniuose;

2) papildytų ataskaitą skaičiavimais, kurie paaiškintų ir pagrįstų, kaip nepriklausomo gamintojo pagamintos šilumos energijos pardavimo kaina bus siūloma 15 % mažesnė ir tuo atveju, jei šilumos tiekėjas visą šilumos energiją gamins naudodamas tik biokurą;

3) papildytų ataskaitą skaičiavimais, kurie paaiškintų ir pagrįstų, kodėl šilumos vartotojams būtų geriau, kad 23,8 MW galios biokuro katilinę statytų uždaroji akcinė bendrovė „KLAS“, o ne akcinė bendrovė „Šiaulių energija“.

Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento direktorė Virgilija Kozakienė 2013 m. spalio 18 d. atsakyme Nr. (4)SR-S-2569(7.1) paaiškino, jog planuojamos ūkinės veiklos organizatorius ar poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas savo iniciatyva gali organizuoti pakartotinį viešą visuomenės supažindinimą su papildyta ataskaita.

Atsakyme Nr. (4)SR-S-2569(7.1) taip pat buvo atkreiptas dėmesys į tai, kad Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas, vadovaudamasis Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 9 straipsnio 8 dalimi, pakartotinai viešo supažindinimo gali pareikalauti tik susipažinęs su ataskaita ir įvertinęs, kad ji yra iš esmės pakeista.

Lieka laukti, kokį sprendimą, įvertinęs kitų suinteresuotosios visuomenės atstovų, ūkio subjektų, atsakingų valstybės ir savivaldybės institucijų nuomones, priims Aplinkos apsaugos departamentas.

 

PRIDEDAMA:

1. Šiaulių miesto centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojų iniciatyvinės grupės 2013 m. rugsėjo 25 d. raštas „Dėl UAB „Pajūrio planai“ parengtos UAB „KLAS“ planuojamos vykdyti ūkinės veiklos – biokuro katilinės Dubijos g. 1F, Šiauliuose eksploatacijos - poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos“ (4 lapai).

2. LR aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento direktorės Virgilijos Kozakienės 2013 m. spalio 18 d. raštas Nr. (4)SR-S-2569(7.1) „Dėl UAB „KLAS“ planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo“ (1 lapas).

3. Uždarosios akcinės bendrovės „KLAS“ užsakymu 2013 m. liepos 1 d parengta planuojamos ūkinės veiklos – Daubos g. 1F, Šiauliuose naujai statomos 23,8 MW galios biokuro katilinės eksploatacijos - poveikio aplinkai vertinimo ataskaita, visuomenei pristatyta 2013-08-30, atrinkti 9 lapai.

 

 

Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacijos

„Visuomeninės iniciatyvos“ parengta informacija

 

Parašykite komentarą

CAPTCHA