Pereiti į pagrindinį turinį

  • Svirskis

Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos Šiaulių skyriaus koordinatorius dr. Eduardas Svirskis

 

2020 m. lapkričio 20 d. redakcija

Siunčiu Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos Šiaulių skyriaus koordinatoriaus dr. Eduardo Svirskio kreipimąsi į Šiaulių miesto savivaldybės tarybos frakcijų vadovus dėl galimybės 2013 m. rugpjūčio 29 d. posėdyje į akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ 2013 – 2014 metų investicijų planą įtraukti dar dviejų 20 MW galios biokuro katilų statybą.

 

Uždaroji akcinė bendrovė „Klas“ ir uždaroji akcinė bendrovė „GECO-Taika“, atlikusios tam būtinus ekonominius skaičiavimus, sako, kad joms apsimoka Šiauliuose statyti ir dar vieną 20 MW galios biokuru kūrenamą katilinę, ir dar vieną 20 MW šilumos galios ir 5 MW elektros galios kogeneracinę jėgainę, tačiau akcinė bendrovė „Šiaulių energija“ ir Šiaulių miesto savivaldybė sako, kad joms, turinčioms 27,4 MW šilumos galios bei 11 MW elektros galios termofikacinę elektrinę ir 20 MW galios biokuro katilinę, daugiau nebeapsimoka statyti nė vienos naujos biokuru kūrenamos katilinės.

Tokia akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ ir Šiaulių miesto savivaldybės pozicija, toks jų nusistatymas labai parankus nepriklausomiems šilumos gamintojams, kuriems labai reikia, kad akcinė bendrovė „Šiaulių energija“ ir Šiaulių miesto savivaldybė mieste ne tik nebestatytų naujų biokuru kūrenamų katilinių, bet ir suklaidintų save bei miesto šilumos vartotojus dėl į miestą ateinančių nepriklausomų šilumos gamintojų, jų tikrųjų ketinimų.

 

Ačiū Nacionalinei vartotojų federacijai (prezidentė Alvita Armanavičienė) ir federacijos Šiaulių skyriaus koordinatoriui dr. Eduardui Svirskiui už jų iniciatyvą palaikant Šiaulių miesto centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojų iniciatyvinės grupės pastangas, jog Tarybos 2013 m. rugpjūčio 29 d. posėdyje būtų nuspręsta atsakingai ruoštis akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ konkurencijai su nepriklausomais šilumos gamintojais, įpareigojant įmonę bent jau 2014 metais statyti dar dvi 20 MW galios biokuro katilines, taip ne tik abiejų nepriklausomų šilumos gamintojų pelnus sumažinant iki minimumo, bet kartu iki minimumo sumažinant ir šilumos kainas vartotojams.

Galbūt akcinei bendrovei „Šiaulių energija“ užtektų ir vienos 20 MW galios biokuro katilinės, jeigu į miesto šilumos ūkį staiga nutartų nebeateiti nė vienas iš dviejų nepriklausomų šilumos gamintojų, bet kol į miesto šilumos ūkį rimtai ketina ateiti pageidavimus išreiškę ir žemės sklypus įsigiję abu nepriklausomi šilumos gamintojai, akcinei bendrovei „Šiaulių energija“ ir savivaldybei reikia ryžtingai imtis veiksmų, parodančių, kad jos Šiauliuose statys dar dvi po 20 MW galios biokuro katilines.

 

PRIDEDAMA: Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos Šiaulių skyriaus koordinatoriaus dr. Eduardo Svirskio kreipimasis į Šiaulių miesto savivaldybės tarybos frakcijų vadovus dėl galimybės 2013 m. rugpjūčio 29 d. posėdyje į akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ 2013 – 2014 metų investicijų planą įtraukti dar dviejų 20 MW galios biokuro katilų statybą, 1 lapas.

 

Parašykite komentarą

CAPTCHA