Pereiti į pagrindinį turinį

  • Tilžės g.

Pro namą Tilžės g. 24 einantis šaligatvis, kurį Šiaulių miesto savivaldybė sutinka remontuoti arba atnaujinti tik tada, kai namo gyventojai sutiks prisidėti 50-čia procentų nuosavų lėšų. Kol šalys susitars, o tai XXI a. kažin ar įvyks, žmonės iš Sondeckio g. seniūnaitijos į Lieporių g. seniūnaitiją vaikščios neįtikėtinai prastos ir toliau prastėjančios kokybės šaligatviu, paveldėtu dar iš sovietinių laikų

 

Siunčiu Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Antano Bartulio 2020 m. sausio 29 d. raštą Nr. S-332 „Dėl Pietinio rajono gyventojų prašymų“.

Šiuo raštu atsakyta į 14-os Šiaulių miesto Pietinio rajono gyventojų prašymus aplink jų gyvenamuosius namus sutvarkyti pėsčiųjų takus, šaligatvius, gatves, teritorijas.

 

Reaguojant į Neringos g. 7 gyventojo Bernardo Baliutavičiaus prašymą, šioje gatvėje jau pastatyti kelio ženklai, ir tai sprendžia dalį problemų, susijusių su automobilių parkavimu Neringos gatvėje, kurias 2019 m. rudenį iškėlė p. Baliutavičius. Tačiau dėl pėsčiųjų takų įrengimo Neringos gatvėje, šalia Ragainės progimnazijos, įvertinus tai, kad Neringos gatvė priklauso D2 ir D3 gatvių kategorijoms, Neringos gatvės gyventojams teks atidžiau išnagrinėti Transporto organizavimo specialųjį planą ir atskirai tartis su savivaldybės administracija.

Naujai paklotos šaligatvių plytelės pėsčiųjų ir dviračių take tarp Aukštabalio gatvės ir Gegužių gatvės trupėti pradėjo jau 2018 metais. Tik nedidelė dalis ištrupėjusių plytelių 2019 metais buvo pakeista naujomis. Kitos ištrupėjusios plytelės liko nekeistos. 2020 metais ištrupėjusių plytelių niekas nekeičia, nors Šiaulių miesto savivaldybės administracijai tai yra žinoma. Reikia tikėtis, kad savivaldybės administracijos direktorius Antanas Bartulis 2020 m. sausio 19 d. rašto Nr. S-332 kopiją įteikė ir Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vyr. specialistei Lorintai Laureckytei. Kad tik nepasibaigtų rangovo suteiktas 5 metų garantinis terminas. Nejaugi visa tai rūpi tik Rasos g. 9 namo gyventojai medikei Violetai Šilkūnienei ir Gegužių g. 83 namo gyventojai Birutei Rutkauskaitei?

Baigiami atlikti projektavimo darbai Krymo gatvės šaligatvio nuo Lieporių g. iki V. Grinkevičiaus g., pritaikant šaligatvį žmonėms su specialiaisiais poreikiais. Ranga planuojama 2021 – 2022 metais. V. Grinkevičiaus g. šaligatvio remonto darbai artimiausiu metu nėra numatyti, tačiau, būtent V. Grinkevičiaus g. šaligatviui labai reikalingi projektavimo ir rangos darbai, pritaikant šaligatvį žmonėms su specialiaisiais poreikiais.

Prašymas dėl pėsčiųjų perėjos įrengimo V. Grinkevičiaus gatvėje perduotas įvertinti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Saugaus eismo komisijos sekretoriui. Nors toks prašymas Saugaus eismo komisijos sekretoriui buvo perduotas dar 2020 m. sausio mėnesį, tačiau informacijos apie priimtus sprendimus dar negauta.

Atsakydamas į Krymo g. gyventojos Galinos Beniušienės nusiskundimą dėl Lieporių parke esančios šunų vedžiojimo aikštelės nepatenkinamos būklės, savivaldybės administracijos direktorius informavo, kad šios aikštelės priežiūrą vykdo savivaldybės konkurso būdu parinktas paslaugos teikėjas, o dėl konkrečių nusiskundimų ir/ar priežiūros kreiptis reikėtų į Civilinės saugos ir teisėtvarkos skyriaus mentorę Nijolę Prišmantaitę.

Aukštabalio seniūnaitijos šaligatviai tebėra ištrupėję, išlūžinėję, išsikraipę, juose daug avarinių vietų, kurias nedelsiant reikia remontuoti. Sunkiasvoris transportas gadina Ateities, K. Venclauskio ir Naujo Ryto tako gatvių dangą, šaligatvių bortelius, plyteles, nors savivaldybės administracija, gavusi gyventojų skundus, šią problemą pažadėjo spręsti. Didelį pavojų vaikščiojantiems žmonėms kelia netinkamai įrengti, išsikišę kanalizacijos šuliniai, šalia šulinių esančios įdubos ir duobės šalia Tilžės g. 24, 30, 32, 40, 52, 56, Rasos g. 7, 18, Aukštabalio g. 4, 8, 10, Naujo Ryto takas g. 2, 4 namų. Situacija per paskutinį pusmetį nepasikeitė, remonto ir tvarkymo darbai atlikti nebuvo.

Kiekvienais metais iš Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto yra skiriamas finansavimas daugiabučių kiemų dangų tvarkymui. Iš šių lėšų yra remontuojamos tik daugiabučių kiemų važiuojamosios dangos. Daugiabučių namų gyventojai, pageidaujantys susitvarkyti šaligatvių takus prie savo gyvenamųjų namų, gali kreiptis į savivaldybę prašydami, kad šaligatvių takai būtų sutvarkyti jų ir savivaldybės lėšomis. Tačiau asociacijos „Visuomeninės iniciatyvos“ savanoriai ir Aukštabalio seniūniatijos seniūnaitė Jolita Dūdienė, atlikę inventorizaciją, savivaldybės administracijos direktorių informavo, jog avarinės būklės yra Tilžės, Rasos, Aukštabalio, Naujo Ryto tako gatvių bendrojo naudojimo šaligatviai, ir tai neturi reikšmės, kad jie praeina šalia šioms gatvėms priklausančių gyvenamųjų daugiabučių namų. Todėl savivaldybės administracijos pasiūlymas daugiabučių gyventojams perpus su savivaldybe finansuoti šių gatvių šaligatvių remontą bei atnaujinimą, kanalizacijos šulinių remontą bei atnaujinimą, yra keistas ir netikėtas. Tuo labiau, kad kažin ar teisėtas yra savivaldybės reikalavimas šalia daugiabučių esančių šaligatvių, kurie priklauso savivaldybei, remontą bei atnaujinimą perpus finansuoti gyventojams, nes tai visiškai ne jų turtas. Panašu, kad šiuo klausimu su savivaldybės administracija dar gali tekti rimčiau ir padirbėti, ir padiskutuoti.

Situacija Rasos gatvėje nuo 22 iki 26 namo kol kas nėra pasikeitusi, gyventojai savo jėgomis ir lėšomis yra šiek tiek patvarkę tik vietų automobiliams statyti būklę. Šiai dienai yra pradėtos Rasos gatvės remonto darbų projektavimo procedūros, bus atnaujinamos gatvių ir šaligatvių dangos, įrengtos papildomos automobilių stovėjimo vietos. Planuojama darbus pradėti 2020 – 2021 metais. Šie darbai turėtų apimti ir teritoriją tarp Rasos g. 22 ir Rasos g. 26 daugiabučių namų.

Situacija ties daugiabučiu Tilžės g. 40 kol kas nėra pasikeitusi. Automobilių stovėjimo aikštelės šalia daugiabučio Tilžės g. 40 įrengimas planuojamas 2020 – 2023 metais.

Šaligatvio įrengimas Birutės gatvėje, einant nuo prekybos centro „Iki“ iki Marijampolės autobusų stotelės, 2020 – 2021 metais nenumatytas. Kol kas pėsčiųjų takas šioje atkarpoje yra tik kitoje Birutės gatvės pusėje. Gyventojams, ilgai nelaukiant, reikėtų tartis su savivaldybės administracija, kad šaligatvis Birutės gatvėje, einant nuo prekybos centro „Iki“ iki Marijampolės autobusų stotelės, būtų įrengtas bent 2022 – 2023 metais.

Automobilių stovėjimo aikštelė ties Tilžės g. 55 namu lieka nepraplėsta, gyventojai, padedant savivaldybei, prasiplėtė automobilių stovėjimo aikštelę prie Tilžės g. 51 namo. Atsižvelgiant į Šiaulių miesto savivaldybės administracijos vykdomus tęstinius projektus ir jiems reikalingas lėšas, automobilių stovėjimo aikštelės įrengimas (praplėtimas) prie Tilžės g. 55 namo 2020 – 2021 metais neplanuojamas. Gyventojams, kurie yra suinteresuoti automobilių stovėjimo aikštelės praplėtimu prie Tilžės g. 55 namo, pats laikas pradėti rūpintis, kad aikštelė būtų praplėsta 2022 – 2023 metais.

Situacija, susijusi su problema dėl išvažiavimo iš Rasos gatvės į Tilžės gatvę, norint sukti link Akropolio, lieka nepasikeitusi, tačiau papildomai ši problema yra išdėstyta Aukštabalio seniūnaitijos seniūnaitės Jolitos Dūdienės 2020 m. balandžio 27 d. elektroniniame laiške, skirtame Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriui. Iš savivaldybės administracijos direktoriaus gautas 2020 m. gegužės 11 d. atsakymas Nr. (6.1E)SG-484, kuriame rašoma, jog Tilžės gatvės kapitalinio remonto darbai užbaigti 2019 metais pagal tuo metu parengto projekto sprendinius, kuriame nebuvo numatytas Tilžės ir Rasos gatvių sankryžos parametrų keitimas. Asociacijos „Visuomeninės iniciatyvos“ prašymas spręsti problemą, susijusią su išvažiavimu iš Rasos gatvės, sukant link Akropolio, perduotas įvertinti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Saugaus eismo komisijos sekretoriui. Nors toks prašymas Saugaus eismo komisijos sekretoriui buvo perduotas 2020 m. sausio mėnesį, tačiau informacijos apie priimtus sprendimus dar negauta.

Prašymas spręsti problemą, susijusią su išvažiavimu iš gatvelės, esančios tarp namo Tilžės g. 47b ir namo Tilžės g. 55, šalia „Gėlių centro“, sukant link miesto centro, liko nenagrinėtas. Tikriausiai palaikyta, kad ši problema yra mažesnė už problemą, kurią sukelia išvažiavimas iš Rasos gatvės į Tilžės gatvę, sukant link Akropolio.

Reaguojant į DNSB Aukštabalio g. 10 pirmininko Kazimiero Čerškaus skundą dėl nepakankamai sklandžiai vykstančių teritorijos sutvarkymo darbų po šiluminės trasos vamzdžių keitimo, informacija operatyviai buvo perduota akcinei bendrovei „Šiaulių energija“, kuri šią informaciją persiuntė šiluminės trasos atnaujinimo darbus vykdžiusiam rangovui. Matomai, kad problemos buvo išspręstos, nes tolimesnių nusiskundimų negauta nei iš p. Čerškaus, nei iš Aukštabalio seniūnaitijos seniūnaitės Jolitos Dūdienės. Paskutinėmis dienomis Jolita Dūdienė patvirtino, jog problemos, dėl kurių skundėsi Kazimieras Čerškus, išspręstos.

2020 metais bus įvertinta šaligatvio dangos V.Grinkevičiaus stotelėje būklė, šios dangos remonto poreikis, ir, esant būtinybei,atsižvelgiant į skirtą finansavimą šaligatvių priežiūros darbams, bus organizuojami šaligatvio dangos V.Grinkevičiaus stotelėje remonto darbai.

DNSB Tilžės g. 47 pirmininko Aloyzo Beniušio prašymu, po remonto likusi nebaigta įrengti šaligatvio, vedančio link Tilžės g. 55 namo, apie 10 metrų atkarpa dar nėra sutvarkyta. Savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. sausio 29 d. rašte Nr. S-332 rašoma, jog 2019 metais baigti Tilžės gatvės tarp Aukštabalio g. ir Gardino g. Šiauliuose kapitalinio remonto darbai, kurie buvo vykdomi pagal parengtą techninį darbo projektą. Darbai planuoti ir buvo vykdomi Tilžės gatvės statinio ribose. Sprendiniai suvesti su esama šaligatvio danga link Tilžės g. 55 namo. Darbo ir išlaidų čia ne tiek jau daug, galima būtų šią problemą nesunkiai išspręsti 2020 metais.

Kai kurie naujausi ir papildomi paaiškinimai pateikti Aukštabalio seniūnaitijos seniūnaitės Jolitos Dūdienės 2020 m. gegužės 25 d. ir 2020 m. balandžio 27 d. elektroniniuose laiškuose, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Antano Bartulio 2020 m. gegužės 11 d. rašte Nr. (6.1E)SG-484 „Dėl atliekamų remonto darbų Aukštabalio seniūnaitijoje“.

 

PRIDEDAMA:

1. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Antano Bartulio 2020 m. sausio 29 d. raštas Nr. S-332 „Dėl Pietinio rajono gyventojų prašymų“, 3 lapai.

2. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriui Antanui Bartuliui skirtas 2019 m. gruodžio 23 d. raštas Nr. 32 SA „Dėl Pietinio rajono gyventojų prašymų, susijusių su gatvių, šaligatvių ir pėsčiųjų takų priežiūra, eksploatacija bei remontu“, 3 lapai.

3. Šiaulių miesto, Pramonės-Žaliūkių seniūnaitijos, Neringos g. 7 gyventojo Bernardo Baliutavičiaus 2019 m. spalio 24 d. prašymas „Dėl galimybės pėstiesiems vaikščioti ne važiuojamąja kelio juosta Šiaulių mieste, Neringos gatvėje“, 1 lapas.

4. Šiaulių miesto, Pramonės-Žaliūkių seniūnaitijos, Neringos g. 7 gyventojo Bernardo Baliutavičiaus 2019 m. spalio 17 d. prašymas „Dėl kelių ženklų įrengimo Šiaulių m. Neringos gatvėje“, skirtas Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Saugaus eismo komisijai, 2 lapai.

5. Aukštabalio seniūnaitijos seniūnaitės Jolitos Dūdienės 2020 m. gegužės 25 d. elektroninis laiškas, 2 lapai.

6. Aukštabalio seniūnaitijos seniūnaitės Jolitos Dūdienės 2020 m. balandžio 27 d. elektroninis laiškas „Dėl atliekamų remonto darbų Aukštabalio seniūnaitijoje“, skirtas Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriui Antanui Bartuliui, 2 lapai.

7. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Antano Bartulio 2020 m. gegužės 11 d. raštas Nr. (6.1E)SG-484 „Dėl atliekamų remonto darbų Aukštabalio seniūnaitijoje“, 1 lapas.

 

Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacijos

„Visuomeninės iniciatyvos“ pirmininkas

Vytautas Kabaila

Parašykite komentarą

CAPTCHA