Pereiti į pagrindinį turinį

  • Korsako gatvė

K.Korsako gatvė, kurioje didelė daugiabučių, švietimo ir kitų savivaldybės įstaigų koncentracija, todėl prasidedant darbo dienai ir jai baigiantis gatvėje pastatyti ir stovintys automobiliai eismą daro labai pavojingu. Nuotraukoje - beveik tuščia K.Korsako gatvė koronaviruso plitimo ir paskelbto karantino laikotarpiu. 

 

2020 m. balandžio 21 d.

Siunčiu Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Antano Bartulio 2019 m. lapkričio 15 d. atsakymą Nr. S-3677 „Dėl informacijos pateikimo“.

Šiuo raštu atsakyta į 15-os Šiaulių miesto Pietinio rajono gyventojų prašymus aplink jų gyvenamuosius namus sutvarkyti pėsčiųjų takus, šaligatvius, gatves, teritorijas.

 

Mano nuomone, reikėtų atlikti išsamesnę K.Venclauskio, Vilties ir Ateities gatvių techninės būklės, pėsčiųjų ir automobilių eismo šiose gatvėse analizę ir parengti apie tai atitinkamą medžiagą, o po to pakartotinai kreiptis į savivaldybę, kad bent 2022 metais šios gatvės būtų tinkamai sutvarkytos, o K.Venckauskio gatvėje – papildomai įrengtas ir šaligatvis.

Teigiamai išspręstas DNSB Sevastopolio g. 5 pirmininko Jono Vingilio prašymas atlikti nusidėvėjusios pėsčiųjų tako tarp daugiabučių Sevastopolio g. 5 ir Sevastopolio g. 3 plytelių dangos remonto darbus. Tai padaryti numatoma 2020 metais, atsižvelgiant į šaligatvių bei takų remontui skirtas lėšas 2020 metų Šiaulių miesto savivaldybės biudžete.

Kartu su DNSB Sevastopolio g. 5 pirmininku Jonu Vingiliu, DNSB Gegužių g. 13 pirmininke Danguole Peleniene ir DNSB Gegužių g. 19 pirmininke Nijole Šukliene gali prireikti atidžiau išanalizuoti Šiaulių miesto susisiekimo komunikacijų prie daugiabučių gyvenamųjų namų remonto, rekonstravimo ir (ar) statybos, dalyvaujant fiziniams ir (ar) juridiniams asmenims, tvarkos aprašą, patvirtintą Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. T-318 (pakeitimas 2016-08-25 sprendimu Nr. T-332; pakeitimas 2016-12-29 sprendimu Nr. T-433), įskaitant Aprašo 7, 8.1 ir 8.2 punktus, parengti ir savivaldybei pateikti šio teisės akto galimas pataisas.

Tačiau yra ir kita galimybė - daugiabučių namų gyventojų problemą, susijusią su šaligatvių prie daugiabučių atnaujinimu, išspręs ruošiama nauja Daugiabučių gyvenamųjų namų teritorijų tvarkymo programa, dėl kurios patvirtinimo bus sprendžiama savivaldybės taryboje. Tenka apgailestauti, kad savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. lapkričio 15 d. atsakymo 4 punkte nenurodyta bent preliminari tokio Tarybos posėdžio data.

Malonu, kad buvo atkreiptas dėmesys į DNSB Sevastopolio g. 5 pirmininko Jono Vingilio ir Lieporių bendruomenės centro pirmininkės Elvyros Užkuraitienės prašymus atlikti pėsčiųjų perėjos, esančios tarp Signatarų alėjos ir Gvazdikų tako, bortų nužeminimo darbus, sutvarkyti perėjimą nuo Lieporių gatvės iki Lieporių gatvės šaligatvio.

Labai aktualu, kada ir kaip savivaldybės administracija kartu su Šiaulių apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos tarnybos atstovais, reaguodami į DNSB K.Korsako g. 35 pirmininkės Giedrimos Načienės, kitų K.Korsako g. gyventojų prašymą, išspręs klausimą dėl jau seniai besitęsiančios problemos, susijusios su automobilių statymu K.Korsako gatvėje.

Gytarių bendruomenės pirmininkės Irenos Bartušienės iškelta problema dėl šaligatvio būtinybės atkarpoje tarp daugiabučio Kviečių g. 36 ir Kviečių gatvės, kuria į mokyklą kartu su važiuojančiomis mašinomis ta pačia važiuojamąja kelio dalimi eina ir vaikai, įskaitant pradinukus, neturėtų būti sprendžiama konkursiniu problemų sprendimo būdu, kaip siūlo savivaldybės administracijos direktorius 2019 m. lapkričio 15 d. atsakymo 7 punkte. Tai ne kultūrinis, ne pramoginis ir ne miesto puošimo klausimas, o labai aktuali problema, kuri gali bet kada virsti didele ir skaudžia nelaime.

Dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo K.Donelaičio gatvėje ne anksčiau kaip 2024 metais, kaip mane informavo Pramonės-Žaliūkių seniūnaitijos seniūnaitis Kęstutis Doveika, susitarta su savivaldybės administracijos direktoriumi Antanu Bartuliu buvo dar iki 2019 m. lapkričio 15 d. atsakymo parengimo. Todėl atsakyme šis susitarimas buvo tik patvirtintas.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad savivaldybės internetinėje svetainėje adresu www.siauliai.lt (skiltis Veiklos sritys>Miesto ūkis>gatvių priežiūra) nėra visų atsakymų į daugiabučio Gegužių g. 83 gyventojos Birutės Rutkauskaitės keltus klausimus. Pavyzdžiui, kaip veikia konkurencija valant miesto gatves ir šaligatvius, kodėl aptarnaujančiai įmonei labiau apsimoka sumokėti baudas, negu kokybiškai ir laiku valyti miesto gatves ir šaligatvius žiemą, kodėl taip slepiama informacija apie savivaldybės administracijos ir miesto gatves, šaligatvius, pėsčiųjų takus valančią bei prižiūrinčią įmonę.

Rasos gatvės, nuo Tiesos gatvės link Aukštabalio gatvės, remontas ir naujų šaligatvių įrengimas bus svarstomas planuojant 2021 metų objektus ir jiems reikalingas lėšas.

Į 2019 m. rugsėjo 26 d. vykusio renginio savanorių pateiktą informaciją apie avarinės būklės Lieporių mikrorajono šaligatvius, esančius Aukštabalio, Naujo Ryto, Rasos, Tilžės, Vilties ir V.Grinkevičiaus gatvėse, atsakyta, kad 2020 metais planuojamas Rasos gatvės, nuo Tilžės gatvės iki Tiesos gatvės, remontas, atnaujinant gatvės važiuojamosios dalies, pėsčiųjų šaligatvių dangas, įrengiant naujas automobilių stovėjimo vietas. Savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. lapkričio 15 d. atsakymo 12 punkte taip pat buvo paprašyta patikslinti prašyme minimų šaligatvių atkarpų vietas, pridedant schemas su pažymėtomis vietomis.

Savanoriai buvo pasirengę kartu su savivaldybės administracijos specialistais apžiūrėti ir patikslinti gyventojams pavojingas šaligatvių atkarpų vietas, kartu parengti ir pridėti schemas su pažymėtomis vietomis, tačiau nei savivaldybės administracijos direktorius, nei savivaldybės administracijos specialistai neatvyko į 2019 m. spalio 24 d. vykusį renginį, į kurį susirinkę buvo arti 70 Lieporių mikrorajono gyventojų, nors informuoti apie šį renginį ir į jį oficialiai kviesti buvo daugiau nei prieš dešimt dienų. Organizuoti savo jėgomis dar vieną panašų renginį Lieporių mikrorajone gyventojai nebeturėjo nei lėšų, nei galimybių.

Skaudžiausia tai, kad tose pavojingose vietose, kurias buvo nufotografavę ir savivaldybės administracijai nurodę savanoriai, jau įvyko trys nelaimingi atsitikimai, dėl kurių pilną atsakomybę prisiimti turi Šiaulių miesto savivaldybės administracija. O šių nelaimingų atsitikimų galėjo ir nebūti. Informacija apie nelaimingus atsitikimus, patirtus V.Grinkevičiaus, Vilties ir Rasos gatvėse, dėl kurių nukentėjo trijų skirtingų amžiaus grupių Lieporių mikrorajono gyventojai, pateikta savivaldybės administracijai, laukiama geranoriškų savivaldybės administracijos veiksmų nukentėjusiųjų atžvilgiu.

Į DNSB Gegužių g. 23 pirmininkės Vandos Skukauskienės paklausimą, kodėl savivaldybės rengiamus viešuosius statybos darbų vykdymo konkursus laimi įmonės, dirbančios už dvigubai didesnes nei rinkos kainas, kodėl tik tokios įmonės siūlo savo paslaugas daugiabučių bendrijoms, prisidedančios 50 % nuosavų lėšų prie šaligatvių atnaujinimo, liko neatsakyta.

Į DNSB Gegužių g. 23 pirmininkės Vandos Skukauskienės pateiktą informaciją apie tai, kad prie daugiabučio Gegužių g. 23 pietinės pusės pėsčiųjų takas yra labai prastos kokybės ir tokiu taku į darželį vedami vaikučiai, atsakyta, kad savivaldybės biudžeto lėšomis šiuo metu yra tvarkomi tik šaligatviai, pėsčiųjų ir dviračių takai prie pagrindinių miesto gatvių, autobusų stotelių, švietimo įstaigų. Dėl šaligatvio prie daugiabučio Gegužių g. 23 pietinės pusės atnaujinimo pasiūlyta kreiptis Bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 7 d. sprendimu Nr. T-405, nustatyta tvarka.

Įvertinus DNSB Gegužių g. 23 pirmininkės Vandos Skukauskienės galimybes laimėti projektų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, konkursą, jos galimybės mažųjų (iki 50 tūkst. Eur vertės) projektų grupėje, vertintinos kaip labai menkos – miestas balsuos už pagrindinių gatvių, aikščių, viešųjų erdvių, vandens telkinių, parkų, pažintinių takų sutvarkymus, paminklų statybas, bet ne už pėsčiųjų tako atkarpą, esančią šalia daugiabučio Gegužių g. 23 pietinės pusės. Moteris tik sugaiš brangų laiką rengdama konkursui paraiškas, pralauks metus, du ar tris, o problema kasmet tik gilės. Už šią atkarpą balsuos tik Gegužių g. 23 ir aplinkinių daugiabučių gyventojai, dar tie, kuriems šiuo taku reikia vaikučius vesti į netoliese esantį vaikų darželį. Ir išvis – problemos, kurias nedelsiant reikia spręsti, kurios kelia pavojų žmonių sveikatai ir gyvybei, neturėtų būti sprendžiamos konkursų būdu, miesto daugumo gyventojų balsais. Gal administracijos direktoriui net nevertėjo DNSB Gegužių g. 23 pirmininkei siūlyti tokio problemos sprendimo būdo, jeigu neturėjo daugiau ko pasiūlyti.

Šaligatvio įrengimas Statybininkų g. nuo S.Dariaus ir S.Girėno stotelės link S.Dariaus ir S.Girėno gatvės yra numatytas Lieporių parko su prieigomis teritorijos sutvarkymo techninio projekto sprendiniuose, tačiau lieka neaišku, kada prasidės Lieporių parko su prieigomis teritorijos sutvarkymo darbai, jeigu dar net nėra žinoma jų pradžios data.

 

PRIDEDAMA:

1. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Antano Bartulio 2019 m. lapkričio 15 d. raštas Nr. S-3677 „Dėl informacijos pateikimo“, 2 lapai.

2. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriui Antanui Bartuliui skirtas 2019 m. spalio 15 d. raštas Nr. 27 SA „Dėl Pietinio rajono gyventojų prašymų, susijusių su gatvių, šaligatvių ir pėsčiųjų takų priežiūra, eksploatacija bei remontu“, 4 lapai.

3. K.Venclauskio gatvės (Lieporių mikrorajonas) gyventojų 2019 m. rugsėjo 25 d. raštas, kurį pasirašė 16 K.Venclauskio ir Ateities gatvių gyventojų, 2 lapai.

4. Ateities ir Vilties gatvių (Lieporių mikrorajonas) gyventojų 2019 m. rugsėjo 26 d. raštas, kurį pasirašė 28 Ateities ir Vilties gatvių gyventojai, 2 lapai.

5. DNSB Sevastopolio g. 5 pirmininko Jono Vingilio 2019 m. spalio 1 d. raštas, 1 lapas.

6. Šiaulių miesto susisiekimo komunikacijų prie daugiabučių gyvenamųjų namų remonto, rekonstravimo ir (ar) statybos, dalyvaujant fiziniams ir (ar) juridiniams asmenims, tvarkos aprašas, 2 lapai.

7. DNSB K.Korsako g. 35 pirmininkės Giedrimos Načienės 2019 m. spalio 3 d. prašymas „Dėl K.Korsako gatvės važiuojamojoje dalyje susidariusių problemų“, kurį pasirašė 21 K.Korsako g. 35 namo gyventojas, 2 lapai.

8. DNSB K.Korsako g. 35 pirmininkės Giedrimos Načienės 2020 m. sausio 27 d. elektroninis laiškas, 1 lapas.

9. DNSB Gegužių g. 23 pirmininkės Vandos Skukauskienės (Lieporių mikrorajonas, Lieporių-Šventupio seniūnaitija) 2019 m. spalio 14 d. elektroninis laiškas, 1 lapas.

10. Bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 7 d. sprendimu Nr. T-405, 6 lapai.

11. Tiesos g. 20 gyventojos Nerijos Lunskienės (Lieporių mikrorajonas, Aukštabalio seniūnaitija) 2019 m. spalio 14 d. elektroninis laiškas, 1 lapas.

 

 

 

Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacijos

„Visuomeninės iniciatyvos“ pirmininkas

Vytautas Kabaila

 

Parašykite komentarą

CAPTCHA