Pereiti į pagrindinį turinį

  • V. Grinkevičiaus g.

 

Vaikų žaidimo, sporto ir poilsio aikštelės V. Grinkevičiaus gatvėje (Lieporių mikrorajonas)

 

 

Siunčiu Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Eduardo Bivainio 2022 m. liepos 18 d. raštą Nr. S-2769 „Dėl informacijos pateikimo“. Ši informacija aktuali turėtų būti ne tik Šiaulių, bet ir kitų miestų bei rajonų daugiabučių gyventojams.

 

Dėl automobilių stovėjimo aikštelių, šaligatvių, vaikų žaidimo aikštelių

 

Objektai (automobilių stovėjimo aikštelės, šaligatviai, vaikų žaidimo aikštelės), nesantys daugiabučio namo patalpų savininkų bendroji dalinė nuosavybė, ir esantys ne daugiabučio namo savininkų bendrijai (DNSB) priklausančiame (išpirktame ar nuomojamame) žemės sklype, negali būti finansuojami DNSB narių lėšomis.

DNSB bendrijos narių (namo patalpų savininkų lėšos), apskaitomos DNSB sąskaitoje, gali būti naudojamos tik namo patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės - namo bendrojo naudojimo objektams, nurodytiems Bendrojo naudojimo objektų apraše, finansavimui.

Aukščiau minėti objektai gali būti finansuojami daugiabučio namo patalpų savininkų, davusių (pritarusių) šių objektų atnaujinimui, įrengimui ar remontui lėšomis.

Civilinio kodekso 4.83 str. 4 dalyje nurodyta, kad ,,Buto ir kitų patalpų savininkas (naudotojas) neprivalo apmokėti išlaidų, dėl kurių jis nėra davęs sutikimo ir kurios nesusijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais arba dėl kurių nėra priimtas butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo sprendimas šio kodekso 4.84 ir 4.85 straipsniuose nustatyta tvarka.”

 

Dėl teritorijų priežiūros

 

Vadovaujantis Šiaulių miesto tvarkymo ir švaros taisyklių, patvirtintų Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2003 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. T-754, (toliau - Taisyklės), 10 punktu, „švarą ir tvarką užtikrina, už priežiūrą atsako: 10.1. priskirtoje teritorijoje (žemės sklype) asmenys, ją valdantys nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais; 10.2. faktiškai naudojamoje teritorijoje – gyvenamosios, negyvenamosios paskirties pastatų valdytojai ar tų pastatų bendrojo naudojimo objektų valdytojai (šiuo atveju DNSB), administratoriai.“

„Tvarkoma teritorija – tai įstatymo nustatyta tvarka priskirta teritorija (žemės sklypas), suformuota kaip daiktas ir įregistruota valstybės įmonės Registrų centro Šiaulių filiale.

Jeigu teritorijų planavimo dokumentuose teritorija nėra apibrėžta (nurodyta), faktiškai naudojama teritorija laikoma teritorija iki gretimos, teisės aktų nustatyta tvarka priskirtos ar faktiškai naudojamos teritorijos, bet ne daugiau kaip 20 metrų nuo pastatų išorinių atitvarų“ (Taisyklių II skirsnio 5 p.).

Taisyklių, kurios yra patalpintos Šiaulių miesto savivaldybės internetinėje svetainė https://www.siauliai.lt/lt/page/view/745 , 16 punkte taip pat galite rasti informaciją, kas privaloma tvarkytojams (šiuo atveju DNSB).

 

PRIDEDAMA:

1. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Eduardo Bivainio 2022 m. liepos 18 d. raštas Nr. S-2769 „Dėl informacijos pateikimo“, 2 lapai.

2. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriui skirtas 2022 m. birželio 27 d. raštas Nr. 17SA „Dėl daugiabučio kiemo darbų, kuriais suinteresuotos yra atskiros gyventojų grupės, finansavimo bendrijos lėšomis“, 1 lapas.

3. Šiaulių miesto tvarkymo ir švaros taisyklės, patvirtintos Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2003 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. T-754, 6 lapai.

4. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimas Nr. T-153 „Dėl Šiaulių miesto tvarkymo ir švaros taisyklių pakeitimo“, 1 lapas.

5. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 7 d. sprendimas Nr. T-224 „Dėl Šiaulių miesto tvarkymo ir švaros taisyklių pakeitimo“, 2 lapai.

 

 

Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacijos

„Visuomeninės iniciatyvos“ parengta informacija

 

Komentarai

Vida Adomaitien4
Pir, 07/25/2022 - 16:46 Tiesioginė nuoroda
Laba diena. mes bendrijų vadovai ir gyventojai prižiūrime mums priklausančias teritorijas. Puoselėjame, gražiname kiemus, nes Gytarių bendruomenė organizuoja gražiausiai besitvarkančių kiemų konkursus , Bet Korsako g. esančio ploto tarp 23,21, 25,,27 -35 namų niekas nesutvarko, o kokia mašinų išvažinėta aikštė...... kiek vietos....Greit pasieks vaikų žaidimo aikštelę. Kas gali padėti? Mes, 35 23,21,25 namo gyventojai kreipėmės į savivaldybę, rašėme, bet....
Vytautas Kabaila
Pen, 07/29/2022 - 11:33 Tiesioginė nuoroda
Gal galėtumėte atsiųsti man elektroniniu paštu susirašinėjimo su savivaldybe medžiagą.
NIJOLĖ
Ket, 07/28/2022 - 08:35 Tiesioginė nuoroda

ačiū Vytautai,
puiki tema.
Nesuprantu, kuo vadovaujantis Šiaulių miesto taryba priėmė tokias švaros taisykles, nes: 18 straipsnis. Nuostatos dėl teisės aktų sustabdymo, panaikinimo, apskundimo

1. Savivaldybės tarybos priimtus teisės aktus gali sustabdyti, pakeisti ar panaikinti pati savivaldybės taryba. Kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų priimtus teisės aktus gali sustabdyti ar panaikinti pagal kompetenciją savivaldybės taryba. Savivaldybės administracijos direktorius ar kiti savivaldybės viešojo administravimo subjektai savo priimtus teisės aktus gali sustabdyti ir juos pakeisti ar panaikinti. Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pagal kompetenciją priimtus teisės aktus gali sustabdyti ar panaikinti jis pats arba savivaldybės administracijos direktorius.

Niekur neįskaitau, kad Vietos savivaldos įstatymas įpareigoja valyti valstybei priklausančias teritorijas.

Manau, kad toks Šiaulių miesto tarybos sprendimas prieštarauja LR CK. Ką apie tai mano Vyriausybės atstovas, Aplinkos ministerija?..
jei kurie daugiabučių namų gyventojai pageidauja tvarkyti ne savo teritoriją ( t. y. neįregistruotą VĮ Registrų centre ) - prašom, tvarkykitės į sveikatą, dar galėtų ir parkus, ežerų pakrantes nušienauti, pilna apžėlusių šaligatvių...Tiek trumpai.

Nijolė

Parašykite komentarą

CAPTCHA