Pereiti į pagrindinį turinį

  • PIS

Aušros alėja 64, Šiauliai. Šiame pastate veikia Tėvynės sąjungos Šiaulių skyrius, čia įregistruota ir asociacija „Pilietinių iniciatyvų sambūris“

 

 

2013 m. rugsėjo 4 d.

2022 m. gruodžio 5 d. redakcija

 

Pramonės g. 15, Šiauliai esančiose patalpose, priklausančiose akcinei bendrovei „Axis Industries”, 2013 m. liepos 29 d. vyko miesto visuomenės viešas supažindinimas su uždarosios akcinės bendrovės „KLAS“ planuojamos ūkinės veiklos – biokuro katilinės eksploatacijos Daubos g. 1F, Šiauliuose - poveikio aplinkai vertinimo ataskaita (toliau – Ataskaita). Renginyje dalyvavo Lietuvos sąjūdžio Šiaulių skyriaus ir asociacijos „Pilietinių iniciatyvų sambūris“ atstovai.

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaitos rengėjas – uždaroji akcinė bendrovė „Pajūrio planai“.

PAV rengėjo atstovas, pristatydamas ataskaitą, ne kartą akcentavo, jog nepriklausomas šilumos gamintojas „KLAS“ labai sumažins šilumos kainas vartotojams, tačiau Ataskaitoje pateikti kainų skaičiavimai to nepatvirtino.

Diskusija buvo atidėta tikintis, kad Ataskaitos rengėjas pateiks išsamesnius skaičiavimus, kurie pagrįs jo teiginius apie šilumos kainų vartotojams mažinimą. Patikslintos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos pristatymas visuomenei buvo numatytas 2013 m. rugpjūčio 30 d.

Iki patikslintos PAV ataskaitos pristatymo visuomenei likus trims dienoms, t. y. 2013 m. rugpjūčio 27 d., Lietuvos sąjūdžio Šiaulių skyriaus ir asociacijos „Pilietinių iniciatyvų sambūris“ vadovai Algirdas Kulikauskas ir Jūratė Burakauskienė dėl planuojamos uždarosios akcinės bendrovės „KLAS“ ūkinės veiklos kreipėsi į Ataskaitos rengėją – uždarąją akcinę bendrovę „Pajūrio planai“ – teikdami savo pastebėjimus ir reikalavimus.

Išsamiai motyvavus ir pagrindus akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ naujai statomos 20 MW galios biokuro katilinės būsimąją naudą miestui ir šilumos vartotojams, buvo paprašyta konkrečiai nurodyti, kaip uždaroji akcinė bendrovė „KLAS“ yra pasiryžusi mažinti šilumos kainas vartotojams.

Kadangi uždaroji akcinė bendrovė „KLAS“ prisistatė kaip skaidrios šilumos gamybos ir sąžiningos bei efektyvios konkurencijos šalininkė, jos buvo paprašyta pateikti būsimosios šilumos gamybos kainos skaičiavimus, kurie Ataskaitoje buvo nepakankamai tikslūs.

Kreipimosi autoriai, nurodę, kad pagal jų atliktus preliminarius skaičiavimus kūrenant biokurą pagamintos šilumos galutinė kaina turėtų būti 6,5-7,5 ct/kWh, Ataskaitos rengėjo paprašė juos informuoti už kokią kainą uždaroji akcinė bendrovė „KLAS“ yra pasiryžusi parduoti šilumą ją supirksiančiai akcinei bendrovei „Šiaulių energija“.

Kreipimosi autoriai išreiškė nuogąstavimą, kad, į rinką atėjus uždarajai akcinei bendrovei „KLAS“, akcinė bendrovė „Šiaulių energija“ turės stabdyti savo biokuro katilus, patirti nuostolius, kuriuos apmokėti turės miesto šilumos vartotojai.

Baigdami savo 2013 m. rugpjūčio 27 d. raštą Lietuvos sąjūdžio Šiaulių skyriaus ir asociacijos „Pilietinių iniciatyvų sambūris“ vadovai išreiškė bendrą nuomonę, jog nepritaria Ataskaitai ir reikalauja papildomų skaičiavimų bei analizės, pažymėdami, jog uždaroji akcinė bendrovė „KLAS“ tik pateikusi savo tiekiamos šilumos gamybos kainas galės įrodyti, kad prisidės prie sąžiningos konkurencijos ir Šiaulių miesto gyventojų neskurdinimo.

 

PRIDEDAMA:

1. Dienraštyje „Šiaulių naujienos“ 2013 m. liepos 12 d. išspausdintas skelbimas apie Pramonės g. 15, Šiauliai esančiose patalpose 2013 m. liepos 29 d. vyksiantį miesto visuomenės viešą supažindinimą su uždarosios akcinės bendrovės „KLAS“ planuojamos ūkinės veiklos – biokuro katilinės eksploatacijos Daubos g. 1F, Šiauliuose - poveikio aplinkai vertinimo ataskaita, 1 lapas.

2. Lietuvos sąjūdžio Šiaulių skyriaus ir asociacijos „Pilietinių iniciatyvų sambūris“ 2013 m. rugpjūčio 27 d. raštas „Pasiūlymai ir reikalavimai dėl planuojamos UAB „KLAS“ ūkinės veiklos“, skirtas uždarajai akcinei bendrovei „Pajūrio planai“, 2 lapai.

 

 

Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacijos

„Visuomeninės iniciatyvos“ parengta informacija

 

Parašykite komentarą

CAPTCHA