Pereiti į pagrindinį turinį

  • PVM

 

2011 m. spalio 23 d.

2021 m. lapkričio 12 d. redakcija

 

Šiaulių miesto savivaldybės mero 2011 m. vasario 19 d. potvarkiu Nr. M-25 sudaryta darbo grupė šilumos kainų mažinimo galimybėms nagrinėti (toliau – Darbo grupė) 2011 m. rugsėjo 21 d. prašymu kreipėsi į Lietuvos Respublikos Vyriausybę dėl pridėtinės vertės mokesčio šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti, įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą, lengvatinio 5 proc. tarifo“, siūlydama tokią Pridėtinės vertės mokesčių įstatymo 19 straipsnio 3 dalies 1 punkto pataisą:

3. Lengvatinis 9 procentų PVM tarifas taikomas: iki 2011 m. gruodžio 31 d. šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti 5 procentų - nuo 2011 m. lapkričio 1 d. iki 2012 m. kovo 31 d., 9 procentų – nuo 2012 m. balandžio 1 d. iki 2012 m. gruodžio 31 d.“

Lietuvos Respublikos energetikos viceministras Kęstutis Žilėnas 2011 m. spalio 6 d. raštu Nr. (7.3-09)-3-2860 Darbo grupę informavo, jog, atsižvelgiant į einamuoju metu neproporcingai išaugusias šildymo ir karšto vandens tiekimo paslaugų kainas, kurios atitinkamai šildymo laikotarpiu sąlygoja ypač didelę finansinę naštą daugiabučių namų gyventojams, ministerijos nuomone, būtų tikslinga pratęsti lengvatinio PVM tarifo taikymą šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti, įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą.

Todėl ministerija, energetikos viceministro teigimu, vadovaudamasi Finansų ministerijos nuostatais, patvirtintais Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 8 d. nutarimu Nr. 1088, rašte išdėstytą pasiūlymą dėl konkretaus PVM lengvatinio tarifo dydžio nustatymo pagal kompetenciją persiunčia nagrinėti Finansų ministerijai.

Lietuvos Respublikos finansų viceministras Edmundas Žilevičius 2011 m. spalio 19 d. rašte Nr. ((14.13-02)-5K-1124648)-6K-1111533 pažymėjo, jog Vyriausybė 2011 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. 1182 kartu su Lietuvos Respublikos 2012 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektu pateikė Seimui ir Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą, kuriame, be kitų pakeitimų, siūloma iki 2012 m. gruodžio 31 d. pratęsti lengvatinio 9 procentų PVM tarifo taikymą šilumos energijai ir karštam vandeniui.

Viceministras atkreipė dėmesį į tai, kad dėl lengvatinio 9 procentų PVM tarifo taikymo šilumos energijai ir karštam vandeniui 2012 m. valstybės biudžetas negaus apie 180 mln. Lt pajamų, tuo tarpu lengvatinio 5 proc. PVM tarifo taikymas sąlygotų dar apie 60 mln. Litų didesnius valstybės biudžeto netekimus, kuriuos būtų dar sudėtingiau kompensuoti kitomis priemonėmis, o tai dar labiau sunkintų galimybes vidutiniu laikotarpiu užtikrinti atitiktį konvergencijos kriterijams, nustatytiems Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo.

Atsižvelgiant į tai, viceministro nuomone, negalima pritarti lengvatinio 5 proc. PVM tarifo nustatymui šilumos energijai ir karštam vandeniui.

Nepaisant to, kad nebuvo pritarta lengvatiniam 5 proc. PVM tarifo nustatymui šilumos energijai ir karštam vandeniui 2011 m. lapkričio 1 d. - 2012 m. kovo 31 d. laikotarpiu, pagrindinis Darbo grupės 2011 m. rugsėjo 21 d. prašymo, skirto Lietuvos Respublikos Vyriausybei, tikslas buvo pasiektas - Vyriausybė 2011 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. 1182 kartu su Lietuvos Respublikos 2012 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektu pateikė Seimui ir Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą, kuriame, be kitų pakeitimų, siūloma iki 2012 m. gruodžio 31 d. pratęsti lengvatinio 9 procentų PVM tarifo taikymą šilumos energijai ir karštam vandeniui.

2011 m. rugsėjo 21 d. prašymą dėl pridėtinės vertės mokesčio šilumos energijai, skirtą Lietuvos Respublikos Vyriausybei, lengvatinio 5 proc. tarifo inicijavo Darbo grupės narys Vygandas Narušis, prašymo rengėjus konsultavo šilumos ūkio specialistas Algirdas Drevinskas.

 

PRIDEDAMA:

1. Darbo grupės šilumos kainų mažinimo galimybėms nagrinėti 2011 m. rugsėjo 21 d. prašymas, skirtas Lietuvos Respublikos Vyriausybei, „Dėl pridėtinės vertės mokesčio šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti, įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą, lengvatinio 5 proc. tarifo“, 2 lapai.

2. Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko tarnybos Komunikacijos departamento direktorės Linos Karsokaitės 2011 m. rugsėjo 26 d. raštas Nr. K-1238/33-633 „Dėl pakartotinio prašymo“, 1 lapas.

3. Lietuvos Respublikos energetikos viceministro Kęstučio Žilėno 2011 m. spalio 6 d. raštas Nr. (7.3-09)-3-2860 „Dėl pridėtinės vertės mokesčio šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti, įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą, lengvatinio 5 proc. tarifo“, 1 lapas.

4. Lietuvos Respublikos finansų viceministro Edmundo Žilevičiaus 2011 m. spalio 19 d. raštas Nr. ((14.13-02)-5K-1124648)-6K-1111533 „Dėl darbo grupės šilumos kainų mažinimo galimybėms nagrinėti pasiūlymų“, 1 lapas.

5. Darbo grupės šilumos kainų mažinimo galimybėms nagrinėti 2011 m. rugsėjo 21 d. posėdžio protokolas (savivaldybėje užregistruotas kaip 2011 m. rugsėjo 27 d. protokolas Nr. VM-112), 5 lapai.

 

 

Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacijos

„Visuomeninės iniciatyvos“ parengta informacija

 

Parašykite komentarą

CAPTCHA